Bemiddelingskosten huurwoning meestal te hoog

Bemiddelingskosten huurwoning meestal te hoog Een maand huur plus btw betalen als bemiddelingskosten aan de makelaar, is dat wel terecht? Nee, dat is meestal niet zo en kan ook tegen de wet zijn. Sinds 2001 is de makelaardij een vrije sector wat betekent dat iedereen zich makelaar mag noemen zonder enige controle. Daarbij is vooral in de Randstad en grote steden de woningnood hoog wat heeft geleid tot een enorme groei in bureaus die woningzoekenden voor een fikse vergoeding aan een huurwoning helpen. Als je al betaald hebt, kun je dit vaak terugvragen.
In dit artikel wordt het woord bureau gebruikt om een woonbureau aan te duiden dat meestal via internet bemiddelt in woningen en hoge bemiddelingskosten of courtage hiervoor rekent. Het woord makelaar wordt gebruikt in de zin van voor 2001, dus een persoon met een specifieke opleiding die bij de verkoop en verhuur van woningen als tussenpersoon fungeert.

De consumentenprogramma's Kassa en Radar hebben beide al aandacht besteed aan de kwestie. Op 23 april 2011 liet Kassa het onderwerp zien en Radar heeft op 21 april 2014 erover bericht. Uit beide uitzendingen bleek duidelijk dat het vragen van bemiddelingskosten van zowel huurder als verhuurder verboden is en ook het vragen van hoge bemiddelingskosten is niet toegestaan omdat er dan een onredelijk voordeel ontstaat. Bij Radar werd dit in een uitzending op 13 oktober 2014 nogmaals herhaald.

Wat is bemiddeling?

We moeten hier een onderscheid maken tussen wat de wet verstaat onder bemiddeling en wat de bureaus daaronder verstaan.

Bemiddeling volgens de wet

De wet laat toe dat iemand voor jou bemiddelt in een zoektocht naar een woning. Dat is logisch, want hiervoor heb je zelf misschien niet de tijd, de kennis of het netwerk. Bemiddeling mag zo genoemd worden als het voldoet aan de volgende voorwaarden:
 • Bron: Peggy Marco, PixabayBron: Peggy Marco, Pixabay
  De woningzoekende geeft opdracht tot het zoeken van een woning en geeft aan wat zijn of haar wensen zijn.
 • De makelaar of het bureau gaat vervolgens actief op zoek naar een geschikte woning.
 • Afhankelijk van de wensen van de klant wordt een passend aanbod gedaan.
 • De woningzoekende bekijkt de woning en na een eventueel akkoord betaalt een bemiddelingsvergoeding aan de makelaar of het bureau die in redelijke verhouding staan met de geleverde diensten. Dit zal vooral afhangen van hoeveel werk er aan de opdracht is besteed.

Bemiddeling volgens de bureaus

De bemiddelingsbureaus hebben een andere opvatting van bemiddeling: zij zien het als het bij elkaar brengen van huurder en verhuurder. Zij hebben potentiële woningen in hun bestand die zij ofwel zelf hebben gevonden (via hun netwerk of door veldwerk) of die hen zijn aangeboden, meestal via de website, door verhuurders. Voor de verhuurder is het uiteraard veel nuttiger om op een grote website te staan dan bijvoorbeeld via Marktplaats te werken. Via die grote website bereiken ze meer potentiële huurders en ze hebben minder werk en moeite aan het zoeken van een geschikte huurder.

Wanneer mag een bureau of makelaar bemiddelingskosten vragen?

Een bureau of makelaar mag kosten in rekening brengen bij een huurder als de stappen zijn doorlopen zoals voorgeschreven door de wet. Er moet dus sprake zijn van
 1. een opdracht gegeven door de huurder om een bepaalde huurwoning te vinden
 2. een passende woning die aan de huurder aangeboden wordt
 3. een vergoeding die redelijkerwijs gevraagd mag worden voor de geleverde diensten

Een bureau of makelaar mag verder niet van twee walletjes eten door zowel aan de huurder als verhuurder bemiddelingskosten te rekenen. Hiervoor is het dus belangrijk om erachter te komen wie de opdracht heeft gegeven: als de eigenaar van het pand het bureau de opdracht gaf om een geschikte huurder te vinden, dan kunnen hem bemiddelingskosten in rekening worden gebracht, maar niet de huurder. Op het moment dat een woning in de (digitale) etalage van een bureau staat, kan het niet anders zijn dan dat de verhuurder opdracht heeft gegeven voor het zoeken naar een geschikte huurder. Op Consuwijzer.nl staat nadrukkelijk uitgelegd hoe je kunt zien of de verhuurder de opdracht heeft gegeven: foto's van de woning zijn geplaatst op de website van het bureau, vragen stellen aan de verhuurder loopt via het bureau of het bureau regelt de bezichtiging. In dergelijke gevallen handelt het bureau dus voor de verhuurder en mogen ze de huurder dus geen kosten in rekening brengen. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op 30 september 2014 waarin staat dat bureaus Rotsvast en Nederwoon per 1 januari 2015 zullen stoppen met bemiddelingskosten vragen aan huurders (zie link in bronnenlijst).

Na kamervragen van de SP heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in april 2011 bevestigd dat bemiddelingskosten onterecht zijn als ze aan huurder en verhuurder worden gevraagd. Hij gaat zelfs zo ver om te zeggen dat "...in het algemeen aan de huurders in het geheel geen bemiddelingskosten in rekening mogen worden gebracht..." en "...het in rekening brengen van bemiddelingskosten [is] in het geheel niet geoorloofd. De betreffende bedragen kunnen, indien zij ten onrechte betaald zijn, als onverschuldigd teruggevorderd worden." Op de vraag of de minister wil overwegen om normering in te stellen zodat er duidelijkheid is over mogelijke kosten, geeft hij een sterk ontkennend antwoord: "Een dergelijke normering gaat ervan uit dat dergelijke kosten in beginsel voor vergoeding in aanmerking komen, wat niet het geval is." Oftewel, de huurder wordt door de wet beschermd tegen teveel geld betalen, maar er zijn nogal wat bureaus die toch de rekening bij de huurder leggen.

Zijn de bemiddelingskosten die bureaus vragen terecht?

Het antwoord is simpel: meestal niet. Het traject dat de meeste woningzoekenden bij de bureaus doorlopen is het volgende:

Woning zoeken

De woningzoekende wil een huurwoning vinden in een bepaalde stad of streek en gaat zoeken op internet. Hierbij wordt een bureau gevonden dat allerlei huizen of appartementen beschikbaar heeft.

Registratiekosten

Om te kunnen reageren op de advertenties moet de woningzoekende zich registreren op de website van het bureau. Een aantal bureaus vragen hiervoor inschrijfgeld tussen 25-120 euro per jaar, maar anderen vragen geen vergoeding hiervoor. Sommige "tussenwebsites" bieden maandabonnementen aan voor toegang tot hun bestanden (tussen 15 en 25 euro per maand), maar dit zijn over het algemeen samenvoegingen van woningen op verschillende websites. Zij rekenen zelf inderdaad geen verdere bemiddelingskosten, maar linken mogelijk naar een bureau dat dit wel doet. Dit artikel gaat verder niet over dit soort tussenpersonen.

Bron: Jhnri4, OpenclipartBron: Jhnri4, Openclipart
Registratieproces
Tijdens de registratie bij het bureau moet de woningzoekende zijn of haar gegevens achterlaten en worden enkele standaardvragen gesteld over de woning die gezocht wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de plaats (eventueel met maximale afstand daartoe) en maximale huurprijs. Gedetailleerde vragen over buurt, type huis, oppervlakte of aantal kamers worden meestal niet gesteld. Tijdens dit registratieproces gaat de woningzoekende akkoord met de algemene voorwaarden waarin staat opgenomen wat de bemiddelingskosten zijn (meestal gesteld op een maand huur plus 21% btw). Wie deze bemiddelingskosten niet zou willen betalen, kan zich niet registreren.

Toegang tot database

De woningzoekende heeft na akkoord met de voorwaarden en betaling van eventuele inschrijfkosten toegang tot de database van het bureau. Sommige bureaus sturen automatische e-mails naar de woningzoekende die passen binnen het opgegeven profiel. De e-mail bestaat dan uit links naar de website van het bureau waarop deze woningen uitgebreider beschreven worden. Andere bureaus sturen geen mailtjes maar verwachten dat je geregeld op hun site kijkt voor het actuele aanbod.

Zelf contact opnemen

Als de woningzoekende een interessante woning heeft gevonden, moet hij of zij contact opnemen met het bureau over een bezichtiging. Als dan blijkt dat er een huurcontract uit voort gaat vloeien, moet de woningzoekende voor het betrekken van de woning eerst een flink bedrag overmaken bestaande uit een maand huur, een maand of twee maanden huur als borg en daar bovenop de bemiddelingskosten van meestal een maand huur verhoogd met 21% btw. Het komt ook voor dat het bureau bovenop al die kosten ook nog eens 100-150 euro in rekening brengt voor het opstellen van het contract en/of 50-100 euro administratiekosten.

De stappen die hierboven beschreven staan vallen niet onder bemiddeling zoals de wet dat voorschrijft. Laten we deze eens met elkaar vergelijken.

De wetDe bureaus
De woningzoekende geeft opdracht tot het zoeken van een woning en geeft aan wat zijn of haar wensen zijn.Is registratie op een website hetzelfde als het geven tot opdracht voor het zoeken van een woning? Hierover valt te twisten. Enerzijds kan een registratie zo geformuleerd worden dat het als opdracht valt te interpreteren. Het bureau geeft dan ofwel op de site ofwel in de Algemene Voorwaarden dat er bemiddelingskosten zullen komen. Anderzijds is registratie voor een database toch wel anders dan een individuele opdracht geven. Op 5 april 2013 kwam een Amsterdamse kantonrechter tot de conclusie dat het reageren op een woning die via internet werd aangeboden, niet kan worden gezien als het geven van een zoekopdracht en dat er dan dus geen bemiddelingskosten gevraagd mogen worden van de huurder. De volledige tekst van deze uitspraak vind je hier. Op 26 september 2013 werd ook in Amsterdam eenzelfde oordeel geveld over een huurder die via Funda.nl de woning had gevonden. Het feit dat er een ondertekende intentieverklaring lag waarin de bemiddelingskosten genoemd werden, was hierbij volgens de rechter niet van belang. Verder is het natuurlijk zo dat een woning die de bemiddelaar via de website aanbiedt, enkel en alleen daar kan staan als de verhuurder hiertoe opdracht heeft gegeven. Dat maakt dan de verhuurder de opdrachtgever en niet de huurder.
De makelaar of het bureau gaat vervolgens actief op zoek naar een geschikte woning.Er wordt nergens overeengekomen dat het bureau actief op zoek zal gaan naar een woning voor de huurder. De huurder wordt woningen aangeboden die het bureau al "in de etalage" had staan of die geworven zijn zonder een specifiek persoon voor ogen. Het komt uiteraard ook voor dat verhuurders het bureau benaderen voor hun diensten en ook dan is er dus geen sprake van actieve werving voor de woningzoekende.
Afhankelijk van de wensen van de klant wordt een passend aanbod gedaan.Automatische e-mails met woningen die min of meer interessant zijn voor de woningzoekende zijn geen passend aanbod. Verder moet de woningzoekende actie ondernemen op het moment dat hij of zij een potentieel geschikte woning ziet. De e-mails die gestuurd worden zouden eventueel wel als aanbod gezien kunnen worden, maar er is altijd eerst actie van de woningzoekende nodig om het proces in werking te zetten, terwijl de wet juist aangeeft dat het initiatief vanuit de aanbieder moet komen.
De woningzoekende bekijkt de woning en na een eventueel akkoord betaalt bemiddelingskosten aan de makelaar of het bureau die in redelijke verhouding staan met de geleverde diensten.Het komt voor bij bureaus dat er meerdere gegadigden tegelijkertijd een woning bekijken. Verder lijkt een vergoeding van een maand huur met btw niet in redelijke verhouding te staan met de geleverde diensten: het bureau regelt een bezichtiging en print een standaardcontract uit.

Het zal inmiddels wel duidelijk zijn dat de bureaus op zijn minst aan de randen van de wet opereren. Veelal wordt er een hoge bemiddelingsvergoeding te vragen voor iets wat eigenlijk geen bemiddeling is. Mensen zijn er over het algemeen wel van op de hoogte dat er geen sleutelgeld gevraagd mag worden, maar uiteindelijk zijn deze bemiddelingskosten van hetzelfde laken een pak. Door de krapte op de woningmarkt heeft een woningzoekende niet altijd de keus om veel en lang te zoeken waardoor de mogelijkheden om NIET met een dergelijk bureau in zee te gaan beperkt zijn. Ten tweede komt het een enkele keer voor dat de bureaus zowel een vergoeding van de huurder als verhuurder vragen, wat uitdrukkelijk verboden is. Ten derde is het volgens de wet niet toegestaan is om consumenten een prijsopgave te doen zonder btw. Natuurlijk mag het uitgesplitst worden op de rekening, maar het eindbedrag hoort altijd inclusief belastingen te zijn.

Verder valt op dat een redelijk percentage bureaus niet duidelijk is over deze kosten. Ze staan dan enigszins verstopt in de Algemene Voorwaarden, waarmee je verklaart akkoord te gaan als je je bij hen inschrijft. Een enkeling heeft wel het vakje om aan te vinken op de website "Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden" zonder dat er een link naar is, terwijl de link niet werkt, leidt naar een lege pagina of een pagina met een "lorem ipsum" tekst. Overigens moet hierbij gezegd worden dat Algemene Voorwaarden die in strijd zijn met de wet nietig verklaard zullen worden door een rechter.

Wat zijn de bemiddelingskosten van makelaars en bureaus?

Er bestaan grote verschillen in de inschrijf- en bemiddelingskosten van makelaars en bureaus. Inschrijfkosten variëren van nul tot €180,- per jaar en bemiddelingskosten van nul tot een maand huur plus 21% btw. Voor een woningzoekende is het bijzonder lastig om goed te vergelijken, omdat je iedere website apart moet doorpluizen. Hoewel veel bureaus direct aangeven wat hun kosten zullen zijn, zijn er genoeg die deze verstoppen in de toch wat onleesbare Algemene Voorwaarden. Onderstaande tabellen zijn een eerste aanzet om de woningzoekende wat overzicht te bieden. Deze lijst is per definitie onvolledig, maar omvat momenteel 135 vastgoedondernemingen, makelaars en bemiddelingsbureau uit het hele land.

