Water onder de vloer, in kruipruimte van huis

Water onder de vloer, in kruipruimte van huis Water onder de vloer, in de kruipruimte van je huis, kan een hinderlijk probleem zijn. Er zijn gevallen dat het grondwater in de kruipruimte doorstijgt tot vlak onder de vloer. Wiens verantwoordelijkheid is het, dat de drainage (ontwatering) uit de bodem in je directe woonomgeving kennelijk onvoldoende is, waardoor het grondwaterpeil te hoog is. En wat kun je tegen grondwateroverlast in de kruipruimte doen?

Geen wateroverlast op de Veluwe

Vooral in de lager gelegen gebieden, polders e.d, komt het vaak voor dat er water in de kruipruimte onder de huizen staat, soms wel zo’n 30 à 40 cm hoog. Je moet er niet aan denken, wat je moet doen, als je in geval van nood (gesprongen waterleiding of gaslekkage bijv.) toch onder je woning moet “kruipen”. Vaak zal het water in de droge periode (zomer) uit de kruipruimte verdwijnen, om in de natte periodes met veel regenval weer terug te keren. Het is niet altijd duidelijk of een te hoge grondwaterstand de oorzaak is, of dat het te maken heeft met het regenwater dat niet voldoende kan wegvloeien door de dichte ondoordringbare grondlagen. Het kan ook een combinatie zijn van hevige regenval en een hoge grondwaterstand. En dan bestaat ook nog de mogelijkheid dat de woningen ooit te laag zijn geplaatst, wat ook niet bevordelijk is voor de situatie.

Je kunt bij grondwateroverlast in geval van calamiteiten, eigenlijk niet meer fatsoenlijk onder je huis komen, tenzij je een afdoende waadpak aantrekt, maar zelfs dan is het een vervelende kwestie.

Gevolgen van de grondwateroverlast

Convectorput

Als je een of meerdere convectorputten (vloerconvectoren) hebt als verwarmingsbron, en die putten zijn waterdicht, kan de opwaartse druk door het te hoge water dusdanig groot worden dat de put los van de vloer komt, met alle gevolgen van dien. In veel gevallen zal daarom in een waterrijke omgeving een nietwaterdichte convectorput worden geplaatst, waar het grondwater via de naden dus vrij in en uit kan stromen. Dus geen waterdichte kunststof put. Echt ideaal is dat natuurlijk ook niet, om een hoeveelheid stilstaand water in die put in je woonkamer te hebben. Ook al zie je het water niet vanwege het afdekrooster op de put.

Rottend hout

In geval van een betonnen woning zul je verder meestal weinig last hebben van het hoge grondwater, maar in geval van een houten constructie, kunnen er wel consequenties zijn, waarbij het zelfs dan maar de vraag is of het verstandig is het water te verwijderen. Aangezien hout dat ooit goed behandeld is en zich altijd onder water bevindt eeuwen lang mee kan gaan, getuige de ontelbare houten heipalen die bijvoorbeeld in goede staat in het grondwater hun werk doen. Omdat onder water het rottingsproces niet kan plaats vinden vanwege gebrek aan zuurstof. Het blootleggen van hout aan de omgevingslucht, zou die conservering kunnen verbreken. Maar dat geldt dus eigenlijk alleen voor houten heipalen en dus niet voor de vloerbalken die wel kunnen rotten.

Stank en vocht

Behalve rottende vloerbalken, kun je hinder krijgen van ongedierte, bolstaand parket, stank enz. Ook kan de luchtvochtigheid in huis te hoog worden. Zorg daarom voor voldoende ventilatie van de kruipruimte waardoor stank enz. zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Meestal is ventilatie mogelijk via luchtroosters in de buitengevel. Ventilatie is trouwens ook belangrijk als er geen vocht onder je woning is.

Verlaging van waterstand onder vloer

Je zou het water weg kunnen pompen met een dompelpomp, maar als je buren het zelfde euvel hebben, zal het water van de omliggende huizen, naar jouw woning toestromen. Als er sprake is van een te hoge grondwaterstand heeft wegpompen natuurlijk weinig zin. Bovendien moet je beseffen dat als je het water alleen onder je eigen huis wegpompt, er wellicht te veel druk van het omliggende water op wanden kan ontstaan.

