Registratierechten bij aankoop van een onroerend goed (BE)

Registratierechten bij aankoop van een onroerend goed (BE) Bij de aankoop van een onroerend goed zijn er naast de koopsom nog een aantal kosten verschuldigd, waaronder de registratierechten. Wat zijn registratierechten, hoeveel bedragen ze en wat zijn de mogelijkheden tot vermindering? Bij de verkoop van een onroerend goed worden registratierechten aangerekend op de waarde van het goed. Deze belasting valt ten laste van de koper. In het Vlaamse Gewest zijn de registratierechten 10% op de waarde van het onroerend goed, ook wel heffingsgrondslag genoemd. De waarde is in dit geval de koopsom die overeengekomen wordt tussen de koper en de verkoper. In het Waalse Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest lopen de registratierechten op tot 12,5% van de waarde. De registratierechten worden gewoonlijk betaald bij de notaris.

Verminderde registratierechten of “klein beschrijf”

Wanneer men aan een aantal voorwaarden voldoet, kan men profiteren van verminderde registratierechten, ook wel “klein beschrijf" genoemd. In dat geval bedragen de verschuldigde lasten slechts 5% van de waarde van het onroerend goed. Om hiervoor in aanmerking te komen dient het kadastraal inkomen van het onroerend goed lager te zijn dan € 745 indien men 0 tot 2 kinderen ten laste heeft. Dit wordt een ‘bescheiden woning’ genoemd. Per extra kind ten laste verhoogt het toegestane KI tot een maximum van € 1045. Daarnaast mag men slechts 1 eigendom bezitten en moet het onroerend goed binnen 3 jaar na domiciliëring voor tenminste 3 jaar door de koper bewoond worden.

Ook wanneer men een bescheiden woning bouwt kan men in aanmerking komen voor de vermindering van registratierechten, als men aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Abattement

Het abattement is een vermindering van de te betalen registratierechten. In dit geval wordt de eerste € 15.000 van de heffingsgrondslag vrijgesteld van registratierechten. Deze vrijstelling is ook verbonden aan een aantal voorwaarden:
  • Natuurlijke persoon zijn (geen vennootschap)
  • Onroerend goed voor de geheelheid in volle eigendom aankopen
  • Geen van de kopers mag op de datum van de overeenkomst tot koop voor het geheel eigenaar zijn van een ander onroerend goed in België dat tot bewoning is bestemd
  • Binnen de 2 jaar na de aankoop moet de woning de hoofdverblijfplaats zijn, voor bouwgrond is dat binnen de 5 jaar

Voorbeeld

Men koopt een woning van € 250.000. Normaalgezien bedragen de registratierechten € 25.000. Als men echter aan de voorwaarden voor het abattement voldoet, zullen de registratierechten slechts € 23.500 bedragen, namelijk 10% van € 235.000.

Meeneembaarheid

Als men zijn woning die diende als hoofdverblijfplaats verkoopt, om vervolgens een nieuwe woning aan te kopen in het Vlaamse Gewest, kan men een deel van de betaalde registratierechten voor de eerste woning ‘meenemen’ naar de nieuwe woning. Dit is beperkt tot een maximum van € 12.500. Er zijn 2 soorten meeneembaarheid:
  • Meeneembaarheid door verrekening: Dit is het geval wanneer de oude woning verkocht wordt voor de aankoop van een nieuwe woning.
  • Meeneembaarheid door teruggave: Wanneer de oude woning verkocht wordt na aankoop van de nieuwe woning.

In beide gevallen mg tussen de verkoop van de oude woning en de aankoop van de nieuwe woning niet meer dan 2 jaar verlopen. Wanneer de nieuwe aankoop een bouwgrond is, wordt deze termijn verlengd tot 5 jaar.

Er dient wel benadrukt te worden dat het abattement en de meeneembaarheid niet cumuleerbaar zijn! Als koper dien je dus na te gaan welk regime het meest voordelige is!
© 2011 - 2024 Juliedr, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Huis kopen: kosten aankoop woning en onroerend goed (België)Huis kopen: kosten aankoop woning en onroerend goed (België)Een huis kopen brengt heel wat kosten mee. Wie zijn droomhuis heeft gevonden beschikt best over flink wat spaargeld. Bov…
Kosten bij aankoop van een onroerend goed (BE)Kosten bij aankoop van een onroerend goed (BE)De aankoop van een onroerend goed in België brengt een aantal extra kosten met zich mee, die zeker niet over het hoofd g…
Belasting op meerwaarde bij verkoop (BE)Belasting op meerwaarde bij verkoop (BE)Wie een onroerend goed, bebouwd of onbebouwd, aankoopt en binnen korte termijn opnieuw verkoopt, kan in België belast wo…
Het compromis bij aankoop van een onroerend goed (BE)Het compromis bij aankoop van een onroerend goed (BE)Wanneer twee partijen het eens zijn over de verkoop van een onroerend goed, wordt meestal eerst een onderhandse verkoopo…

Wij gaan verhuizen, wat met de elektriciteit? (BE)Wij gaan verhuizen, wat met de elektriciteit? (BE)Een verhuis brengt heel wat administratief werk met zich mee. Hoe verwittig je je elektriciteitsleverancier, wat moet je…
De openbare verkoop van een onroerend goedDe openbare verkoop van een onroerend goedVaak ziet men in de krant een aankondiging van een “openbare verkoop” van een onroerend goed. Wat is dit? Waarom wordt e…
Juliedr (165 artikelen)
Laatste update: 26-01-2011
Rubriek: Huis en Tuin
Subrubriek: Kopen en huren
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.