Deze lijst is voor het laatste geüpdatet op 16 januari 2019. Alle websites van de bemiddelaars in deze lijst zijn op die dag bezocht en de kosten zoals op dat moment aangegeven op de pagina, staan in de tabellen. Wijzigingen sinds deze datum zijn niet in de tabellen verwerkt en mogelijk maken bureaus uitzonderingen in hun kosten voor specifieke gevallen.

De vorige controle van al deze bureaus was in oktober 2013 en in de 5,5 jaar tussen die controle en de meest recente is er vrij veel veranderd. 85 Bureaus (bijna 40%) die in de lijst stonden bestaan niet meer of bemiddelen niet meer in huurwoningen en zijn om die reden verwijderd. Meerdere bureaus die voorheen als bemiddelingskosten een maand huur plus 21% btw vroegen, hebben nu geen kosten meer of sterk verminderde, vaste kosten. Opvallend was daarentegen de stijging in het aantal bureaus dat geen expliciete uitspraken meer deed over de hoogte van de bemiddelingskosten op hun website of in hun voorwaarden. Als dit het geval was, staat in de tabel dat de bemiddelingskosten onbekend zijn, met als extra informatie hoe de situatie eind 2013 was. Het is dus heel goed mogelijk dat deze bureaus geen kosten meer rekenen, maar dat kan niet achterhaald worden via hun website. Ook waren er bureaus in wiens voorwaarden staat dat er kosten zullen zijn, maar is het bedrag onbekend. Het is ten zeerste aan te raden hiernaar te informeren voor inschrijving.

Over het algemeen is er sprake van positieve ontwikkelingen, al is alertheid nog steeds gewenst. Helaas zijn er meerdere bureaus in de lijst die hoge bemiddelingskosten in rekening brengen van een maand huur plus btw. Behalve dat dit veel te hoog is en het illegaal is om particulieren prijzen op te geven zonder btw, vielen vier nieuwe constructies op om de bemiddelingskosten verkapt in rekening te brengen:
 • Executive Home Rentals stelt dat een woning alleen gehuurd kan worden als er tegelijkertijd ook een servicepakket wordt afgenomen, welke bijna 800 euro kost.
 • Bij Expat Housing kun je voor 350 euro (plus btw) klaar zijn, maar als je meerdere woningen wilt bezichtigen, kost je dat datzelfde bedrag, ook als je uiteindelijk niet via hen gaat huren.
 • Househunting stelt reageren gelijk aan opdracht geven en factureert dan 45 euro plus 21% btw per uur dat ze aan het werk zijn. Ze behouden in hun algemene voorwaarden het recht om de opdracht in te vullen naar eigen inzicht, wat impliceert dat ze het aantal uren ook invullen naar eigen inzicht.
 • Overbruggingshuur vertelt haar verhuurders dat ze de gewenste huurprijs met 45 euro per maand verhogen, welke zij vervolgens afromen als kosten voor het verhuurproces: de huurder betaalt dus tot het einde van de huurperiode 45 euro per maand extra zonder daar iets voor terug te krijgen.

Dergelijke listige grepen waren tijdens de controle in de minderheid, maar het lijkt dat er bureaus zijn die er alles aan doen om mazen in de wet te zoeken. Blijf opletten, lees de voorwaarden goed door, schroom niet om naar kosten te vragen en durf vooral weg te lopen als deze te hoog zijn.

De lijsten die nu volgen zijn ingedeeld op locatie, te beginnen met de landelijk opererende makelaars en bureaus. Omdat er veel bureaus opereren in de Randstad, hebben Noord- en Zuid-Holland een aparte tabel. De overige delen van Nederland zijn in drie regio’s verdeeld: Noord + Oost, Midden en Zuid. Als landelijk aangemerkt zijn die spelers die in twee of meer gebieden actief zijn. Bij de regionale bureaus staat een plaats aangeduid. Dit is de standplaats van de makelaar of het bureau, maar zij bieden meestal ook woningen elders in de regio aan. Als de standplaats hetzelfde is, is de indeling verder alfabetisch op naam van het bedrijf.

Landelijk

BureauWebsiteRegistratiekosten per jaarBemiddelingskosten
123 Wonen123wonen.nlgeengeen
Alfa Wonenalfawonen.nlgeenEen maand huur plus 21% btw
Altijd Wonenaltijdwonen.nl€19,95Een maand huur plus 21% btw tenzij het een woning waarbij zij opdracht hebben van de verhuurder
At Home Vastgoedathomevastgoed.nl/homegeengeen, als de woning door de huurder zelf is gevonden op hun website
Direct Wonendirectwonen.nlgeengeen (mogelijk wel van makelaar of verhuurder)
Domicadomica.nl€40,-Onbekend, maar was eerder een maand huur plus 21% btw
Domi Wonendomiwonen.nlgeengeen, als de makelaar voor de verhuurder bemiddelt
Executive Home Rentalsehr.nlgeenElke huurovereenkomst omvat een “opdracht tot het verrichten van een servicepakket”. Dit pakket omvat eenvoudigweg de gebruikelijke werkzaamheden voor de verhuurder (zoals de huurovereenkomst, meterstanden en inspectie). Het afnemen van dit servicepakket is verplicht en kost €719,95.
Expat Housingexpathousing.comgeen€350,- plus 21% btw als er na één bezichtiging een huurovereenkomst wordt gesloten. Als je meerdere huizen wil bezichtigen, huurovereenkomst of niet, kost ook dat €350,- plus 21%btw
HB Housinghbhousing.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur (inclusief energie- en servicekosten) plus 21% btw
House Huntinghousehunting.nl€35,-Reageren betekent opdracht geven. De invulling van die opdracht bepaalt Househunting en dit kost €45,- per uur exclusief btw
Housing Solutionshousingsolutions.nl€35,-Onbekend, maar was eerder een maand huur (inclusief energie- en servicekosten) plus 21% btw
Housing XLhousingxl.nlgeengeen
ImmoRent Huurmakelaarsimmo-rent.nlOnbekend, maar was eerder €180,- (€15,- per maand, €5 per maand voor studenten)Onbekend, maar was eerder een maand huur (inclusief energie- en servicekosten) plus 21% btw. Voor studenten alleen contractkosten.
Interhouseinterhouse.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur plus 21% btw
KamerRaadkamerraad.nl€35,-Onbekend, maar was eerder een maand huur (inclusief energie- en servicekosten) plus 21% btw
Living Todaylivingtoday.nlgeenInschrijving wordt gezien als zoekopdracht: Een maand huur plus 21% btw
't Mauritshuis Exclusieve Verhuurmauritshuis.infogeenOnbekend, maar was eerder €500,- plus 21% btw bij een woning uit het eigen bestand, bij woningen van een andere makelaar een maand huur plus 21% btw met een minimum van €1250,-
MVGMikwilhuren.nu€36,-Obekend, maar was eerder: "Aanvrager verklaart ermee bekend te zijn en gaat hiermee ook uitdrukkelijk akkoord, dat bij het tot stand komen van een huurovereenkomst éénmalig administratie- en contractkosten (verhuurkosten) in rekening worden gebracht, tenzij partijen vooraf nadrukkelijk anders zijn overeengekomen. Deze moeten voor of uiterlijk bij ondertekening van de huurovereenkomst worden voldaan."
Netwerk Wonennetwerkwonen.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur (inclusief energie- en servicekosten) plus 21% btw. De huurder dient een huuropdrachtbevestiging te tekenen voordat de gewenste woning betrokken kan worden.
NederWoonnederwoon.nlgeengeen
Villexvillex.nl€25,-Onbekend, maar was toen ze onder de noemer Nu Wonen opereerden, was het een maand huur plus 21% btw (minus je inschrijfgeld)
Overbruggingsverhuuroverbruggingsverhuur.nlgeenDe huurprijs die de verhuurder wil ontvangen wordt met €45,- per maand verhoogd ter compensatie van het verhuurproces en financieel beheer. Dit betekent dat de huurder €540,- per jaar betaalt en dit geldt expliciet voor de duur van de gehele huurovereenkomst: na 5 jaar heeft een huurder al €2700,- betaalt!
PSG Wonenpsg-wonen.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur (inclusief energie- en servicekosten)
Quwestquwest.nlgeenGeen, als de woning uit het bestand komt
Real Estate Cityrealestatecity.nlgeenGeen bij huren uit hun bestand, anders een maand huur (inclusief energie- en servicekosten)
Rotsvastrotsvast.nlgeengeen
SDS Senior Makelaardijseniormakelaardij.nlgeengeen
Stienstra Beleggingenstienstra.nlgeenOnbekend, was eerder €125,- administratiekosten
SQM Vastgoedsqmvastgoed.nlgeen14% van de jaarhuur plus 21% btw met een minimum van €500,- (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dus er is te onderhandelen). De verhuurder betaalt hier ook bemiddelingskosten.
TVN Real Estatetvnrealestate.nlgeenOnbekend, was eerder een maand huur plus 21% btw bij contract van zes maanden of langer (50% van een maand huur plus 21% btw bij vijf maanden of korter).
Woonbemiddeling en Adviesburowba.nl€179,40 (€14,95 per maand)€295,- als een woning uit eigen aanbod wordt gehuurd

Noord-Holland

PlaatsBureauWebsiteRegistratiekosten per jaarBemiddelingskosten
Alkmaar072 Huren072huren.nlgeengeen
Amstelveen, HaarlemKoops Makelaardijkoopsmakelaardij.nlgeenGeen, maar om meerdere bezichtigingen op een dag te kunnen doen, moet er wel een zoekopdracht gegeven zijn en dan is de courtage een maand huur plus 21% btw.
AmstelveenPartner in Real Estatepartnerinrealestate.nlgeenGeen bij een woning uit eigen aanbod, anders een maand huur plus 21% btw
Amsterdam020 Beheer020beheer.nlgeenWisselt, €150-250,-
AmsterdamA1 Apartment Servicesapartmentservices.nlgeenGeen als het een woning uit eigen aanbod is
AmsterdamAmstelland Makelaarsamstellandmakelaars.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur plus 21% btw.
AmsterdamAmstel Property Agencyamstel-property.comgeenGeen, alleen bemiddelingskosten bij een zoekopdracht
AmsterdamAmsterdam Beautiful Property Rentalsamsterdambeautiful.nlgeenBij een contract van 12 maanden of meer €250,- plus 21% btw, ditzelfde in het Engels €320,- plus 21% btw. Bij kortere huur een maand huur plus 21% btw.
AmsterdamA Plus Apartmentsaplusapartments.nlgeengeen
AmsterdamBabs Persoonsbabs.nlgeenOnbekend, maar was eerder 8% van de jaarhuur plus 21% btw..
AmsterdamBrief case Hometiphometip.comgeenEen halve maand plus 21% btw bij kamerhuur of woninghuur van 3 tot 5 maanden. Een maand huur plus 21% btw bij contracten van zes maanden tot een jaar.
AmsterdamCity Housing Amsterdamcityhousingamsterdam.nlgeenGeen, bij bemiddeling €950,- plus 21% btw
AmsterdamExpat Rentalsexpatrentals.comgeenHuur lijkt alleen mogelijk via een zoekopdracht met 8% van de jaarhuur plus 21% btw, minimaal €1000 plus 21% btw.
AmsterdamG & D & Y Housinggdyhousing.comgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur plus 21% btw
AmsterdamGrand Apartments Amsterdamgrandapartments.nlgeen€350,- plus 21% btw
AmsterdamGrand Relocationgrandrelocation.nlgeenGeen bij woning uit eigen aanbod
AmsterdamHousing Onlinehousingonline.nlgeenHuur lijkt alleen mogelijk via een zoekopdracht met 8% van de jaarhuur plus 21% btw, minimaal €1000 plus 21% btw.
AmsterdamJust Housingjusthousing.comOm in contact te komen met de verhuurder moet je credits kopen: 5 voor €12,-Onbekend, maar was eerder een maand huur plus 21% btw
AmsterdamMac Housingmachousing.nlgeenHuur lijkt alleen mogelijk via een zoekopdracht, courtage onbekend.
AmsterdamMakelaarshuis Amsterdamyourexpatbroker.nlgeenInschrijven betekent het geven van een zoekopdracht: een maand huur plus 21% btw.
AmsterdamPark Real Estateparkrealestate.nlgeenEen maand huur plus 21% btw
AmsterdamPerfect Housingperfecthousing.comgeenAlleen via zoekopdrachten, courtage onbekend
AmsterdamUnlimited Housingunlimitedhousing.nlgeenEen maand huur plus 21% btw bij contracten van zeven maanden of langer, 50% hiervan bij kortere contracten.
AmsterdamVan Assen Vastgoedvanassenvastgoed.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur (inclusief energie- en servicekosten) plus 21% btw
HaarlemBZ Wonenbzwonen.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur plus 21% btw
HaarlemHaarlem Real Estatehaarlemrealestate.nlgeenGeen bij een woning uit het eigen aanbod.
HaarlemRoomserviceroomservice.nlgeenAlleen zoekopdrachten zijn mogelijk, courtage was eerder een maand huur (inclusief energie- en servicekosten) plus 21% btw
HaarlemVeth Realty & Consultantshousinghaarlem.comgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur plus 21% btw
PurmerendWaterland Home Rentalswaterlandhomerentals.nlgeen€195,- plus 21% btw
SchipholHousing Plazahousingplaza.nl€17,50Een maand huur plus 21% btw
ZaandamHome Todayhometoday.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur (inclusief energie- en servicekosten) plus 21% btw bij contracten van zes maanden en langer, 50% hiervan bij kortere contracten (minimum €700,- excl. BTW).