Soms is er resultaat met het vullen van de kruipruimte met een laag schelpen, die het water tegen houdt en de bodem dus op natuurlijke wijze afsluit. Hierdoor behoort optrekkend vocht tot het verleden. Maar dat zal misschien niet lukken bij een laag water van 30 cm of meer. Tevens kan het zijn dat je eventuele kabels of leidingen aan het verstoppen bent onder die schelpen. Vraag bij dergelijke drastische maatregelen dus advies van een deskundige. Dat geldt ook bij de volgende maatregelen:
  • Misschien biedt een vochtscherm van kunststof folie op de bodem uitkomst.
  • Ga na of het zin heeft schuimbeton te storten, dan wel hardschuimplaten te plaatsen.
  • Verbeter de ventilatie, onder de grond.
  • Breng drainage aan.

Verstandiger is het om eerst de gemeente van je woonplaats te raadplegen, of informatie in te winnen bij het waterschap, of Hoogheemraadschap, want eerst zal de oorzaak van het water onder het huis moeten worden vastgesteld. Er zijn gevallen bekend dat de gemeente bereid is mee te werken aan een afwatering naar de straatriolering, drainagebuizen of via de hemelwaterafvoer, hoewel het niet bij voorbaat vast staat dat zij de (volledige) kosten voor rekening nemen. Overigens geldt ook dan dat je de bouwkundige consequenties moet kunnen (laten) inschatten, zeker indien jij als enige bewoner een dergelijke operatie uitvoert en de rest van de buren niet.

Zijn de klachten over de hoge waterstand nieuw

Als je er voorheen geen last van had, kan het zijn dat er iets in de omgeving is veranderd. De aanleg of verlegging van een weg, een kanaal dat anders loopt. In dat geval kun je proberen de veroorzaker aansprakelijk te stellen. Als je met de hele buurt een vuist maakt, kan dat wellicht eerder tot succes leiden. Ook hierbij vind je misschien steun bij gemeente of waterschap.

Deskundigen

Het zal duidelijk zijn, dat je hulp en advies van deskundigen moet inroepen. Aan de andere kant kun je je afvragen of het echt een probleem is. Het is bijna zeker dat bij vele duizenden woningen in Nederland, in ieder geval in de winter, elk jaar opnieuw een laag water onder het huis staat, vaak zonder dat de bewoner het weet. Mede omdat het vocht onder je woning, bij normale ventilatie van de woning, weinig invloed heeft op de vochtigheid in de woning.

Zolang het probleem bestaat kun je altijd het volgende doen:
  • Maak op plaatsen waar leidingen je huis binnen komen eventuele kieren met kit dicht zodat er geen vocht en stank je huis binnen komt. Denk daarbij o.a. aan de diverse leidingen in de meterkast enz.
  • Zorg ook dat de toegang tot de kruipruimte hermetisch dicht is (b.v. met tochtstrip), eveneens om stank en vocht in de kruipruimte te houden.

Let op dat de ventilatie van de kruipruimte met de buitenlucht niet wordt verstoord.
© 2009 - 2024 Robbie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vocht in de kelder behandelenVocht in de kelder behandelenBij vocht in de kelder mag sanering aan de buitenkant misschien effectief zijn, probleem is dat de buitenmuren volledig…
Kruipruimte isolerenEr zijn een heleboel redenen om uw kruipruimte te laten isoleren. Één van de belangrijkste redenen is om van het vocht i…
Teveel vocht in de woningTeveel vocht in de woningDe nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd, maar dit voorkomt niet dat er soms toch nog een teveel aan vocht in h…
Verbeter de vochtigheid met een drainagegeul!Verbeter de vochtigheid met een drainagegeul!Heb je veel last van vocht en schimmels in huis dan kan het weleens zijn, dat de grond om de woning heen slecht water af…

Lekker luie fauteuilLekker luie fauteuilDe woonkamer moet aan een aantal eisen voldoen en een daarvan is dat je in lekkere stoelen weg moet kunnen zakken. Naast…
Natuursteen op de vloer, mooi!Natuursteen op de vloer, mooi!Natuursteen op vloeren geeft een woning een bijzondere stijl. Bij het inrichten en aankleden van het interieur van een w…
Bronnen en referenties
Reacties

