Tijdelijk verhuren onder de gewijzigde Leegstandwet

Op 1 juli 2013 is het wetsvoorstel die de bestaande Leegstandwet wijzigt van kracht geworden. Deze wetswijziging verandert iets aan de Leegstandwet, zoals die voor 1 juli gold. De Leegstandwet is al een relatief oude wet die de afgelopen jaren weer actueel is geworden doordat zij de mogelijkheid biedt om onder andere een te koop staande woning tijdelijk te verhuren zonder dat de (tijdelijke) huurder aanspraak kan maken op het huurbeschermingsrecht, zoals dat in de Huurwet verankerd is. In het navolgende wordt de werking van de Leegstandwet als bekend verondersteld en wordt slechts ingegaan op de wijzigingen van de nieuwe wet ten opzichte van de oude wet, welke gevolgen dit heeft en welke mogelijkheden dit biedt.

Totstandkoming en aanleiding wetswijziging

Op 26 maart 2013 is er een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gegaan die tot doel had om de reeds bestaande Leegstandwet op onderdelen te wijzigen. Dit wetsvoorstel is op 18 juni jongstleden door de Eerste Kamer aangenomen en deze wet treedt per 1 juli 2013 in werking. Aanleiding voor de wetswijziging was dat er in de praktijk, met name bij verhuur van te koop staande woningen en bij functiewijziging van utiliteitsvastgoed beoogd om in te gaan wonen, wat knelpunten werden ondervonden bij toepassing van de Leegstandwet.

Verhuurder mag zelf de huurprijs bepalen

Belangrijke wijziging in de nieuwe Leegstandwet is dat de verhuurder zelf de verhuurprijs van de woning mag bepalen. Voorheen werd de maximale (ver)huurprijs door de gemeente vastgesteld op basis van het puntenstelsel. Dit gebeurde tegelijk met de afgifte van de vergunning om conform de Leegstandwet te mogen verhuren. Het vergunningvereiste is blijven bestaan. Het is ook raadzaam deze vergunning aan te vragen om te voorkomen dat de huurder toch aanspraak kan maken op huurbescherming. Een andere belangrijke wijziging is dat onder voorwaarden het mogelijk is om vaker dan één keer een woning conform de Leegstandwet tijdelijk te verhuren, waarbij dan wel geldt dat de totale duur maximaal 5 jaar is.

Tijdelijk verhuren van een koopwoning

Indien een (te koop staande) woning conform de Leegstandwet wordt verhuurd is het vereist dat dit minimaal voor een halfjaar geschiedt, waarbij de verhuurder een opzegtermijn van drie maanden in acht dient te nemen. Ook is het belangrijk om geen einddatum in het contract op te nemen. Indien men dit wel doet loopt men het risico dat de huurovereenkomst als één voor bepaalde tijd wordt aangemerkt. Op 15 november 2012 is door de rechtbank Groningen nog bepaald dat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds kan worden opgezegd. Het feit dat het hier een tijdelijke huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet betrof maakte dit niet anders. Zonder einddatum in het contract had deze huurovereenkomst na ommekomst van 6 maanden gewoon opgezegd kunnen worden, mits de opzegtermijn van 3 maanden in acht was genomen.

Nieuwe wet biedt kansen bij functiewijziging

De nieuwe Leegstandswet biedt ook (nieuwe) mogelijkheden voor projectontwikkelaars, aannemers, beleggers, investeerders, woningcorporaties en gemeenten. Immers, in de nieuwe wet zijn de categorieën waarvoor een vergunning kan worden afgegeven verruimd en is tevens de termijn waarvoor deze verleend kan worden verruimd. Het doel van de wetswijziging is dus ook om tijdelijke bestemmingen c.q. functiewijzingen van gebouwen en de exploitatie daarvan in de tussenliggende periode mogelijk te maken. Zo is het nu mogelijk om bijvoorbeeld schoolgebouwen, kantoren en of ziekenhuizen tijdelijk te verhuren onder de Leegstandwet in afwachting van de bestemmingsplanwijziging dan wel conform een tijdelijke ontheffing van de vigerende bestemming uit het bestemmingsplan voor dit doel te verhuren. Bij deze laatste variant kan de vergunning dan analoog verleend worden aan de duur van de ontheffing en hoeft niet meer zoals voorheen vaak gebeurde de vergunning tussentijds verlengd te worden. De duur is dan maximaal 10 jaar, de oude termijn in de Leegstandwet was 5 jaar.