Zuid-Holland

PlaatsBureauWebsiteRegistratiekosten per jaarBemiddelingskosten
DelftBe Homebehome.nl€30,- (soms gratis tijdens een actie)Een maand huur plus 21% btw, soms 50% hiervan of geen (afhankelijk van woning).
DelftBjörnd Makelaardijbjornd.nlgeenGeen bemiddelingskosten als de woning uit hun bestand komt, wel een maand huur plus 21% btw als deze speciaal voor de huurder is gevonden.
DelftOude Delftoudedelft.comgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur (inclusief energie- en servicekosten) plus 21% btw
DelftWoonruimte Delftwoonruimtedelft.nl of homelets.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur plus 21% btw
Den HaagA&N Vastgoedanvastgoed.nl€40,-Onbekend, maar was eerder 50% van een maand huur en €120,- administratiekosten plus 21% btw.
Den HaagDe Haagsche Makelaardehaagschemakelaar.nl€25,-Onbekend, maar was eerder een maand huur (inclusief energie- en servicekosten) plus 21% btw
Den HaagDe Regenbogen Beheerderegenbogen.nlgeenOnbekend, maar was eerder geen
Den HaagDe verhuurmakelaardeverhuurmakelaar.nlgeenEr worden zeker kosten gerekend, maar bedrag is onbekend
Den HaagDuinzigtduinzigt.nl€40,-€75,- plus 21% btw
Den HaagFranke Beheerfrankebeheer.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur
Den Haag, LeidenSnel Huur Wonensnelhuurwonen.nlgeenEen maand huur (inclusief energie- en servicekosten) plus 21% btw
Den Haag, RotterdamVerra Real Estateverrarealestate.nlgeen Er worden zeker kosten gerekend, maar bedrag is onbekend.
Den HaagW voor Wonenwvoorwonen.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur plus 21% btw.
GorinchemTrijs & Partnerstrijsenpartners.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur plus 21% btw
LeidenDe Verhuurmanagerdeverhuurmanager.nlgeenGeen, alleen bij zoekopdracht.
LeidenJM Verhuurjmverhuur.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur plus 21% btw
LeidenKamerXLkamerxl.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur
LeidenStar Makelaarstarmakelaar.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur (inclusief energie- en servicekosten) plus 21% btw
LeidenTwee L Wonentweelwonen.nlgeenBij zoekopdracht een maand huur plus 21% btw, uit eigen aanbod onbekend
RijnsburgHome for Lifehomeforlife.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur plus 21% btw
RotterdamDop & Dop Consultancydop-dop.comgeengeen
RotterdamIn de stadindestad.nl€30,-Onbekend, maar was eerder een maand huur (inclusief energie- en servicekosten) plus 21% btw
RotterdamJeco Rental Servicesjecorental.nlgeenObekend, maar was eerder een maand huur plus 21% btw
RotterdamLilit Homelilithome.nl€35,-Onbekend, maar was eerder een maand huur (inclusief energie- en servicekosten) plus 21% btw
RotterdamRotterdam Apartmentsrotterdamapartments.comgeenOnbekend
RotterdamRotterdam Expatrotterdamexpat.com€49,50Er worden zeker kosten gerekend, maar bedrag is onbekend.
RotterdamWonen MVMwonenmvm-rotterdam.nl€45,-Geen, bij eigen aanbod via website.
SchiedamIdeaal Housingideaalhousing.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur (inclusief energie- en servicekosten) plus 21% btw
ZuidlandHuis en Huurhuisenhuur.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur plus 21% btw
ZwijndrechtHsiang Verhuurmakelaarhsiang.nlgeenOnbekend, maar was eerder geen

Regio’s Noord + Oost (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland)

PlaatsBureauWebsiteRegistratiekosten per jaarBemiddelingskosten
DeventerArmeva Vastgoedarmeva.nlgeenEr lijken geen bemiddelingskosten te zijn.
EdeReekers-Siereveld Wonenregiovastgoedmakelaars.nlgeen€175,-
EnschedeVlug Wonenvlugwonen.nlgeen Er worden zeker kosten gerekend, maar bedrag is onbekend.
GroningenKamminga & Partnerskammingaenpartners.nlgeenEr worden zeker kosten gerekend, maar bedrag is onbekend.
NijmegenDolfijn Wonendolfijnwonen.nlgeen75% van een maand huur plus 21% btw bij contracten van zes maanden of meer, 50% bij minder dan zes maanden
NijmegenNumaga Vastgoednumagavastgoed.nlgeenEr lijken geen bemiddelingskosten te zijn.
ZevenaarHuurstekhuurstek.nlgeengeen

Regio Midden (Flevoland, Utrecht)

PlaatsBureauWebsiteRegistratiekosten per jaarBemiddelingskosten
HilversumHilversum Huurwonenhilversumhuurwonen.nlgeenEen maand huur plus 21% btw. Er wordt expliciet gemeld dat inschrijving gelijk wordt gesteld aan een opdracht tot bemiddeling (onjuist gelet op een uitspraak van de Amsterdamse rechter).
HilversumWoonhuis Holland OGwoonhuis.nl€40,- (€20,- per half jaar)€75-€250,- plus 21% btw
Nieuw-VennepVastgoed te huurvastgoedtehuur.nugeengeen
UtrechtAlliances Makelaardijalliancesmakelaardij.nl€100,-€250,-
UtrechtB&S Rental Servicebnsrentalservice.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur (inclusief energie- en servicekosten) plus 21% btw
UtrechtCovers Housingcovershousing.comgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur (inclusief energie- en servicekosten) plus 21% btw
UtrechtGelukkig Hurengelukkighuren.nlgeenEr worden zeker kosten gerekend, maar bedrag is onbekend.
UtrechtHome to Renthometorent.nlgeenEr worden zeker kosten gerekend, maar bedrag is onbekend.
UtrechtNisa Vastgoednisavastgoed.nl€11,-Een maand huur (inclusief energie- en servicekosten) plus 21% btw
UtrechtRental Services BV vastgoedbedrijfrentalservices.nlgeenAlleen via een zoekopdracht, een maand huur plus 21% btw

Regio Zuid (Limburg, Noord-Brabant, Zeeland)

PlaatsBureauWebsiteRegistratiekosten per jaarBemiddelingskosten
BoxtelKorpal huizenbemiddelingkhbemiddeling.nlgeenEen maand huur plus 21% btw
BredaBreda Wonenbredawonen.comgeenAdministratiekosten verschillend per woning
BredaKoDa Woningbeheerkodawoningbeheer.nlgeengeen
BredaMariska Franken vastgoedmfvastgoed.nlgeenOnbekends, maar was eerder een maand huur plus 21% btw
BredaOrange Brickorangebrick.comgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur plus 21% btw
BredaSelect a Houseselect-a-house.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur plus 21% btw
Breda, TilburgStadHuis Huurbemiddelingstadhuis.nl€152,- (€38,- per kwartaal)Onbekend, maar was eerder een maand huur (inclusief energie- en servicekosten) en €125,- plus 21% btw
Den DungenRNC Wonenrncwonen.nl€35,-€235,- plus 21% btw
Dordrecht, Heikenszand, RoosendaalCS Wonencswonen.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur plus 21% btw
EindhovenBrick Vastgoedbrickvastgoed.nlgeenEr lijken geen bemiddelingskosten te zijn
EindhovenDe Huisvesterdehuisvester.nlgeen8% van de jaarhuur plus 21% btw
Eindhoven, TilburgGoeth Vastgoedgoethvastgoed.nlgeengeen
EindhovenHuur Inchuurinc.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur plus 21% btw
EindhovenKempen OG Vastgoedbeheerkempen-og.nlgeenOnbekend, maar was eerder 8% van de jaarhuur plus 21% btw, 4% bij contracten van zes maanden of korter
EindhovenRegio 56 Huisvestingregio56huisvesting.nlgeen, €30,- voor priority€250,- voor kamers, €295-€345,- voor woningen
EindhovenStoit Groepstoit.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur plus 21% btw
Etten-LeurBax Verhuur en Beheerbaxverhuur.comgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur plus 21% btw..
MaastrichtLa Fontainelafontaine.nlgeen€302,50 bij een woning uit eigen aanbod
MaastrichtLiving Maastrichtliving-maastricht.comgeenOnbekens, maar was eerder een maand huur plus 21% btw. Bij minder dan vier maanden €400,- en bij minder dan zeven maanden 70% van de huurprijs. Huurovereenkomst opstellen kost 125,-
MaastrichtPro Housingpro-housing.eugeengeen
MaastrichtWoonmanagement Maastrichtwmm.nl€35,-€121,-
TilburgDe HuisSleuteldehuissleutel.nl€35,- (voor onbepaalde tijd)€250,- plus 21% btw
TilburgHousing Expresshousingexpress.nlgeenOnbekend, maar was eerder een maand huur (inclusief energie- en servicekosten) plus 21% btw
TilburgWonen 013wonen-013.nl€140,- (€35,- per 3 maanden)€250,- plus 21% btw (€50,- korting voor studenten)
WaalreKievit Makelaardijkievitmakelaardij.nlgeenWordt niet vermeld, maar was eerder een maand huur plus 21% btw bij contracten van zes maanden of meer, 50% hiervan voor kortere contracten.

Wat moet ik doen als ik een woning wil huren zonder die bemiddelingsvergoeding te betalen?

 1. Kijk in bovenstaande tabellen naar bedrijven van wie de bemiddelingskosten op "geen" staan. Andere opties zijn een woning te vinden via een woningcorporatie (voor sociale huurwoningen) of een erkende makelaar die lid is van een goede branchevereniging zoals NVM, VBO of VastgoedPro. Het meeste aanbod op funda.nl/huur is zonder bemiddelingskosten. Particulier huren kan natuurlijk ook via Marktplaats, briefjes in de supermarkt of advertenties in een lokale krant. Let op dat verschillende bemiddelingsbureaus ook hun aanbod op Marktplaats zetten.
 2. Mocht de woning die je wilt hebben alleen met hoge bemiddelingskosten te worden aangeboden, probeer dan te kijken of je niet buiten hen om kan huren. Vraag in de buurt een beetje rond naar de eigenaar of zoek deze op via het Kadaster. Het kan heel goed zijn dat ook de verhuurder het bureau moet betalen op het moment dat er een contract wordt getekend, dus dan hebben jullie er allebei baat bij om ze te omzeilen. Let wel op: van RNC Wonen is bekend dat zij verhuurders 10% maandhuur aanbieden bij succesvolle verhuur van de woning en mogelijk zijn er andere bureaus met eenzelfde werkwijze. Dit betekent dus dat zij een klein deel van de bemiddelingskosten die de huurder betaald beloven aan de verhuurder om deze over te halen de woning via hen aan te bieden. Dit kan wel betekenen dat de eigenaar niet zonder bureau zou willen verhuren, omdat hij/zij dan dit extraatje misloopt. Bovendien sluiten verschillende bureaus in hun Algemene Voorwaarden uit dat je contact mag hebben met de eigenaar voordat de bemiddeling rond is, al is de juridische houdbaarheid van een dergelijke bepaling onbekend. Ten minste een bureau hangt huurders hiervoor een boete van €10.000,- boven het hoofd.
 3. Als het echt niet lukt om het bureau te ontwijken, dan kun je altijd nog in onderhandeling gaan over de bemiddelingsvergoeding. Geef aan dat je weet dat er eigenlijk niet bemiddeld is en kijk of je een redelijker bedrag af kan spreken. Administratiekosten bij makelaars variëren van 100-250 euro, dus houdt dat als richtlijn aan. MVGM heeft uitdrukkelijk een clausule in de voorwaarden staan dat deze onderhandeling is toegestaan als deze gebeurt voordat het contract is getekend (al is de rechtsgeldigheid van een dergelijke clausule onduidelijk).
 4. Mocht het bureau weigeren om de kosten te verlagen en je wilt de woning toch echt hebben, dan is de enige methode om eerst de kosten te betalen en deze vervolgens terug te vorderen. Je kunt deze voorbeeldbrief gebruiken: http://www.huurgeschil.nl/onlinebrieven/form_terugvordering_bemiddelingskosten_sleutelgeld.php. Vul je informatie in en klik op versturen waarna je de brief uit kunt printen en naar het bureau kan sturen.
 5. Heeft de brief geen effect dan is de enige resterende stap een gang naar de rechter. Dit kun je zelf doen met hulp van de rechtsbijstandverzekering. Wijs hen dan op de uitspraak LJN BO5303 waarbij de huurder in het gelijk wordt gesteld voor terugvordering van de bemiddelingskosten, omdat ook de verhuurder kosten betaalde aan het bureau. Je kunt je ook aansluiten bij de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht op http://www.collectiefonrecht.nl/huurverlies. Zij vragen 49 euro voor een aanmelding en 20% van het toegekende bedrag als de procedure succesvol is. Het is dus No Cure, No Pay. Dit is een goede mogelijkheid voor mensen zonder rechtsbijstandverzekering, want het zal goedkoper zijn dan een eigen advocaat in de arm nemen. Er geldt een verjaringstermijn van vijf jaar op dit soort zaken.

Bron: Logo NVMBron: Logo NVM
Bron: Logo VBOBron: Logo VBO
Bron: Logo VastgoedproBron: Logo Vastgoedpro

Hoe weet ik of het bureau of de makelaar betrouwbaar is?

Kies voor een betrouwbare makelaar die is aangesloten bij een branchevereniging als NVM, VBO en VastgoedPro. Op hun websites kun je opzoeken welke makelaars lid zijn en veelal zullen goede makelaars met trots hun verbintenis aan de branchevereniging tonen. Het voordeel voor de klant is dat de branchevereniging kan bemiddelen bij geschillen tussen de makelaar en klant.