Andrea Gernaat, 18-05-2020
Hallo. Ik woon in een rijtjeshuis. Nu is de straat vorig jaar bij ons verhoogd na een behoorlijke verzakking. Ook de rioolaansluitingen zijn aangepast en vervangen. De verzakking heeft ook plaatsgevonden onder de huizen waardoor de hele straat eigenlijk 1 grote kruipruimte is geworden. Onlangs stond er een flinke laag water erin, zo’n 30 cm maar is weer weggezakt. Nu stellen een paar buren voor deze ruimte op te vullen met zand zodat het niet meer onder water zou komen te staan met als voordeel geen stank/schimmel waar ik overigens geen last van heb. En minder stoken. En ook een talud te maken zodat tegendruk wordt gegeven van wegzakkende tuinen.
Nu hoor ik ook dat het juist sneller gaat verzakken door het te verzwaren met zand. Schelpen wordt ook als optie gegeven. Al met al… graag advies of we er verstandig aan doen. Reactie infoteur, 18-05-2020
Kan ik u helaas niet in adviseren. Raadpleeg lokale specialisten. Lopen er trouwens gas- of waterleidingen e.d. onder de woning. Want kan men er dan ooit bij voor reparatie. Succes.

Jan, 03-02-2020
Wat is het effect van water in de kruipruimte op het energiegebruik van de woning? Zolang de lucht niet verzadigd is zal water verdampen en dat kost warmte. Die komt uit de omgeving, incl. de woning die er boven staat.

Isoleren van de kruipruimte helpt dan wel, maar komt in feite neer op symptoombestrijding.
Dan zou een 'groene' gemeente (welke gemeente wil niet prat gaan op groen) beter de grondwaterstand in woonwijken kunnen verlagen i.p.v. aanprijzen van allerlei, ook niet zo natuurvriendelijke, isolatiemaatregelen.
Waarom kunnen groene gemeentes hiermee niet zelf de slag. Reactie infoteur, 04-02-2020
Interessant punt. Waar ik geen antwoord op heb. Grondwaterstand verlagen kost natuurlijk ook energie?

H. P. Jutte, 12-12-2019
Ik woon in een appartementencomplex van 24 woningen (3 etages) waar ik onlangs een laag water aantrof in de kruipruimte bij onze nooduitgang. Gelijk de kruipruimten bij de hoofdingang en bergingsruimten nagekeken maar daar liggen kleine plasjes. Bij de nooddeur was namelijk melding gemaakt van rottende plinten en inloopmat was helemaal nat net als de betonvloer onder de inloopmat. De mat geheel verwijderd om vloer te laten drogen, maar kan het zijn dat drainage systemen verstopt zijn door bouwwerkzaamheden die rond ons complex al ruim 1 jaar bezig zijn en komende jaren nog voortduurt?
Of het afvoerkanaal wat met troep of zand verstopt zit en ergens toch aanwezig moet zijn in de straat?
We wonen in Almere-Poort zo'n 300 meter afstand van IJmeer.
Zinvol om gemeente of waterschap te contacten om onze buurt op waterpeil te checken?
alvast dank. Reactie infoteur, 13-12-2019
Hebben uw buren er ook last van (dus ook bij de andere nooduitgangen), dan zou ik zeker waterschap/gemeente vragen.
Als het alleen onder uw eigen nooduitgang is, misschien eerst een plaatselijke installateur of andere expert vragen. Evengoed kan het nuttig zijn toch gemeente en/of waterschap te vragen.
En als u verzekert bent kunt u natuurlijk ook uw verzekeringmaatschappij vragen. Wellicht dat u tegen deze schade verzekert bent als die schade veroorzaakt is door bouwwerkzaamheden van derden.