Nieuwe wet biedt kansen bij sloop- en renovatiewoningen

Ook voor de zogenaamde sloop- en renovatiewoningen is de vergunningstermijn verlengd van 5 naar 7 jaar. Dit biedt met name voor woningcorporaties en in het voorkomende geval ook voor gemeenten en provincies mogelijkheden om dit tijdelijke vastgoed nog voor een bepaalde periode te verhuren conform de Leegstandwet, zonder het risico op huurbescherming voor de tijdelijke huurder te lopen. Dit zal vooral uitkomst bieden in die projecten die door de tijd enige vertraging hebben opgelopen of waar met het oog op een complexe ontwikkeling dit te verwachten is.

Aandachtspunt voor de particuliere verhuurder

Het tijdelijk verhuren van een bestaande koopwoning wordt vooral gedaan door particulieren die tijdelijk met twee (koop) woningen zitten. Indien een gewone consument besluit één van zijn twee woningen te verhuren conform de Leegstandwet moet hij met vele zaken rekening houden. Naast het aanvragen van de Leegstandwetvergunning zal vaak ook toestemming van de hypotheekverstrekker (veelal een bank) vereist zijn. Ik ga daar hier nu niet verder op in, maar het vrijblijvende advies is om eerst grondig onderzoek te doen en zonodig assistentie van een deskundige in te schakelen om problemen in de toekomst te voorkomen, zoals een claim van huurbescherming of fiscale problemen met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek. Immers als de koper van de woning zich heeft aangediend zal deze wel vrij van huurders willen aanvaarden. Als dit niet kan, omdat de huurder door de wet beschermd wordt, dient zich een nieuw (en veelal kostbaar) probleem aan.
© 2013 - 2023 Derechter, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Woning tijdelijk verhurenDe Leegstandwet geeft de mogelijkheid om uw woning tijdelijk te verhuren. Voor het tijdelijk verhuren van de woning geld…
Leegstandswet en tijdelijke verhuur - nieuwe regelsLeegstandswet en tijdelijke verhuur - nieuwe regelsTijdelijke verhuur in 2020 en 2021 met vergunning en onder gebruikmaking van de gewijzigde Leegstandwet is een bruikbare…
Verhuren van je huis - mogelijkheden voor tijdelijke verhuurVerhuren van je huis - mogelijkheden voor tijdelijke verhuurEr kunnen allerlei redenen zijn waarom je je huis tijdelijk zou willen verhuren. Misschien ga je een wereldreis maken, s…
Is het slim om uw huis te verhuren?Is het slim om uw huis te verhuren?Al een huis gekocht en de oude woning nog niet verkocht? De woning die in de verkoop staat verhuren lijkt een aantrekkel…

Op zoek naar een studentenkamerOp zoek naar een studentenkamerOp zoek naar je ideale huisje, boompje, biertje? Kamernet of briefjes ophangen? Huisgenoten of toch liever je eigen stek…
Tips voor je eerste koophuisTips voor je eerste koophuisJe eerste huis kopen is altijd spannend! Je weet nog niet goed wat er allemaal geregeld moet worden, en in welke volgord…
Bronnen en referenties
  • www.rechtspraak.nl
  • www.rijksoverheid.nl
  • www.wetten.nl
Derechter (2 artikelen)
Gepubliceerd: 05-07-2013
Rubriek: Huis en Tuin
Subrubriek: Kopen en huren
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.