Bron: Logo Vastgoed Management NederlandBron: Logo Vastgoed Management Nederland
Dit verhaal heeft een bijzonder staartje in de vorm van de branchevereniging Vastgoed Management Nederland waar o.a. MVGM bij is aangesloten. Deze vereniging is in 2009 opgericht en heeft volgens de website ca. 80 leden, maar het is zeer onduidelijk wat de meerwaarde is voor de consument. Er is bijvoorbeeld geen geschillencommissie. Het feit dat de meeste leden hun lidmaatschap tot deze vereniging niet trots vermelden op hun eigen website, is een toegevoegde reden tot wantrouwen.
© 2012 - 2024 Jantrao, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Huis huren, pas op voor dubbele courtageHuis huren, pas op voor dubbele courtageBij het huren van een woning wordt er door de makelaar vaak een bedrag in rekening gebracht voor de bemiddeling, de zoge…
Kosten huurwoningKosten huurwoningAls je een huurwoning huurt, krijg je te maken met bijkomende kosten bovenop de kale huurprijs. Zo zijn er de servicekos…
Huurwoning kopen: Voordelen, nadelen, kosten en huurkoopKopen van een huurwoning kan interessant zijn, of dat nou je eigen woning is of een andere voormalige huurwoning. Maar w…
Een huis huren in AlkmaarEen huis huren in AlkmaarAlkmaar is een gewilde stad om in te wonen. Veel mensen willen er een huis kopen of huren. Wanneer je een huurwoning in…

Uw droomhuis kopenEen droomhuis is vaak een huis die u niet of net niet kunt betalen. Door creativiteit is een droomhuis mogelijk aan te k…
Ontwikkeling van het woonbeleid in FrankrijkOntwikkeling van het woonbeleid in FrankrijkWat betreft woningen hebben wij in Nederland een zeer gedifferentieerd beeld over Frankrijk. Aan de ene kant dromen we w…
Bronnen en referenties
 • Makelaar is vrij beroep: http://woonpleinlimburg.nl/nl/html/algemeen/informatie/verkopen/verkoopproces/hetverkoopproces.pshe
 • Kassa uitzending over dit onderwerp: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1100170
 • Meer informatie van de Kassa-website: http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/hoge-kosten-huurwoningbemiddeling-onterecht-in-rekening-bij-huurder/speel/1/
 • Jurisprudentie: http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BO5303
 • Website Vastgoed Management Nederland: vgm.nl
 • Minister Opstelten: http://www.wswonen.nl/2011/08/meldpunt/minister-opstelten-bemiddelingskosten-veelal-onterecht/ en http://www.wswonen.nl/site/wp-content/uploads/meldpunt/20110608-ANTW-2766-VH-bemiddelingskosten-part-huursector.pdf
 • http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=4152
 • http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?f=18&t=13296&sid=0d70eaaab07fd83390c3d5e7ce83584c
 • http://www.huurgeschil.nl/index.php?page=faqwoonruimte.php#b
 • De websites van de verschillende bureaus
 • http://www.pararius.nl/nederlands/verhuurmakelaar_Nederland.php
 • http://www.banning.nl/4146/home-nl/publicaties/archief/ophef-over-de-heffing-van-courtage-terecht.html
 • http://www.trosradar.nl/uitzending/vorige-uitzending/aflevering/21-04-2014/bemiddelingskosten-voor-huurwoningen/
 • http://www.npo.nl/radar/13-10-2014/AT_2014323
 • https://www.consuwijzer.nl/huis-tuin/makelaar-notaris/welke-kosten-mag-huurbemiddelaar-rekenen
 • https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/13351/Huurbemiddelaars-zeggen-andere-werkwijze-toe/
 • Afbeelding bron 1: Peggy Marco, Pixabay
 • Afbeelding bron 2: Jhnri4, Openclipart
 • Afbeelding bron 3: Logo NVM (http://nvm.nl)
 • Afbeelding bron 4: Logo VBO (http://vbo.nl)
 • Afbeelding bron 5: Logo Vastgoedpro (https://www.vastgoedpro.nl/media/object_logo/vgp_rgb.3.jpg)
 • Afbeelding bron 6: Logo Vastgoed Management Nederland (http://vgm.nl/documents//354_logo%20groot.jpg)
Reacties

Michael, 27-04-2020
Precies hetzelfde geval bij Rotterdam Apartments. Zij reken een 3% van het jaarhuur als bijdrage aan de verhuurder (?) en administratiekosten. Het contract heb ik al gekregen maar nog niet ondertekend. Is het mogelijk om daar nog wat aan te veranderen voordat ik het ga huren of niet. Het verhaal is namelijk dat ik zelf contact heb opgenomen, en de bezichtiging heb aangevraagd, paar keer heen en weer gemaild, maar dat was het. Reactie infoteur, 11-05-2020
Beste Michael,

Ik zie je reactie nu pas, sorry. Je kunt kijken of ze inbinden als je ze de regels vertelt, maar grote kans dat ze je dan het huis ontzeggen. De enige andere optie is dan om stappen te ondernemen na het tekenen van het huurcontract.

Jantrao

Maya, 29-08-2016
Ik huur een appartement bij Wolters Housing sinds zomer 2015. In heb toen ook een bedrag betaald waarvan ik zeker weet dat het op hun site vermeld stond als 'bemiddelingskosten'. Deze pagina is nu natuurlijk al lang en breed verwijderd, maar ik weet zeker dat dat er stond, ook al kan ik dat nu niet meer bewijzen. Dit bedrag heb ik betaald, maar op de factuur staat 'nota van afrekening' en heeft als toelichting onderaan staan: 'nota van afrekening is opgebouwd uit kosten van o.a. verzorging administratie, bezichtiging, kontrakt, onderhandeling, verschotten, steuteloverdracht, incheck, opname meterstanden, en of andere leveringen en diensten'.

In mijn papieren of afschrijvingen kan ik het woord 'bemiddelingskosten' nergens terug vinden. Kan ik deze kosten, nota van afrekening, terugeisen of niet? Reactie infoteur, 31-08-2016
Beste Maya,

Ja, dat lijkt me wel, maar juridisch advies kun je beter bij een advocaat of het Juridisch Loket inwinnen.

Jantrao

Aad, 25-07-2016
Mag 123wonen voor een verhuring van 01-07-2016 aanhuurkosten ( maandhuur + btw ) vragen voor een kamer.? Ik dacht dat juist de wet dat zou hebben stopgezet per 01-07-2016? Reactie infoteur, 28-07-2016
Beste Aad,

De wet is inderdaad recent aangepast, waardoor kamerverhuur niet meer een uitzondering is. Dit betekent dat dergelijke kosten, welke naam ze ook krijgen, niet meer zijn toegestaan. Je moet wel even goed kijken naar de ingangsdatum inderdaad.

Jantrao

Joost, 31-05-2016
Mooie truc!

Een huurder denkt misschien: ik ben partij, er is een verhuurder en er is een bemiddelende makelaar. Die bemiddelende makelaar mag mij geen kosten in rekening brengen. Maar wat als die bemiddelende makelaar uit twee afzonderlijke makelaars blijkt te bestaan. De ene helpt je aan de woning en de andere stuurt je een forse rekening met bemiddelingskosten! Lees het volgende relaas maar eens:

*Huurder vindt zelf een geschikte studio en neemt contact op met woningbeheerskantoor (dat namens de verhuurder zorgt voor de woningverhuur).
*Bezichtiging vindt plaats onder begeleiding van twee mannetjes.
*Na enige bedenktijd gaat huurder akkoord.
*Ondertekening van huurcontract vindt plaats op woningbeheerskantoor, samen met beheerder én onder aanwezigheid van één der voornoemde mannetjes.
*Vervolgens verschijnt een rekening van 400 euro: 'aanhuurcourtage', contractkosten, administratiekosten. Let wel: gestuurd door een DERDE partij (dus niet het woningbeheerskantoor, dat voor de verhuurder werkt, maar een geheel ander vastgoedkantoor). Rekening was ondertekend door mannetje dat bij contractondertekening en bezichtiging weliswaar aanwezig was, maar alleen op de achtergrond. Mannetje blijkt dus bij het andere kantoor te horen.
*Om uitleg gevraagd bij mannetje/derde partij; mannetje woedend: "Ik heb niets met de verhuurder te maken, ik heb voor jou, huurder, mijn stinkende best gedaan om de woning los te peuteren en vast te houden en nu krijg ik stank voor dank na mijn geweldige inspanningen!"
*Omdat we het 'derde' kantoor nooit om bemiddeling hebben gevraagd, hebben we verzocht om een nieuwe rekening zonder 'aanhuurcourtage' - we wachten nog op een reactie.

Het was ons overduidelijk dat het woningbeheerkantoor onder één hoedje speelt met het vastgoedkantoor van het 'mannetje'. Door de bezichtiging en de gebruikelijke andere contactmomenten (wanneer gaan we tekenen, wanneer krijg ik de sleutel, hoe zit het eigenlijk met…?) te laten verlopen samen met dat mannetje en hem ook aanwezig te laten zijn bij de ondertekening, wordt eerst de suggestie gewekt dat er sprake is van één partij die namens de verhuurder opereert. De rekening met bemiddelingskosten is echter afkomstig van het geheel andere kantoor, dat beweert niet met de verhuurder in contact te staan. Dat tweede kantoor is dus ook niet te betichten van het werken voor twee partijen (verhuurder en huurder) en doet in principe niets verkeerd.

Het is overigens wel vreemd dat in de rekening ook de contractkosten worden opgevoerd (met 150 euro ex BTW behoorlijk fors). Een contract dat werd getekend op het beheerskantoor en waarvoor het beheerskantoor toch haar eigen rekening zou moeten sturen, lijkt mij. Zwak plekje in het bedrog? In ieder geval: zo proberen deze bureaus het verbod op berekening bemiddelingskosten aan huurders te omzeilen. Ik vraag mij af of ik er ook werk van zou moeten maken - het is bijna een vorm van oplichting. Wat denkt de redactie? Reactie infoteur, 31-05-2016
Beste Joost,

Deze is inderdaad nieuw. Het punt is dat, om iets bemiddeling te laten zijn, er een opdracht moet liggen van de huurder bij de bemiddelende partij. Hoe kun je opdracht hebben gegeven tot bemiddeling bij die derde partij als je nooit eerder iets met ze te maken hebt gehad? Zoals je zelf al zegt, heb je hen nooit om iets gevraagd. Ik vraag me dus af op basis van welke bemiddelingsovereenkomst kantoor 2 jou deze rekening stuurt. Misschien ook interessant om aan te kaarten bij de consumentenprogramma's als Kassa en Radar.

Succes!
Jantrao

Sigrid, 26-01-2016
Dag,
Ook hier voor elke huurwoning minstens een dikke maand bemiddelingskosten moeten betalen, de laatste was in 2012, aan 123wonen Haarlem. Destijds heb ik nota bene al bezwaar aangetekend omdat ik van mening was dat ik geen opdracht had gegeven voor bemiddeling of het zoeken van een woning. Maar ik kon er toen niet onderuit: "Dit is gewoon onze policy".
Nu blijkt dit soort policies inderdaad onwettig zijn heb ik 123wonen laatst alsnog via de brief opgeroepen tot het terugbetalen van de bemiddelingskosten. Maar wat blijkt? Heel toevallig is de toenmalige eigenaar van 123 wonen eind 2014 failliet verklaard. Dus er valt niks te halen. Boeven! Is er nog iets wat ik kan doen? Reactie infoteur, 27-01-2016
Hallo Sigrid,

Stel de nieuwe eigenaar aansprakelijk. Hij heeft alles overgenomen, ook dit soort verantwoordelijkheden.

Succes,
Jantrao

Barbara, 19-01-2016
Beste,

Ik zie veel nuttige antwoorden dus dacht laat ik mijn verhaal delen in de hoop op tips.
Juni 2014 heb ik op de site van Domica een appartement gevonden in Eindhoven. Via een mail heb ik gevraagd of het appartement nog beschikbaar was en zo ja of er een bezichtiging gepland kon worden. Ik ben toen gebeld en heb een afspraak gemaakt. Daarna kreeg ik nog een mail met de bevestiging. Nu ik die mail terug lees staat er in de afspraak bevestiging een zin: 'zoals zojuist telefonisch besproken hierbij de afspraakbevestiging van de door Domica gevonden woonruimte.' Natuurlijk hechtte ik daar destijds niet veel waarde aan maar nu lijkt het dus net of ik ze opdracht heb gegeven tot het zoeken van een woning, wat absoluut niet zo is. Ik heb het appartement op de site van Domica gevonden inclusief foto's. Nu is dat al lange tijd geleden en kan ik nergens bewijs vinden waarin ik kan aantonen dat het wel op hun site heeft gestaan. En dat is nu juist zo belangrijk omdat ik een fors bedrag aan bemiddelingskosten heb moeten betalen. Ik heb deze via de brief van woonbond terug gevorderd maar kreeg als antwoord dat ik ze opdracht heb gegeven en dat ik op geen enkele wijze kan aantonen dat dat niet zo is omdat het bewijs simpelweg niet bestaat. Wat nu! Ik word eigenlijk gewoon door Domica uitgemaakt voor leugenaar. Iemand tips? Dank vast! Reactie infoteur, 20-01-2016
Barbara,

Als je eerste brief geen effect had, is een gang naar de rechter waarschijnlijk je enige overgebleven optie.

Succes,
Jantrao

Marja, 04-01-2016
Hoe zit het met bedrijven zoals Ad-Hoc, Be-zet, Camelot die bemiddelen bij anti-kraakverhuur en bijv. € 450 'administratiekosten' vragen? Reactie infoteur, 04-01-2016
Beste Marja,

Ik verwacht dat zij onder eenzelfde wetgeving vallen, maar ik ben niet bekend met rechterlijke uitspraken voor dit soort bemiddelaars.

Jantrao

Anyka, 24-12-2015
Hallo,
Kan iemand ons helpen…?
Wij hadden gereageerd op een appartement via de site van de makelaar, die hebben ons een opdrachtbevestiging laten ondertekenen omdat we anders niet verder konden handelen. Daarin stond in dat we die makelaar opdracht gaven om een woning te zoeken en dat we op de hoogte waren van de courtage kosten er ermee akkoord gingen. We kregen (omdat we twee appartementen op het oog hadden van dezelfde verhuurder) van de makelaar te horen dat de verhuurder iemand anders koos en wij het andere appartement konden nemen. En toen moesten we 1 huurvoorschot, 1 maand borg en courtage kosten (1 maand huur +btw) betalen. We hebben de verhuurder nog nooit gezien/gesproken, alles gaat (nog steeds na 1 jaar hier zitten) via de makelaar. Is het na ondertekenen van die zogenaamde opdrachtbevestiging nog steeds mogelijk om die kosten terug te vorderen?

Groetjes,

Anyka Reactie infoteur, 28-12-2015
Beste Anyka,

Er is jurisprudentie dat een dergelijke opdrachtbevestiging niet rechtsgeldig is. Zie dit in de tekst van het artikel:
"Op 26 september 2013 werd ook in Amsterdam eenzelfde oordeel geveld over een huurder die via Funda.nl de woning had gevonden. Het feit dat er een ondertekende intentieverklaring lag waarin de bemiddelingskosten genoemd werden, was hierbij volgens de rechter niet van belang. Verder is het natuurlijk zo dat een woning die de bemiddelaar via de website aanbiedt, enkel en alleen daar kan staan als de verhuurder hiertoe opdracht heeft gegeven. Dat maakt dan de verhuurder de opdrachtgever en niet de huurder."
Terugvorderen van de courtage zou dus logisch zijn.