Succes

P. J. Jacobs, 23-11-2019
Bij vervanging van het riool in mijn buurt en het opnieuw aansluiten van de afzonderlijke huisrioleringen, bleek dat de aansluiting van mijn buren los was gegaan en er dus rechtstreeks onder het huis werd geloosd. Kennelijk was dit al zeer lang het geval omdat de deskundigen die de huisriolering opnieuw aansloot beweerde dat er c.a. 10 m3 "bagger" in het riool weg was gelopen alvorens hij de nieuwe aansluiting kon maken. Zelf merkte ik dat er steeds vaker een rioollucht in mijn huis hing, terwijl dit tot zo'n 2 a 3 jaar geleden helemaal nooit het geval was. Ook waren er veel meer vliegjes en muggen in mijn huis die bij opening van de kruipruimte naar boven kwamen. Ik weet dit aan de verhoogde grondwaterstand. Door het inklinken van de grond onder de huizen staan de kruipruimtes met elkaar in verbinding. Moet ik nog additionele maatregelen nemen nu de aansluiting van mijn buren kennelijk is hersteld? BVD voor uw advies. Reactie infoteur, 25-11-2019
Ik begrijp uw vraag, maar ik kan u geen advies geven. Wellicht dat degene die bij uw gemeente over de riolering gaat een antwoord heeft. En een particulier rioleringsbedrijf raadplegen misschien. Is er een deskundige bij u in de kruipruimte geweest voor inspectie van leidingen ed? Succes.

René van de Laar, 10-06-2019
In de kruipruimte van mijn (rijtjes) nieuwbouwhuis (2018) aan de Zilvergracht in Berkel en Rodenrijs staat ongeveer 20 cm water.
Het huis ligt aan een fietspad, met daarnaast een aflopend talud met gras en dan de gracht.
Mijn vraag is of het gebruikelijk is dat het perceel niet gedraineerd is. Ik had verwacht dat bij de bouw van het huis de percelen gedraineerd zouden zijn, zodat er geen water in de kruipruimte hoeft te staan.
Bedankt alvast voor het antwoord. Reactie infoteur, 11-06-2019
Ja wie is daarvoor verantwoordelijk. Als u bijv op radar.avrotros.nl nieuws kruipruimtes kijkt in een artikel van 20-4-2009, leest u hoe ingewikkeld. Ik zou om te beginnen de vraag bij de verkoper van de woning neer leggen, en/of gemeentewerken. Samen met uw buren? Er zijn bedrijven die alsnog kunne draineren, maar zorg dat uw buren dan ook mee doen. Succes.

Lasa, 15-03-2019
Wij hebben regelmatig een laag water en ook zand in onze convectorput in de woonkamer. Onze kruipruimte is niet toegankelijk, er is nergens een ingang. Bij veel regen staat ons terras gedeeltelijk blank. Wat kan de oorzaak en zijn en wat kunnen we eraan doen? Reactie infoteur, 18-03-2019
Beste kunt u een plaatselijke deskundige vragen, loodgieter of gemeente huis.

Marianne Beeker, 06-01-2019
De kruipruimte onder mijn huis is langs de drie buitenmuren vochtig. Het vocht trekt al omhoog de muren in. Daarbij hangt er een sterke rioollucht, ook in de woning. Niet constant gelukkig. Het rioolstelsel onder mijn huis is dicht. Over de oorzaak tasten we in het duister. Kan het met een te hoge waterstand samenhangen? Hoe kan de oorzaak worden gevonden? Reactie infoteur, 07-01-2019
Een deskundige inschakelen. En weten of het sinds kort is of altijd al bestond. Hebben de buren er last van? Zal de loodgieter willen weten.

Olemans Sarah, 05-01-2018
Ik heb in juli 2017 huis gekocht. Geen problemen gehad tot over enkele weken geleden langs de muren in de kelder water loopt. Huis zou niet in overstromingsgebied liggen maar toch liggen er volgens de buren bronnen onder mijn huis waar ik geen weet van had toen ik het gekocht heb. Wie is hier aansprakelijk want ik heb getekend in niet overstromingsgebied en nu loopt kelder met water naar binnen van boven naar beneden. Reactie infoteur, 08-01-2018
Ik zou om te beginnen met te informeren bij uw gemeente, en/of uw verzekeringsmij.