Succes,
Jantrao

Maria, 08-12-2015
Beste Jantrao,

Wij hebben de verhuurder gesproken en deze heeft aangegeven dat hij het niet eerlijk vindt hoe Domica handelt. Hij heeft een bepaald bedrag aan bemiddelingskosten aan Domica betaald. Domica heeft de woning die wij 'uitgekozen' hebben op hun site geplaatst als bemiddeling vanaf de kant van de verhuurder. Zij zouden dus geen bemiddelingskosten mogen vragen en hebben dit ook niet gedaan. Echter hebben zij wel, naar onze mening en die van de verhuurder, te hoge kosten gevraagd onder het mom van 'administratiekosten'. Zij hebben 275 euro aan administratiekosten gevraagd en deze hebben wij betaald. In principe lijken dit verkapte bemiddelingskosten. De verhuurder gaf aan dat wij deze kunnen terugvorderen. Nu is mijn vraag of dit zo is, nu de kosten niet onder bemiddelingskosten maar administratiekosten worden gerekend.
Ik hoor graag van u!

M.v.g,
Maria Reactie infoteur, 09-12-2015
Beste Maria,

Het bedrag voor bemiddeling moet redelijk zijn in verhouding met wat Domica voor je gedaan heeft. Op basis van je verhaal is dat niet te beoordelen. Ik raad je aan om juridisch advies in te winnen.

Jantrao

Robert, 03-12-2015
Beste Jantrao, op de eerste plaats bedankt voor het artikel!

Ik heb een vraag over het 'dienen van twee heren'. Vorige maand heb ik contact gezocht met een makelaar omtrent de huur van een woning van hun website. Helaas was deze woning even later verhuurd. De makelaar adviseerde mij vervolgens mij in te schrijven op hun website. Dat heb ik gedaan, zonder mij bewust te zijn dat deze inschrijving volgens hun voorwaarden geldt als het geven van een zoekopdracht en dat daaraan bemiddelingskosten van 1 maand huur + 21% btw verbonden zijn, bij het succesvol afsluiten van een huurcontract.

Een paar dagen later kreeg ik van de makelaar een mail, waarin stond dat hij een woning in de verhuur kreeg en of ik daarin interesse had. De makelaar nodigde mij uit voor een bezichtiging, op een tijd dat hij de woning zou fotograferen en inmeten. Na de bezichtiging heb ik direct een standaard huurovereenkomst getekend van de verhuurder, welke ook aanwezig was. Deze overeenkomst is dus niet door de makelaar opgesteld, hij was wel aanwezig bij het tekenen. Meer heeft de makelaar niet voor mij gedaan, terwijl zaken zoals het opstellen of doornemen van het huurcontract en opleveren van de woning ook genoemd worden onder 'het bemiddelingstraject' op de website van de makelaar. Dat is dus niet gebeurd. Wij hebben ook geen formeel intake gesprek gehad en het overleg over de woningstaat en de aflevering heeft direct tussen mij en de verhuurder plaats gevonden.

Nu dus de vraag; de makelaar heeft mij deze woning aangeboden en stond nog niet op hun website, maar uit de manier waarop is duidelijk af te leiden dat hij de woning sowieso in de verhuur zou krijgen. Zijn eerste reactie was namelijk ook dat hij mij 'op de lijst' zou zetten voor een woning die hij 'in de verhuur kreeg'. Is er in dit geval ook sprake van het dienen van twee heren? En kan ik mijn e-mail verkeer als bewijs aandragen dat de woning uit het bestaande aanbod van de makelaar kwam en dus niet specifiek voor mij gezocht is?

Alvast bedankt voor de reactie,
Robert Reactie infoteur, 03-12-2015
Beste Robert,

De vraag is of de makerlaar de betreffende woning alleen voor jouw had gevonden of om aan zijn portefeuille toe te voegen. In dat laatste geval is het geen bemiddeling. Zoals je zelf ook al opmerkt, hoort de makelaar je bij te staan met het opstellen van het contract. De bemiddeling is dus weinig meer dan minimaal te noemen. Een vergoeding van een hele maan dhuur plus BTW is dan buitensporig veel.

Succes,
Jantrao

Matthijs, 17-06-2015
Hi Jantrao, bedankt voor dit artikel.

Ik heb een tijd in het buitenland gewoond en ben nu terug in Nederland. Ik ben verbaasd (geschokt) over de huurmarkt hier. Mij gebeurde het volgende: Na een huurwoning zelf te hebben gevonden op internet, heb ik het huis bezocht. (niet alleen, er waren nog andere geïnteresseerden). De makelaar heeft niet anders gedaan dan de woning geopend en na 5/ 10 minuten stonden we weer buiten. Nadat ik zei dat ik geïnteresseerd was in de woning, kreeg ik een intentieverklaring opgestuurd van de makelaar. Daarin werd een huurcourtage van een maand +21% btw gevraagd (960 euro). Ze wilden dat ik een intentieverklaring ondertekende. In de intentieverklaring stond een hele lijst van "Door makelaar uitgevoerde werkzaamheden". Echter geen enkele werkzaamheid was op mij van toepassing en geen van de werkzaamheden was gedaan door de makelaar, behalve het tonen van de woning tijdens de bezichtiging.

Toen ik vroeg om uitleg was meneer de makelaar erg gepikeerd en zei dat alles "een ongoing process" was. Ik heb dit dus niet getekend, gelukkig kan ik nog bij mijn ouders wonen. Maar, je zal maar in scheiding liggen oid. Er wordt misbruikt gemaakt van mensen in (woning)nood! Reactie infoteur, 17-06-2015
Beste Matthijs,

Het is in mijn ogen bizar dat de situatie al zo lang mag bestaan, dat er niet meer gedaan wordt vanuit de overheid. En dat er misbruik wordt gemaakt van de urgentie van mensen juist als ze op hun zwakst zijn, zoals bij scheiding.

Veel succes met het zoeken naar een woning met geen/minder kosten. Neem eens een kijkje op funda.

Jantrao

Linda, 15-06-2015
Wat zijn de kosten voor de verhuurder als je een makelaar inschakelt om je huis te verhuren?

Gr Linda Naafs Reactie infoteur, 16-06-2015
Beste Linda,

Dat zal per bemiddelaar verschillen, dus daarvoor moet je bij een bureau vragen.

Jantrao

Makelaar, 02-05-2015
Mocht de woning die je wilt hebben alleen met hoge bemiddelingskosten te worden aangeboden, probeer dan te kijken of je niet buiten hen om kan huren. Vraag in de buurt een beetje rond naar de eigenaar of zoek deze op via het Kadaster. Het kan heel goed zijn dat ook de verhuurder het bureau moet betalen op het moment dat er een contract wordt getekend, dus dan hebben jullie er allebei baat bij om ze te omzeilen.

Vindt u dit normaal om iedereen te adviseren? Weet u hoe lang het duurt en welke inspanningen er nodig zijn om een netwerk op te bouwen?

Ik wil u verzoeken dit direct van de website te verwijderen. Reactie infoteur, 03-05-2015
Beste Makelaar,

Weet u hoe lang het duurt en welke inspanningen er nodig zijn voor een normaal persoon om absurb hoge en illegale bemiddelingskosten te kunnen betalen? Geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om welk advies dan ook te verwijderen dat in de wielen rijdt van malafide makelaars die er illegale praktijken op na houden.

Jantrao

Willeke, 30-04-2015
Is 350 euro + 21 % btw redelijk als bemiddelingskosten (makelaar noemt het declaratie inzake het opstellen van een huurovereenkomst) bij een huur van 560,- euro.
Makelaar heeft alleen een contractje opgemaakt en een bezichtiging gedaan van een huis dat we zelf op internet hadden gevonden.

Willeke Reactie infoteur, 01-05-2015
Ruim 400 euro voor het opstellen van een contract is nogal veel. Bovendien vraag ik me af in hoeverre het contract echt afwijkt van het standaardcontract…

Sandra, 20-04-2015
Hi Jantrao,

Goed artikel! Weet jij of de terugvordering kan ook terugkerend nog aangevraagd worden? Bijv. ik heb vorige jaar een woonruimte gehuurd en een maand huur als bemiddelingskosten betaald. De situatie valt eigenlijk precies onder wat Maartje heeft gehad. Reactie infoteur, 22-04-2015
Hallo Sandra,

Ja, dat kan. Je kunt tot vijf jaar na dato de kosten terugvorderen,

Succes,
Jantrao

Maartje, 25-03-2015
Ik heb in oktober 2014 een studio gehuurd van een van de bureaus die in de lijst staat. Ik reageerde op een studio, en op de afspraak zelf zei de persoon van het bureau die mij rondleidde dat ze nog een mogelijke studio hadden voor mij en die hebben we toen meteen bezichtigd. Deze studio is het uiteindelijk geworden. Ik heb hiervoor 825,75 (1 keer huur + Btw) aan bemiddelingskosten voor betaald. En ik heb iets moeten tekenen. Kan ik in dit geval mijn geld (gedeeltelijk) terugeisen? Reactie infoteur, 25-03-2015
Beste Maartje,

De situatie die je beschrijft valt niet onder bemiddeling. Je kunt het bedrag terugvorderen.

Succes!
Jantrao

Anoeska, 08-01-2015
Ik wil in Zwolle een kamer gaan huren, ik ben op deze kamer gekomen via een andere student die uit deze kamer gaat en dus een nieuwe huurder zoekt. Na de kamer bekeken te hebben vertelde de student mij dat hun huis wel via een makelaar gaat en ik dus bemiddelingskosten van een maand huur moet betalen. Ik vraag mij af of dit wel mag aangezien ik verder geen contact heb met de makelaar? Reactie infoteur, 09-01-2015
Hallo Anoeska,

De regels rondom kamerverhuur zijn niet hetzelde als de regels rondom verhuur van zelfstandige woonruimte. Het artikel gaat over dat laatste, dus het is niet 1-op-1 toepasbaar op jouw situatie. Ik ben zelf niet op de hoogte van alle regels die gelden bij kamerverhuur, dus ik zou even verder googlen.

Jantrao

Renée, 01-12-2014
Hallo,

ik heb op een website van een makelaar gereageerd op een appartement. Ik moest me (gratis) inschrijven voordat ik het appartement kon bezichtigen. Op de website staan de bemiddelingskosten van 1 maand huur excl 21% btw al vermeld. Na de bezichtiging heb ik besloten het appartement te huren. Ik ben op de hoogte van het feit dat de makelaar meestal geen bemiddelingskosten mag vragen aan de huurder: ik heb namelijk gene opdracht gegeven, de prijs is onredelijk en waarschijnlijk heeft de verhuurder al betaald. Maar nu moet ik een intentieverklaring tekenen waarin staat dat ik wel een opdracht heb gegeven en dat de makelaar gezocht heeft naar geschikte woningen en dat zij namens mij (de opdrachtgever) gaan onderhandelen met de verhuurder, en dat (ik citeer) 'de Makelaar bij de uitvoering van haar bemiddelingswerkzaamheden uitsluitend de belangen van Opdrachtgever heeft behartigd en zal behartigen'.
Ik vraag mij dus af of zij mij zo'n verklaring mogen laten tekenen, want er staan onwaarheden in en als ik dit teken verspeel ik dan mijn kans op het terug krijgen van de bemiddelingskosten?

Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 02-12-2014
Hallo Renée,

Ja, dit is precies de manier waarop het bureau doet voorkomen alsof ze zich aan de wet houden. Maar het is tegelijkertijd ook vrij eenvoudig te weerleggen met een tijdslijn: hoe kun je een echte opdracht hebben gegeven als je vlak daarna een woning huurt? Je kunt vast aantonen dat je al bezichtigd hebt en dat er contact is geweest over het huurcontract. Die opdracht waarover gesproken wordt in de intentieverklaring, heb je dus eigenlijk nooit gegeven. Er is een rechterlijke uitspraak die een dergelijke verklaring inderdaad afwijst.

Succes,
Jantrao

Jesse, 20-11-2014
Ik heb op pararius.com een advertentie gevonden en hierop gereageerd. Het ging om een appartement van 895 per maand. Pararius verbond ons door naar de makelaar. ik maakte een afspraak voor een bezichtiging, en tijdens het bekijken van de woning vertelde de makelaar dat hijzelf tevens de verhuurder is. Ik wil het appartement heel graag huren, maar de bemiddelingskosten die nu door het makelaarsbedrijf in rekening gebracht gaan worden zijn voor een volledige maand huur + 21% BTW. Mijn vraag is of er uberhaupt bemiddelingskosten gevraagd mogen worden in dit geval, en indien wel, mag dit zo hoog zijn? Reactie infoteur, 20-11-2014
Hallo Jesse,

Een klassiek geval van geen bemiddeling: je hebt geen opdracht gegeven tot bemiddeling. Dat de makelaar zelf de verhuurder is, maakt het verhaal helemaal dubbel. Onderhandelen dus!

Succes,
Jantrao

Anna Z., 31-10-2014
Ik had gereageerd op een woning van Rots vast makelaars via huurwoningen.nl het gaat hier om een woning van 675,- euro. Nu staat er dus bij huurwoningen die dus deze woning op hun site hebben staan van rots vast makelaar, dat je dus via Rots vast makelaar website je moet inschrijven en dat je 50% korting krijgt op je inschrijving als je dat dus via huurwoningen doet. Nu lees ik dus hier dat Rots vast dus vanaf 30 september 2014 geen bemidelingskosten meer zal vragen echter doen ze dit dus nog wel. Ik moet 40 euro inschrijfgeld betalen terwijl ik dus via huurwoningen.nl reageer maar krijg dus geen 50% korting zoals ze dit dus aangeven op hun woningaanbod op Huurwoningen.nl plus ik moet 1 maand borg betalen, 1 maal de huur 675 en 1 maal de bemidelingskosten van 675 euro. Terwijl ik hier nu dus lees dat Rots Vast makelaar dit dus niet meer zal vragen ( bemidelingskosten dus) maar dat doen ze dus nog wel. Plus dat ze mensen lokken met hun 50% korting wat dus ook niet klopt. Daarnaast heb ik deze woning dus zelf gevonden en Rots vast dus hier geen opdracht voor heb gegeven dus ik snap die bemidelings kosten ook niet.

Graag wil ik weten of ik dus kan zorgen dat ik geen bemiddelingskosten hoef te betalen? Want immers dat zouden ze sinds September 2014 niet meer vragen.

Ik hoop dat iemand me advies kan geven? Reactie infoteur, 02-11-2014
Beste Anna,

Dit staat in het artikel: "Dit wordt bevestigd in een bericht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op 30 september 2014 waarin staat dat bureaus Rotsvast en Nederwoon per 1 januari 2015 zullen stoppen met bemiddelingskosten vragen aan huurders." Het bericht is van 30 september, maar het stoppen met bemiddelingskosten vragen is per 1 januari. Vandaar dat je hier nu nog tegenaan loopt.

Het verhaal over de korting is vreemd, vraag dat gewoon na bij Rotsvast.

Je zou kunnen weigeren de bemiddelingskosten te betalen en geef daarbij aan dat je weet dat ze dit per 1 januari ook niet meer doen. Mocht dat neit werken, dan kun je proberen achteraf terug te vorderen. Ik zou zelf kijken of je niet kan wachten tot na 1 januari.

Jantrao

Freek, 24-10-2014
Wij hebben ook woonruimte gehuurd via een verhuurmakelaar in Eindhoven waarbij we bemiddelingskosten hebben betaald zijnde € 1.082,95 inclusief btw. Hiervoor hebben wij enkele formulieren getekend bij de makelaar wat noodzakelijk was voordat we mochten huren. Enkele maanden naderhand hebben wij een brief verzonden waarin wij de bemiddelingskosten onterecht vonden en deze binnen 7 dagen terug eiste. De makelaar reageerde hierop dat wij de opdrachtgever zouden zijn en dat de verhuurder geen opdrachtgever was. Dit was ook opgenomen in de ondertekende formulieren meende hij. Na lang wikken en wegen zijn wij toch een procedure gestart. Wij hebben dit toen mede ook besloten omdat er zoveel over te lezen was op internet. Grote kans van slagen dachten wij. Helaas met het resultaat dat de verhuurmakelaar in het gelijk is gesteld en wij ook nog aansprakelijk worden gesteld voor de gemaakte proceskosten. En deze kosten kunnen wij er nu echt niet bij hebben.

Wij willen iedereen die hier verwacht veel kans te hebben behoeden voor wat ons is overkomen. Dit koste ons al bij al veel negatieve energie en de relatie met de makelaar en ook de verhuurder is hier niet beter op geworden. Volgende week hebben wij overigens een gesprek met de makelaar om (hopelijk) de lucht te klaren. Achteraf hadden we dit zo moeten laten want het ging ons uiteindelijk om de woning waar we nu nog steeds met veel plezier wonen. Reactie infoteur, 26-10-2014
Freek,

Wat vervelend om te horen! Een procedure is nooit een uitgemaakte zaak, hoe goed het ook lijkt. Ik hoop dat dit in dit artikel ook duidelijk genoeg staat. Rechters doen ook nog steeds verschillende uitspraken in dit soort zaken en interpreteren de wet op verschillende manieren.

Nog veel succes,
Jantrao

Ella van Beek, 16-10-2014
Dag

Bedankt voor je reactie.

Ik heb hierover contact gehad met het juridischloket en zij achten de kans van slagen vrij klein. Wanneer ik er een zaak van zou maken betaal ik daarvoor bijna €500,00 aan opstart kosten. Meer dus dat ik aan Domica betaald heb. Mijn woning koste trouwens €700,00 exclusief BTW dus Domica heeft mij geen volledige maand huur gerekend. Volgens het juridischloket gedoogt ACM een bepaald bedrag aan courtage voor de gedane werkzaamheden. Ik ben dus bang dat dit net binnen die grens valt. Ook heb ik wat onderzoek gedaan via via en zij rekenen geen bedrag aan de verhuurder.

Ik zit nu dus zwaar te twijfelen of ik er wel of geen zaak van ga maken. Zeker ook omdat ik niet iets aantoonbaars heb waarover ik niet tevreden was.

Ken jij jurisprudentie waarbij in zo'n geval een relatief 'klein' bedrag ook alsnog terug gevorderd kon worden? Reactie infoteur, 17-10-2014
Beste Ella,

De bij mij bekende jurisprudentie staat in het artikel vermeld, maar daar staat niet expliciet in hoeveel bemiddelingskosten de huurder heeft betaald. Dat soort informatie wordt eruit geknipt bij de anonimisering.

Bij het "dienen van twee heren" hoeft er geen sprake te zijn van betaling door de verhuurder aan het bureau. Als het bureau optreedt namens de verhuurder door de woning in de etalage te zetten, de bezichtiging te regelen, etc. dan werken zij voor de verhuurder. Of zij de verhuurder daarvoor laten betalen, is aan het bureau, maar dan ligt het belang van het bureau nog steeds niet bij de huurder.

De kans van slagen kan ik absoluut niet inschatten. De reden dat de bureaus ermee weg komen, is natuurlijk precies wat jij nu beschrijft: de proceskosten liggen veel hoger dan het bedrag wat met de verhuur gemoeid was en dan is het nog maar de vraag of je wint. Een flinke gok dus en ik snap ook dat mensen die niet willen wagen. Mijn advies is dan ook altijd: huur niet via dergelijke bureaus, huur via een erkende NVM-makelaar.

Succes,
Jantrao

Mark Zegers, 15-10-2014
Beste Jantrao,

Ik heb in februari dit jaar een appartement gehuurd in Eindhoven via Domica. Zij tellen hiervoor maandhuur + 21% btw aan bemiddelingskosten. Het appartement is namens woonbedrijf verhuurd en alle communicatie loopt dan ook via woonbedrijf. Het enige wat Domica heeft gedaan hierin is 1 maal het appartement laten zien en bij de sleuteloverdracht aanwezig geweest. Het inspectierapport bleek uiteindelijk incompleet en ik heb nog veel zelf moeten regelen met het woonbedrijf om alles in orde te krijgen. Dit lijkt me een duidelijk voorbeeld van bemiddeling kosten die dubbel gerekend zijn en zeker niet aan mij berekend hadden moeten worden. Hoe kan ik het terugvorderen het beste aanpakken?

Bedankt en met vriendelijke groet,
Mark Reactie infoteur, 15-10-2014
Beste Mark,

Het terugvorderproces staat in het artikel beschreven: eerste brief schrijven en als dat niet helpt, is een gang naar de rechter nodig.

Succes,
Jantrao

Ella van Beek, 14-10-2014
Hallo,

Ik heb twee maanden geleden een woning gehuurd via Domica Apeldoorn welke ik zelf had gevonden op hun site. Was allemaal best snel geregeld en ik moest aan administratiekosten 350 euro plus BTW betalen. Ze gaven mij aan dat ik hiervoor kon bezichtigen (heb 2x dezelfde woning bekeken), het contract werd opgemaakt, dat ze een inspectierapport opstellen bij de sleuteloverdracht en dat ze de aansluiting regelen bij water en energie.

In principe hebben ze dat allemaal prima gedaan en ben ik best tevreden, maar kan ik nu ook mijn geld terugkrijgen?

Ella Reactie infoteur, 14-10-2014
Beste Ella,

Recente uitingen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zijn in jouw voordeel. https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/13351/Huurbemiddelaars-zeggen-andere-werkwijze-toe/
Hierin staat onder meer dat het ACM vindt dat er al voor de verhuurder bemiddeld wordt als de bemiddelaar het aanbod op de website presenteert, wat jij beschrijft. Je staat dus in je recht om de kosten terug te vorderen.

Succes,
Jantrao

Jay, 01-10-2014
Hallo ik heb een vraag.

ik heb via Duinzigt in Den Haag gehuurd. De woning zelf gevonden op de website. Betaling van inschrijving gedaan en daarna een korte bezichtiging van max 10 minuten gehad. Vervolgens werd vermeld dat het eigenlijk al verhuurd was aan een expat. Nadat die niet kwam opdagen kon ik het alsnog huren.

hiervoor 1 maand huur + 21% betaald.

Zojuist met Duinzigt gesproken en die zeggen dat ze van de verhuurder geen courtage hebben ontvangen dus dat het gerechtigd is om bij mij bemiddelingskosten in rekening te brengen. Meer specifiek is mij vermeld dat bij inschrijving ook akkoord is gegaan voor een zoekopdracht (stond blijkbaar in de algemene voorwaarden). Daarom mogen ze bemiddelingskosten in rekening brengen.

Klopt dit? ik heb de woning zelf via internet gevonden en toen moest ik mij inschrijven om het te kunnen bezichtigen. Is dit dan echt een zoekopdracht en bemiddeling?

ik betwijfel het. Reactie infoteur, 06-10-2014
Hallo Jay,

Veel bemiddelaars hebben inderdaad in hun algemene voorwaarden staan dat je bij inschrijving een zoekopdracht geeft. Dit doen ze zodat ze die bemiddelingskosten kunnen vragen. In werkelijkheid voldoet wat jij beschrijft niet aan een zoekopdracht volgens de wet, wat hun algemene voorwaarden ook zeggen.

Bemiddelingskosten van zowel huurder als verhuurder vragen mag niet, maar ook als er een partij betaalt moeten bemiddelingskosten redelijk zijn ten opzichte van de geleverde dienst. In dit geval is de dienst de bezichtiging, het uitprinten van het contract en wat mailverkeer. Het is niet logisch dat daar honderden euro's tegenover zouden staan.

Het probleem is nu natuurlijk dat je bij weigering de woning niet zal krijgen. Als je de woning dus echt wilt, is je enige optie betalen en dan terugvorderen. Krijg je niets, kun je een juridische procedure aanspannen, maar dat vraagt om een lange adem van 1-2 jaar.

Succes,
Jantrao

Kim, 14-07-2014
Hallo,

Wij hebben een woning bezichtigd via Stek Woonbemiddeling (Den Bosch). Wij willen deze nu gaan huren, maar zij vragen een maand huur (760,00 euro) + btw.

Ik heb mij ingeschreven op de website, heb zelf telefonisch contact opgenomen met het verzoek een woning te gaan bezichtigen. Er heeft 1 bezichtiging plaats gevonden en het contract moet nog opgemaakt worden.

Het is voor ons onbekend of de verhuurder in dit geval ook bemiddelingskosten betaalt. Het bedrijf zelf zegt van niet, maar dat is ook wel makkelijk gezegd.

Het lijkt mij dat 760,00 euro + btw een onredelijke vergoeding is voor deze diensten, maar hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Het betreft trouwens een benedenwoning, maar met een eigen voordeur. Reactie infoteur, 14-07-2014
Hallo Kim,

De aangeraden stappen staan in het artikel beschreven.

Jantrao

Maud, 08-07-2014
Ik heb een intentieverklaring getekend bij Stadhuis Breda voor het huren van een studio. Toen zag ik dat er geld wordt gevraagd voor de diensten van hen (525 euro, dit is gelijk aan de maandelijkse huur), administratiekosten (125 euro) en 21% BTW (136,50 euro). Dit is een totaalbedrag van 786,50 dat ik moet betalen aan Stadhuis Breda. Dit zijn dus niet de kosten aan huur/borg. Ik was acuut op zoek naar woonruimte, vandaar dat ik toch heb getekend. Mag dit wel bij mij worden verrekend? Ik lees namelijk op internet dat dit wettelijk gezien niet mag. Reactie infoteur, 10-07-2014
Beste Maud,

Je hebt je eigen vraag beantwoord.

Jantrao

Jani, 10-06-2014
Hoi,

ik sta op het punt om een woning te bezichtigen via cottini makelaardij in den Haag. Ik heb me echter niet ingeschreven bij hen als woningzoekende. Ik ben door ze benaderd via de mail omdat ik heb gereageerd via Housiq.com op de woning. Er staat expliciet op hun pagina dat de verhuurder geen bemiddelingskosten betaalt, maar ik moet deze wel betalen (maandhuur +21% btw). Hieronder de tekst op hun pagina:

'Bij een succesvolle bemiddeling wordt een bemiddelingsvergoeding gerekend die gelijk staat aan 1 maand huur + 21% BTW In het geval van een incl. GLW (Gas/Licht/Water) verhuur rekent Cottini bemiddelingskosten incl. GLW ter hoogte van een maand huur + 21% BTW.
Eventuele service- stofferings- en meubileringskosten zijn tevens onderdeel van de huursom waarover de courtage berekend wordt.
Indien de er een mondeling akkoord is voor het huren van een door ons aangeboden woning en het invulformulier met uw persoonlijke gegevens ten behoeve van het opmaken van het huurcontract door u is ondertekend vragen wij u om een aanbetaling te doen van minimaal € 150,-, e.e.a. even afhankelijk van de huurprijs van de onderhavige woning. Uiteraard ontvangt u hier direct een kwitantie voor en wordt dit bedrag in mindering gebracht op de factuur voor de eerste maand huur/borg/courtage.
Wanneer er alleen contractskosten worden gerekend a € 350,00 is dit exclusief BTW.'

Kan ik, indien ik de woning ga huren, de bemiddelingskosten of de contractkosten terugvorderen?

Mvg Reactie infoteur, 11-06-2014
Jami,

Zolang je nog niet gehuurd hebt, ben je nog in een positie om te onderhandelen. Doe dat dus eerst.

Overigens is het zogenaamde "dienen van twee heren" niet de enige voorwaarde waaronder bemiddelingskosten terug te vorderen zijn: als de kosten niet in verband staan met de geleverde diensten, kan een terugvordering al terecht zijn.

Succes,
Jantrao

Eefje, 04-06-2014
Hallo, ik sta op het punt een woning te huren bij Domica in Amersfoort. Deze woning is 699 euro inc. Nu moet ik tekenen voor het betalen van 845 euro courtage. Is het verstandig om bij de overeenkomst te vermelden dat ik courtage betaal, ervan uitgaand dat domica alleen de huurder dient? Of zal dit ze afschrikken? De vraag naar huurwoningen is namelijk groot en het aanbod laag. Reactie infoteur, 04-06-2014
Eefje,

Het verschil tussen vraag en aanbod is precies de reden dat bureaus als Domica ermee weg komen om zulke hoge kosten te vragen. Ik zou eens wat kritische vragen stellen. Als je de woning echt wilt en ze willen niet je wensen inwilligen, dan kun je alleen maar betalen en dan later terugvorderen. Bemiddelingskosten zijn niet alleen onredelijk als de verhuurder ook betaald: ze zijn al onredelijk als ze niet in verhouding staan met de geboden diensten.