Herman Hoefnagel, 17-09-2017
Ik heb met veel belangstelling bovenstaand artikel gelezen. Het is een duidelijk verhaal.
Hierop aanhakend wik ik vragen wat de gevolgen (kunnen) zijn voor een oude fundering die in het verleden droog heeft gelegen en nu door toedoen van veranderd grondwaterpeil in het nat staat?
De wanden van het betreffende huis zijn geheel doorweekt. Kan iemand mij daar informatie over doen toekomen?
Concreet als een normale fundering continu in het water staat wat zijn daar de gevolgen van?

Alvast bedankt voor uw reactie,

Groeten,
Herman Hoefnagel Reactie infoteur, 18-09-2017
Https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/waterloket/Grondwater-en-de-fundering-van-uw-huis-dec13.pdf

beste Herman, misschien wordt u hier iets wijzer van.

Succes

Steehouwer, 28-08-2016
Wij hebben houtenbalken. Nu staat er ca. 30 à 40 cm water, we krijgen ook last van die kleine vliegbeestjes. Wat te doen? Hoor graag van u. Reactie infoteur, 29-08-2016
Zoekt u op google naar:

Insecten in kruipruimte onder huis.

Want u bent niet de enige. Succes.

Lahlouh, 20-07-2016
Hallo,
We hebben een huis bezichtiging gehad, we vonden het huis erg mooi, maar ik heb van de makelaar begrepen als het veel regent, dan komt wel klein beetje water in de kruipruimte, de vloer is wel beton. Nu hebben we twijfel moeten we afzien van het huis? Zullen we veel problemen krijgen in de toekomt? het is weiland geweest heb ik van de makelaar begrepen,
Graag uw advies Reactie infoteur, 21-07-2016
Moeilijk advies te geven. Een beetje water hoeft niet zo erg te zijn, maar als er dan onverwacht leidingen gerepareerd moeten worden kan het lastig zijn. Zijn er buren en ondervinden die er wel of geen last van?

Jolanda, 04-06-2016
Hallo,
Ik heb een vraag 6 jaar geleden hebben we een nieuw huis gekocht helemaal nieuw toen wij in ons kwamen was er in de kruip ruimte water wij vragen of de Buuren er ook last van hadden nee die hadden dat niet wij door gegeven aan de aannemer
Dat gaat gewoon weg maar steeds even kijken of het water gezakt is nee nog steeds het zelfde nu zijn we zes jaar verder
En nu heb ik heel veel water loopt door het hele huis en het stinkt en ik ben ook naar de Buuren geweest niemand heeft er last van alleen wij wie is hier eigenlijk verantwoordelijk voor de aannemer zeg dat hun er niets aan doen nu is mij vraag bij wie moet ik mij melden je zou toch denken dat je de genen die dit huis heeft gebouwd maar die zeg nee doe er niets mee hoort zo en ik zeg dat het niet hoort heeft u voor mij een antwoord hier voor.
Gr.jolanda Reactie infoteur, 05-06-2016
Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u het probleem daar voorleggen. Maar misschien eerst naar het gemeentehuis, naar de afdeling die daar mee te maken heeft, zij moeten antwoord kunnen geven waarom u wel, en de buren geen water onder het huis.

Richard, 22-03-2016
Wij wonen ook in op een stuk grond waar een dikke leemlaag op zit. Hierdoor hebben we veel water in de kruipruimte staan. Aan de voorkant van ons huis hebben we een sloot. Het waterpeil in deze sloot is ongeveer een meter lager dan het peil in mijn kruipruimte.
De beste oplossing lijkt mij om een drainagebuis aan te leggen vanuit mijn kruipruimte tot aan de sloot. Hiervoor zal ik wel een stukje (10 meter) openbare weg moeten overbruggen. Dit wil ik graag bespreekbaar maken bij de gemeente.
Heeft iemand ervaringen met de oplossing die ik beschrijf? En zijn er wellicht betere oplossingen? Reactie infoteur, 23-03-2016
Ben geen deskundige, maar het klinkt logisch.

Corrie, 25-01-2016
Toen wij 13 jaar geleden dit huis kochten, bleek er flink water onder de vloer te staan. We hebben dat afgedekt met piepschuim platen, daarna goed geventileerd. Als de stand hoog is pompen we. Het komt door een leemlaag. De grondwaterstand is lager. Is er een mogelijkheid om dit water op een natuurlijke wijze af te voeren naar het grondwater? Reactie infoteur, 25-01-2016
U kunt het beste een deskundig bedrijf bij u in de buurt vragen.
Hebben uw buren er last van en hebben zij al stappen genomen.