Succes,
Jantrao

Dennis, 21-05-2014
Beste,

Ik heb in januari dit jaar bemiddelingskosten betaald bij directwonen. De verhuurder heeft geen bemiddelingskosten betaald aan directwonen. Wel heeft de verhuurder schriftelijk bevestigd dat directwonen de belangen behartigd van de verhuurder. De verhuurder betaald wel marketingskosten aan directwonen voor het plaatsen van hun huurwoningen op de site van directwonen.nl

Ik ben van mening dat er op basis hiervan sprake is van het dienen van twee heren, waarbij de bemiddelingskosten derhalve niet in rekening kunnen worden gebracht bij een natuurlijk persoon. Klopt dit?

Ik zie uw reactie graag tegemoet.
Groet, dennis Reactie infoteur, 21-05-2014
Dennis,

Je hebt waarschijnlijk gelijk. Alleen een rechter kan erover oordelen.

Jantrao

Elsbeth, 13-05-2014
Ls,

Ik heb de volgende vraag:
Sinds 2 jaar huur ik samen met 2 vriendinnen (3 totaal) een huurwoning, we huren het huis dus in zijn geheel. Toendertijd hebben wij bemiddelingskosten aan de makelaar betaald. Per 1 juli gaan 2 bewoners weg, 1 huidige bewoonster blijft, en er komen 2 nieuwe bewoonsters bij.
Nu hebben wij dit doorgegeven aan de verhuurder en makelaar zodat de contracten aangepast konden worden. Nu is ons verteld dat wij hiervoor 180euro (incl btw) per nieuwe bewoner moeten betalen voor administratiekosten om hen te laten toevoegen aan het contract, is dit een reel bedrag?

Zie uw antwoord tegemoet.

Mvg,

Elsbeth Reactie infoteur, 15-05-2014
Beste Elsbeth,

Voor dit soort standaardhandelingen lijkt 360 euro mij erg overdreven. Ga onderhandelen!

Jantrao

Marina Lijesnic, 22-04-2014
Hoi,

Ik ben in de afgelopen twee jaar twee keer verhuisd. Ik heb 1 keer een huis gevonden via VGW vastgoed en 1 keer via Direct Wonen. Ik heb beide keren ongeveer 1100 euro betaald voor bemiddelingskosten (dit is 1 maand huur, contract kosten en btw).
Beide keren heb ik mezelf aangemeld bij een website (huurwoningen.nl en directwonen.nl) en zelf gereageerd op woningen.
Ik heb mijn huisbaas gevraagd of zij ook bemiddelingskosten hebben betaald en dat klopt dus. Het gaat dus om dubbele bemiddelingskosten en dit mag niet volgens uw artikel.
Ik heb niet gezien dat er ook een rechter voor Utrecht uitspraken heeft gedaan hierover. Geldt dit alleen voor Amsterdam?
Ik vroeg me ook af of het mogelijk is om zelf (zonder advocaat) dit geld terug te eisen?

Groeten,
Marina Reactie infoteur, 24-04-2014
Beste Marina,

Je eerste stap is zoals beschreven in het artikel: een brief sturen en het geld terug eisen. Als daar niets gebeurt, dan is de rechter (en dus een advocaat) toch echt de volgende stap.

Rechterlijke uitspraken zijn bindend voor het geval waarover ze gaan, maar kunnen leidraad bieden voor vervolguitspraken van andere rechters (=jurisprudentie). Waar in Nederland deze dan gedaan zijn, is niet relevant, maar wel hoe die specifieke zaak dan precies in elkaar zat.

Succes,
Jantrao

Edwin, 08-04-2014
Hoi
ook ik heb bemiddelingskosten moeten betalen a 490 plus 21% btw. het makelaarskantoor zegt dat de verhuurder geen bemiddelingskosten betaalt.
ik heb contact gehad met de verhuurder en deze vertelt mij dat hij alleen een bijdrage moet betalen aan de makelaar voor het in het beheer hebben van zijn appartementen, kan ik dan toch nog mijn bemiddelingskosten terugvorderen? Reactie infoteur, 09-04-2014
Hallo Edwin,

In dit geval zijn er dus geen bemiddelingskosten betaald door de verhuurder. De door jou betaalde kosten kunnen alsnog onterecht (=te hoog) zijn, dus je kunt het altijd proberen.

Jantrao

Jan, 14-02-2014
Beste Jantrao,

Bij Rotsvast geven ze de volgende gronden waarvoor ze bemiddelingskosten vragen. Mogen ze op deze gronden bemiddelingskosten vragen van 1 maand huur + 21% btw? Ik ga hier van de situatie uit dat ik zelf op hun website naar kamers/studio's heb gezocht en hen heb gecontacteerd voor meer informatie hierover. Vervolgens hebben we, na wat vragen over huursubsidie beantwoord te hebben, een datum afgesproken voor een bezichtiging.

Groeten,
Jan

De oplevering van de door Opdrachtgever gehuurde woning is tevens de afronding van de
werkzaamheden die Rots-Vast in opdracht van Opdrachtgever heeft uitgevoerd. Partijen verklaren dat Rots-Vast ter uitvoering van de overeenkomst tot voorlichting en bemiddeling woonruimte tussen partijen de volgende werkzaamheden heeft verricht:

1. De vooropnamen van de woningen die Opdrachtgever heeft bezichtigd
2. Het maken van een presentatie van deze woningen.
3. De inventarisatie van het zoekprofiel/woonwensen van Opdrachtgever.
4. Het selecteren van beschikbare woningen die voldoen aan dat zoekprofiel/woonwensen.
5. Het organiseren van bezichtigen en het daadwerkelijk bezichtigen van de volgende woningen
met medewerker(s) van Rots-Vast;
6. Evaluatie van bezichtigingen met Opdrachtgever
7. Onderhandelen met de verhuurder over de huurvoorwaarden, zoals ingangsdatum,
huurprijs, huurperiode.
8. Het ervoor zorgen dat de verhuurder de woning aan u, opdrachtgever, gunt.
9. Opstellen van een deugdelijke huurovereenkomst
10. Verzorgen van de ondertekening en bespreking op kantoor van de huurovereenkomst door
beide partijen.
11. Erop toezien dat de eerste betaling tijdig wordt verricht (ter voorkoming van spanningen in
de huurrelatie met de verhuurder en mogelijke negatieve gevolgen daarvan).
12. Het organiseren en begeleiden van de oplevering van de woning.
13. Het verzorgen van de overzetting van de nutsvoorzieningen op naam van Opdrachtgever
middels Rost Vast energie/Hezelaer.
14. Erop toezien dat de verhuurder zijn verplichtingen nakomt bij aanvang van de huurperiode.
15. De verhuurder manen tot nakoming van de gemaakte afspraken.
16. Begeleiden van verzoeken van huurder ter verhoging van het woongenot. Denk hierbij met
namen inzake advisering op het gebied van wonen in de regio Eindhoven. Reactie infoteur, 17-02-2014
Beste Jan,

Even googlen levert honderden ervaringen op van huurders met Rotsvast. Interessant leesvoer.

Het knelpunt zit hier: jij moet als beoogde huurder een opdracht doen aan het bureau om voor jou een geschikte woning te vinden. Dit gebeurt zelden, want je reageert juist op een woning die ze al in de etalage hadden staan. Dan kunnen ze zeker een mooi overzicht geven van alle dingen die ze doen en daarbij vertellen dat ze dit in opdracht doen van jou, maar dat is natuurlijk niet waar: jij hebt gereageerd op open aanbod, niet een verzoek gedaan dat zij voor jou een woning gaan zoeken.

Verder is het toch wel interessant dat ze geen vast bedrag maar een maand huur vragen. Waarom zijn de kosten van de 16 genoemde werkzaamheden hoger als de woning duurder is? Een boete voor door rood licht rijden wordt toch ook niet hoger als je deze begaat met een Ferrari vs. een Fiat Panda?

Succes,
Jantrao

Nathan, 17-12-2013
Beste Jantrao,

Ik vroeg mij af of u mij kunt vertellen wat je rechtspositie is in de volgende situatie:

Je vind een huis op internet en je neemt contact op met de makelaar. De makelaar regelt een bezichtiging en je wilt het huis gaan huren. De makelaar stelt een contract op en vraagt bemiddelingskosten. Je stelt voor om te onderhandelen over de bemiddelingskosten omdat je vindt dat zij deze niet mogen rekenen (en verwijst naar bijvoorbeeld deze website). De makelaar zegt dat de kosten wél betaald moeten worden anders zullen zij de woning aan een ander toewijzen…

Nathan Reactie infoteur, 29-12-2013
Beste Nathan,

Excuses voor mijn late reactie, maar ik was op vakantie. Inmiddels is het misschien al te laat, maar ik verwijs je graag naar de verschillende gerechtelijke uitspraken die gelinkt staan in het artikel en een vergelijkbare situatie behandelen.

Succes,
Jantrao

Anoniem, 14-11-2013
Ik zou graag anoniem een bedrijf willen melden met hoge bemiddelingskosten. Reactie infoteur, 15-11-2013
Persoonlijke berichten worden doorgestuurd naar mijn inbox, dus als je dat in de reactie zet, zou het goed moeten komen.

Marieke, 13-11-2013
Dag Jantrao,

Mijn partner en ik hebben een woning gehuurd via Real Estate City. Was een woning uit hun bestand dus geen bemiddelingsvergoeding.

Met vriendelijke groeten,
Marieke de Groot. Reactie infoteur, 15-11-2013
Beste Marieke,

Bedankt voor de opmerking. Ik heb deze informatie toegevoegd.

Jantrao

Freek, 03-11-2013
Beste Jantrao,

Mijn vriendin en ik hebben ook een woning gehuurd in Eindhoven via een bemiddelingskantoor. Hiervoor hebben wij ook contact gehad met het bureau die om onze woonwensen vroeg. Eigenlijk was er maar 1 woning die voor ons geschikt was en daar hebben wij dus ook een afspraak voor gemaakt. We hebben ons ingeschreven en hierna bezichtigd. Omdat suus zwanger was en wij heel snel iets nodig hadden hebben we meteen ja gezegd. We hebben toen onze gegeven aangeleverd. Hierna kregen we het contract we hebben betaald en we kregen de sleutels. Helemaal fijn.

Omdat wij heel snel een woning nodig hadden zijn we helemaal mee gegaan met de bemiddeling. Eigenlijk was hier niets op aan te merken alleen vroegen wij ons af of de kosten wel terecht waren. We zijn nu bijna 1 jaar verder en ik kan je vertellen dat het ons niets heeft opgeleverd. Uiteindelijk is het bureau zelfs in zijn gelijk gesteld 1, omdat wij opdracht hebben gegeven voor het zoeken en dus akkoord voor eventuele kosten 2, voor ons is gaan zoeken 3, bezichtiging heeft gefaciliteerd 4, heeft onderhandeld met de verhuurder ( prijs was eigenlijk 50 euro hoger en we kregen de sleutels 3 dagen eerder) 5, contract opgesteld 6, oplevering geregeld Wij hebben ook, ivm met onze haast het intentieformulier getekend. Er was dus blijkbaar een genoeg 'bewijs' om ons in het ongelijk te stellen.

Bovenstaand verhaal heeft ons dus uiteindelijk 200 euro gekost. Ik vind dit artikel verder heel overzichtelijk maar ik vind het wel zo netjes om te melden dat je niet zondermeer je bemiddelingkosten terug kan vorderen. Let dus op voordat je veel geld en moeite gaat steken in een rechtzaak.

Ik kan het vonnis eventueel doorsturen. Misschien helpt dit iemand.

Mvg, Freek Reactie infoteur, 05-11-2013
Beste Freek,

Je kunt altijd via de rechter je bemiddelingskosten terugvorderen, maar iedereen weet dat je ook kunt verliezen. Nergens staat in het artikel dat een gerechtelijke procedure een garantie is voor het terugkrijgen van je bemiddelingskosten.

De uitspraak van de rechter verbaast mij wel, omdat er ook twee uitspraken van rechters in Amsterdam zijn waarbij een huurder in een vergelijkbare procedure wel gelijk heeft gekregen. Volgens mij kan het geen bemiddeling genoemd worden wat dat bureau heeft gedaan. Akkoord voor de kosten geven betekent niet dat deze kosten evenredig zijn aan de geleverde diensten. Uit het feit dat er maar één geschikte woning was, kan al opgemaakt worden dat er niet echt is gezocht. Het kan toch niet zo zijn dat er in de hele omgeving slechts een enkele woning was die voldeed aan jullie wensen? Dit geeft maar weer eens aan dat het rechtssysteem mensenwerk is, waardoor je verschillende interpretaties hebt.

Groeten,
Jantrao

Tim, 22-10-2013
Geachte Jantrao,

Ik ben met spoed en enige wanhoop opzoek naar een nieuw verblijf. Momenteel studeer ik en heb ik nog aardig wat spullen bij een kennis (tijdelijk) opgeslagen na een verhuizing uit een andere stad. Nu ik tijdelijk bij mijn ouders zit moet ik hier zo snel mogelijk weer weg. Dan kom ik uiteindelijk toch uit op zulke vervelende sites zonder wachtrij of inschrijf termijn.

Naast een jaarlijks inschrijf bedrag krijg je dan deze FAQ aangeboden;

"Wat moet ik betalen zodra ik een woning wil gaan huren bij IXXA.NL?

Antwoord:
Administratiekosten: € 125,00, en voor een groepsinschrijving € 250,00.
Bemiddelingskosten: 1 maand huur; + BTW 21 %.
Dit totaalbedrag moet je zo snel mogelijk betalen, dan is de woning definitief voor jou gereserveerd.
De borg en de eerste maand huur moet je betalen aan de verhuurder van de woning voor de startdatum van de huurovereenkomst."

Maar in het geval dat ik snel een woning nodig heb, het zeer druk heb met me studie… Wat is dan mijn beste handelswijze? Huren en het geld later terug proberen te vorderen?
Het is een behoorlijk bedrag om 'zo maar even' op te hoesten. Ik heb als student uberhaupt al moeite om het totaalbedrag tevoorschijn te halen. Met hezelfde geld heb je nog net niet een jaar studie of een auto.

Een schappelijke 'kot' van 400-500 euro kost op deze manier al snel rond 1600 euro om in te stappen! Mits ik het goed begrijp.

Bedankt voor de blog in ieder geval, zeer informatief!
Nogmaals, wachtrijen en inschrijftermijnen alvoorens te kunnen huren zijn voor mij niet van toepassing.

Met vriendelijke groeten,

Tim Reactie infoteur, 22-10-2013
Beste Tim,

Huren, betalen en terugvorderen gaat je veel tijd kosten en misschien ook een gerechtelijke procedure. Helaas is de kamerverhuurmarkt vrijwel geheel in handen van de bureaus. Je kunt natuurlijk proberen via contacten aan een kamer te komen of door te reageren op briefjes in supermarkten of de universiteit/hogeschool. Marktplaats.nl kan ook uitkomst bieden al zitten de bureaus hier ook vaak op (opletten dus). Mogelijk kun je op die manier particulier huren. Er zijn echt weinig oplossingen voor dit probleem en wie in tijdnood zit, komt er al helemaal moeilijk onderuit.

Veel succes,
Jantrao

Frank van Rooij, 21-10-2013
Domica Eindhoven vermeldt op hun factuur "advieskosten" in plaats van bemiddelingskosten. Wij hebben gereageerd op één bepaalde woning die op hun website stond. Ze hebben dus niet hoeven zoeken o.i.d. Bij de bezichtiging en de oplevering was de verhuurder (Vesteda) aanwezig en niet Domica. Ik vraag me of de advieskosten terecht in rekening zijn gebracht. Later zijn we er pas achter gekomen dat we dezelfde woning ook rechtstreeks via de verhuurder hadden kunnen huren. Reactie infoteur, 22-10-2013
Beste Frank,

Bemiddelingsbureaus zijn creatief in het vinden van labeltjes voor wat uiteindelijk op hetzelfde neerkomt. Of je het nou sleutelgeld, bemiddelingskosten of advieskosten noemt, het moet redelijk zijn in relatie tot de geleverde diensten. Met de twee uitspraken gelinkt in dit artikel in de hand, zou je deze kosten terug kunnen vorderen, mits deze natuurlijk onredelijk hoog waren.

Succes,
Jantrao

Joost, 07-10-2013
Geachte Jantrao,

Een zeer verhelderend artikel. Ik ben momenteel op zoek naar een woning en baalde al van het vooruitzicht van nieuwe commisiekosten, vooral nadat ik in het afgelopen jaar tweemaal heb moeten verhuizen. Dat zijn een hoop bemiddelingskosten…
Ik ben nu van plan om ook de kosten voorgaande makelaars te proberen terug te krijgen via de voorbeeldbrief uit uw artikel. Hebt u enig idee of dit ook na beëindiging van huurcontract nog mogelijk is?

Bijvoorbaat dank,

Joost Reactie infoteur, 09-10-2013
Beste Joost,

Ik ben blij om te horen dat u iets aan het artikel heeft. Zoals ook vermeld staat, is er een verjaringstermijn van vijf jaar. Dit staat los van de duur van het contract, dus geldt ook als het contract inmiddels alweer beëindigd is.

Veel succes,
Jantrao

Kim, 16-09-2013
Hallo
Ik heb via een woon bemiddeling een huis gevonden. Ik heb zelf naar deze woning gezocht, waar ik daarna een mail kreeg met woningen die eventueel ook voor mij interessant zijn.
Mijn vraag is nu als ik deze woning zal nemen of het dan redelijk is dat ik de huur + borg en bemiddelingskosten moet betalen die bestaat uit nogmaals de huur +21% btw? Reactie infoteur, 18-09-2013
Hoi Kim,

Waarschijnlijk niet. Als je enkel hebt gereageerd op een woning op een site, is dat geen zoekopdracht en zouden eventuele kosten alleen aan de verhuurder gerekend mogen worden. Zwaai vooral even met deze uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam: http://juridischdagblad.nl/content/view/12386/53/

Succes,
Jantrao

Jasmijn, 14-09-2013
Hallo,
Ik heb een (studenten)kamer gehuurd, wat via een makelaar ging. Deze makelaar vroeg inderdaad ook bemiddelingskosten van een maandhuur incl. + btw, maar zij zijn zelf de eigenaar van het pand.
Zij zijn dus tegelijkertijd mijn huisbaas. Behalve ongeveer een kwartiertje kamers bezichtigen en een contract tekenen, heb ik vrijwel geen contact gehad, of aanspraak gemaakt op hun diensten. Wel heb ik via de mail links gekregen naar kamers die waren vrijgekomen, om te kijken of er iets bij zat, zoals ook hierboven staat beschreven. Het bezichtigen ging altijd met anderen.
Is het dan redelijk dat zij zo veel bemiddelingskosten vragen?

Met vriendelijke groeten,
Jasmijn Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Jasmijn,

Het woord "bemiddeling" geeft al aan dat er drie partijen zijn: huurder, verhuurder en de bemiddelaar er tussenin. Als verhuurder en bemiddelaar dezelfde zijn, moet je je afvragen of je het wel bemiddeling kan noemen wat zij doen. Ik zou er zeker over in onderhandeling gaan. Wijs ze vooral ook een uitspraak van 5 april 2013 waarin de kantonrechter in Amsterdam gevraagde bemiddelingskosten als onterecht verklaarde, omdat reageren op een woning via een site niet wordt gezien als het geven van een zoekopdracht: http://juridischdagblad.nl/content/view/12386/53/

Succes,
Jantrao

Hans Naterop, 16-08-2013
Geachte Jantrao,
Ik zocht voor mijn dochter een woning te huur en vond die op internet. Via een doorschakeling kwam ik bij de makelaar in Schijndel uit die deze woning kennelijk voor de eigenaar in de verhuur had. Pas bij de bezichtiging kwam ik er achter dat deze woning ook te koop stond en dat dit dus een tijdelijke verhuur was. (opzegtermijn 3 maanden) Op internet stond erbij dat de makelaar als bemiddelingskosten 1 maal de huur + 21% btw rekende.
Ik vond dit sowieso al een vreemd verhaal wat ik ga er vanuit dat de makelaar voor de eigenaar optreed en deze dus kosten berekend. omdat ik er vanuit ging dat dit kennelijk normaal is hebben wij (gezien de urgentie) geaceppteerd en werd door de makelaar een concept huurcontract opgesteld en gemaild met het verzoek een afspraak te maken om te tekenen. Door omstandigheden hebben we echter dezelfde week de makelaar laten weten dat het toch geen doorgang kon vinden. er was dus nog geen contract getekend. De makelaar in kwestie vond de redenen vervelend maar had er toch al werk in gestoken (bezichtiging en opstellen concept contract) en diende alsnog een rekening in van 150 + 21 % btw.
Deze site lezende vraag ik me wel af of ik deze "bemiddelingskosten" zonder dat er uiteindelijk een contract is getekend wel moet betalen. Graag u reactie. Reactie infoteur, 23-08-2013
Hallo Hans,

Excuses voor de late reactie, maar ik was op vakantie.
Deze kosten zijn niet echt bemiddelingskosten zoals in het artikel staat. Doordat er geen contract is getekend, rekent de makelaar zijn normale kosten niet. Iemand mag natuurlijk een vergoeding vragen voor geleverde diensten, maar in hoeverre in dit geval daar sprake van is, is niet aan mij om te beoordelen. Ik zie een drietal opties:
1. Gewoon betalen en het erbij laten.
2. Onderhandelen met de makelaar om een lager bedrag te bedingen.
3. Niet betalen en het op een procedure aan laten komen. Dit is natuurlijk de moeilijkste, langste weg waarvan het onzeker is wat een rechter mogelijk oordeelt.

Succes,
Jantrao

Iris, 11-07-2013
Hi,
Ik heb momenteel een geschil met een bemiddelaar die onterecht bemiddelingskosten vroeg. Ik heb al een brief verstuurd waarin ik naar de wetgeving verwees en de kosten terug vroeg, dat wilden ze echter niet doen, want 'alle makelaars vragen bemiddelingskosten, dus mag het gewoon'. Uiteindelijk hebben we afgesproken dat ze een klein deel van het bedrag terugbetalen, maar de betalingstermijn is nu verstreken en ze hebben nog niks overgemaakt. Ik zou ze graag op een zwarte lijst willen plaatsen, maar ik zie nergens een linkje daarvoor. Kunt u me erbij helpen? Het gaat om Home for Life. Reactie infoteur, 11-07-2013
Hallo,

De lijst is momenteel niet beschikbaar, dus helaas kan dat niet. Wil je echt verder komen bij je bemiddelaar, dan zul je juridische stappen moeten ondernemen. Gratis advies is te verkrijgen bij het juridisch loket.

Succes,
Jantrao

Martin, 04-07-2013
Hallo,
Waar vind ik de 'zwarte lijst' waar in voorgaande reacties naar verwezen wordt? Reactie infoteur, 05-07-2013
Martin,

De lijst is momenteel niet beschikbaar doordat deze aanpassingen ondergaat. Kom alsjeblieft binnenkort een keer terug om te kijken of de lijst in zijn nieuwe vorm beschikbaar is.

Jantrao

Chantal, 03-07-2013
Hallo,
Ik wil met een vriend een huis huren. Wij hebben een laag inkomen en komen dus
in aanmerking voor huurtoeslag als de huur niet te hoog is.
Wij zijn al bij verschillende makelaars geweest, maar daar kunnen wij ons niet inschrijven, omdat ons inkomen niet 4x de huurprijs is.
Bij woningcorporaties lukt het ook niet echt, omdat wij geen meettijd hebben.
Nou hebben wij bij Nederwonen een huis gevonden dat wij graag willen huren.
Het huis stond al op hun site en daarom hebben wij ons bij hun ingeschreven.
Wij hebben één bezichtiging in dat huis gehad, samen met een hoop andere mensen die ook kwamen bezichtigen.
Nou kregen wij vandaag te horen dat wij bovenop de borg en de huurprijs aan Nederwoon 780 euro bemiddelingskosten moeten betalen, daar komt ook nog
100 euro administratiekosten bij. De huur van dit huis is 645,-.
Kunnen wij hier iets aan doen? Mag dit? Reactie infoteur, 04-07-2013
Hallo Chantal,

Dit klinkt als een klassiek gevalletje van onterechte bemiddelingskosten. Wat hebben zij nou voor jou gedaan dat die 780 euro waard zou zijn? Volg de stappen in het artikel onder het kopje "Wat moet ik doen als ik een woning wil huren zonder die bemiddelingsvergoeding te betalen?"

Succes,
Jantrao

Petje1963, 30-06-2013
Hallo
Ik heb een vraag, mag een makelaar woningen te huur aanbieden die in de verkoop staan zonder te melden op zijn site dat ze eigenlijk voor de verkoop zijn? Pas als je er naar vraagt verteld hij dat het om tijdelijk wonen gaat in het kader van de leegstaand wet. Hij vraagt behoorlijke bemiddelingskosten voor een huur contract van 6 maanden volgens de zelfde wet. Mag dit zomaar? Reactie infoteur, 01-07-2013
Hallo,

Wat mag en wat netjes is, zijn twee verschillende dingen. Als hij je informeert dat de woning tijdelijk is, dan is dat juist handelen. Het is niet zo netjes om dat niet ook op de website te vermelden. Verboden is dit waarschijnlijk niet.

Over die bemiddelingskosten wordt in het artikel genoeg gezegd.

Jantrao

Hans Peter, 12-06-2013
Geachte heer Jantrao,

Met genoegen heb ik het bovenstaande gelezen en tot mijn verbazing zie ik het bureau vermeld staan waar ik 3 jaar geleden succesvol door ben bemiddeld.

En nu moet ik zeggen dat ik inderdaad 1 maand commissie ex. B.T.W. heb betaald, maar dat deed ik destijds met veel plezier. Ik zal u uitleggen waarom.

De agent heeft mij minstens 30 woningen laten zien in Amsterdam, in zijn auto 3 dagen door de stad rijdend, parkeren, koffie en lunch etc. Na de succesvolle bemiddeling vertelde hij me dat ie zolang ik in een bemiddelde woning van hem woon, ik ten alle tijde hem kan bellen inzake storingen omtrent de woning. Nu kan ik zeggen dat deze agent in deze afgelopen 3 jaren minstens 10 keer in mijn huis is geweest om te zorgen dat de wasmachine gemaakt werd, verstopte douche/bad, lekkende kraan etc. En dat allemaal voor die eenmalige commissie die ik heb betaald, geen extra kosten. Want deze agent treedt namens mij op richting de verhuurder. En hij is niet betaald door de eigenaar. Als ik moet schatten hoeveel arbeid hij heeft verricht voor die € 1.500 excl. B.T.W., daar kan mijn schoorsteen niet van roken.

Dus dat dit bureau op uw lijst staat is niet helemaal juist, want er zijn blijkbaar ook mensen die WEL hard werken voor hun geld. De afgelopen jaren heb ik meerdere 'expatriates' als klant bij dit bureau aangebracht en allen zijn tevree. Deze agent verdient alle lof omtrent de nazorg van zijn clientèle.

Met vriendelijke groet,

Hans Peter Reactie infoteur, 14-06-2013
Hans Peter,

Om welk bureau gaat het? Ik denk dat met het bovenstaande verhaal dit bureau een andere plek verdient: een nieuwe lijst met bureaus die wel echt bemiddelen voor het geld wat je ze betaalt.

Jantrao

Emma, 21-05-2013
Helaas twee toevoegingen voor op de zwarte lijst

http://www.tweelwonen.nl/bemiddelingsvoorwaarden/

www.goedhartvastgoed.nl/ Deze meneer zei nog dat er over de bemiddelingskosten 'gepraat' kon worden toen ik daar naar vroeg, en dat het 'heel gebruikelijk is' om zulke hoge bemiddelingskosten te vragen. Maar toen ik voorzichtig zei dat het 'eigenlijk niet mag' zei hij: "Nou, dan moet je maar niet via een makelaar gaan zoeken!". Reactie infoteur, 22-05-2013
Beste Emma,

De eerste staat al in de lijst als 2L Wonen. Van die tweede kan ik op hun site niets terugvinden over bemiddelingskosten.

Jantrao

Jantrao (202 artikelen)
Laatste update: 27-05-2019
Rubriek: Huis en Tuin
Subrubriek: Kopen en huren
Bronnen en referenties: 22
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.