Brigite Onwijn, 26-08-2015
Wij hebben een nieuwbouw huis gekocht en nu blijkt dat er onder cq naast ons huis een natuurlijke bron zit. Nu wordt er door de aannemer gezegd dat ze een drainage hebben geplaatst maar in onze kruipruimte staat nog steeds water en naast ons huis staat er ook steeds veel water. Reactie infoteur, 27-08-2015
Heeft u buren die daar ook last van hebben, want samen sta je sterker.
Raadpleeg ook de gemeente

Ab Biesenbeek, 30-01-2015
Ik heb grondwater onder mijn huis. Helpt bijvoorbeeld een laag zand die boven het water uit komt. Of grond? Reactie infoteur, 30-01-2015
Durf het u niet met zekerheid te zeggen, maar waar zand is kan natuurlijk geen water zijn. Alleen verlaagt het natuurlijk niet het waterpeil, en ook moet u zich afvragen wat er gebeurt als iemand bijvoorbeeld vanwege defecte leidingen in de kruipruimte moet. Raadpleeg een installateur of loodgieter.

Marja Bakker, 05-12-2014
Een aantal jaren geleden heeft de gemeente in onze straat (Alphen aan den Rijn) de riolering vervangen. Sinds die tijd staat onze kruipruimte, die voorheen droog was, met water. Dat wisselt qua hoogte (max. 30 cm) en net als bij Henk, het water staat er ook als het niet geregend heeft. Buren twee huizen verderop hebben totaal geen last, onze directe buren halen laconiek de schouders op "het hoort erbij". De gemeente en ook Vereniging Eigen Huis reageert met een "dat heb je in de polder met een veenlaag" en "het grondwaterpeil is veranderd om verdroging tegen te gaan". Een lekkage is het niet, net als Henk heb ik onze watermeter in de gaten gehouden en onze netwerkbeheerder (Oasen) ernaar gevraagd. De grond zakt bijna letterlijk onder onze voeten weg, en geen idee waar het blijft. Ondertussen trekt vooral 's winters de kou op in onze woonkamer (hadden we voorheen geen last van) en is langs de gevel afgelopen zomer de grond ingezakt. Ook dit: niet bij onze buren. En toen stonden wij met lege handen. De kosten voor onderzoek en alles wat moet gebeuren om weer woongenot te krijgen, zijn voor ons en dat is niet misselijk. Wij hebben wel een rechtsbijstandsverzekering, maar wie moet je in zo'n geval nu aanspreken? De verklaringen klinken heel plausibel. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat net onder onze woning vroeger een slootje liep en met de verbeterde rioleringsbuizen (niet meer poreus dus geen grondwater dat er in kan trekken) hebben wij nu de overlast. Reactie infoteur, 07-12-2014
Misschien in het voorjaar, als het weer droog is onder uw huis, de vloer laten isoleren? Scheelt altijd iets aan optrekkende kou.

Henk van Tol, 03-11-2014
Wij hebben een vrijstaande woning uit 1987 in Katwijk aan de Rijn. Sinds een jaar hebben wij last van water in de kruipruimte waar tussen de betonnen funderingen een betonnen vloer in zit. Voorheen was er soms sprake van een klein laagje water van 1 a 2cm in de natte periodes.
De kruipruimte zit op -115cm t.o.v. de vloer in de woning en op ca. -100cm t.o.v. het maaiveld, het water in de kruipruimte stond laatst 25cm hoog, dus op -75cm t.o.v. het maaiveld.
Ik heb toen al het water met een klokpomp en verder handmatig verwijderd. Na 3 weken stond er weer 20cm water in de kruipruimte terwijl het nauwelijks geregend had. Ik heb met een grondboor rondom het huis 6 gaten gemaakt van 125cm diep en ben geen grondwater tegen gekomen, volgens de gemeente zit bij ons het grondwater op -250cm.
Ik heb een nacht geen drinkwater gebruikt en geconstateerd dat de watermeter geen verbruik aan gaf, tevens de riolering en hemelwater afvoeren gecontroleerd op lekkage, ook de netwerkbeheerder (Dunea) de waterleiding voor de meter laten controleren, niets gevonden dus ik heb geen lekkages van drinkwater, regenwater of rioolwater.
Inmiddels heb ik de 20cm water ( ca. 13m3) ook weer afgevoerd en binnen 3 dagen stond er weer 6cm water.
Ik heb geen idee waar het water vandaan komt en ben een beetje ten einde raad. Een drainage is volgens mij geen optie daar deze m.i. onder het niveau van de fundering zou moet zitten, daar de woning op staal is gebouwd en niet op palen vind ik deze actie met het oog op mogelijke zetting nogal risicovol.
De alternatieven van continu wegpompen of de kruipruimte gedeeltelijk volstorten met schelpen is een optie maar neemt de oorzaak niet weg. Graag zou ik willen weten waar al dat water vandaan komt zodat het probleem bij de bron aangepakt kan worden. Reactie infoteur, 04-11-2014
Is er in uw gemeente geen instantie, zoals een waterschap die een idee heeft? Heeft het misschien met de waterstand van een rivier te maken? Hebben uw buren er ook mee te maken? Helaas vanaf deze kant geen oplossing voor u.

P., 16-10-2014
Goedendag, wij wonen in een oud huis en hebben ook last van water onder de vloer. Wij hebben in 7 jaar tijd 2 keer de balkenlaag moeten vervangen omdat de balken rot waren en me vloer ging zakken. Nou blijkt het dus dat er aan onze kant van de straat geen put of iets zit. Is dit een oorzaak van de overlast en kan ik hier de gemeente voor aansprakelijk stellen? Reactie infoteur, 16-10-2014
Lastig zo te beoordelen, helaas.
Misschien via rechtsbijstand polis of vereniging eigen huis,?
Of advies van een plaatselijke aannemer

Van der Meer J., 12-08-2014
Wij hebben sinds kort veel water in de kruipruimte, de poort heet 2x open gelegen, hebben het water met emmers weggehaald, maar s avonds staat de kruipruimte weer vol, ook de buren hebben er last van, wat kan het zijn? Reactie infoteur, 13-08-2014
Svp deze vraag stellen aan uw gemeente (publieke werken) of waterschap.

R. Meijer, 10-04-2014
Wij hebben net een nieuw huis gekocht en er staat ook water in de kruipruimte. Waarschijnlijk staat het huis in een 'zak' waardoor er water onder het huis komt te staan. Ook de tuin is drassig en er zit een sloot achter het huis op z'on 30 meter afstand. Ik heb er iemand bij gehad die zegt dat er een drainagebuis onder de fundering door moet maar kan het ook om het huis gelegd worden?
Tegenover ons zijn ongeveer 15 jaar geleden de huizen direct voorzien van drainage.
M.v.g. Richard Meijer Reactie infoteur, 10-04-2014
Ik adviseer u deze vraag aan een deskundige voor te leggen die de situatie ter plaatse kan bekijken.

Anton, 15-01-2011
Er staan wel wat algemene adviezen in, de meest belangrijke denk: deskundigen inschakelen, maar wie / wat zijn deskundigen? Ik zie in mijn kruipruimtes (die toch waterdichte bakken zouden moeten zijn) nu wel heel veel water staat. Klopt, het heeft veel geregend en het water staat hoog, toch geeft dit een onaangenaam gevoel. Reactie infoteur, 16-01-2011
Is er in uw gemeente geen afdeling Bouw en woningtoezicht, Waterschap of anders een goede loodgieter/installateur die de buurt goed kent.
Wellicht kunnen zij u van advies dienen.

S. Kalloe, 14-04-2010
Wij hebben water onder de vloer in de kruipruimte. Wat kun je hieraan doen Reactie infoteur, 14-04-2010
Beste S. Kalloe,

Adviezen staan al in het artikel. U kunt ook de plaatselijke loodgieter raadplegen, die vaak het nodige weet.

Succes

Robbie (588 artikelen)
Laatste update: 26-04-2023
Rubriek: Huis en Tuin
Subrubriek: Wonen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.