De openbare verkoop van een onroerend goed

De openbare verkoop van een onroerend goed Vaak ziet men in de krant een aankondiging van een “openbare verkoop” van een onroerend goed. Wat is dit? Waarom wordt een pand openbaar verkocht? Een openbare verkoop van een onroerend goedis een bijeenkomst die door een notaris georganiseerd wordt, met als doel een bepaald pand te verkopen. De verkoop is openbaar omdat hij wordt aangekondigd via aanplakbiljetten, advertenties in de krant en op het internet, en omdat elke geïnteresseerde de verkoop kan bijwonen.

Vrijwillige of gedwongen openbare verkoop van een woning

In de meeste gevallen heeft de eigenaar van het onroerend goed de keuze om zijn goed uit de hand te verkopen, of via een openbare verkoop. Als hij er zelf voor kiest om zijn goed openbaar te verkopen, spreekt men van een vrijwilige openbare verkoop. Op die manier hoopt de verkoper zoveel mogelijk geïnteresseerde kandidaten samen te brengen om tot een zo gunstig mogelijke verkoopprijs te komen.

De openbare verkoop kan echter ook gedwongen zijn. In dat geval heeft een rechtbank beslist dat het onroerend goed openbaar verkocht moet worden, in het kader van een uitvoerend beslag. Dit wordt ook een gerechtelijke openbare verkoop genoemd.

Organisatie van een openbare verkoop door de notaris

Een vrijwillige openbare verkoop verloopt meestal in 2 zitdagen. Op elke zitdag heeft elke geïnteresseerde de mogelijkheid om een hoger bod uit te brengen en zo het pand te verwerven.

De verkoop kan gebeuren “met winst van premie”. Dit houdt in dat de hoogste bieder van de eerste zitdag een premie ontvangt wanneer op de tweede zitdag een hoger bod gedaan wordt. Doel van deze premie is om het bieden aan te moedigen.

Een gedwongen openbare verkoop verloopt meestal in een enkele zitdag, met de mogelijkheid om nadien nog een hoger bod uit te brengen. Een tweede zitdag kan wel vastgesteld worden, wanneer de biedingen op de eerste zitdag onvoldoende zijn. Als de toewijzing gedaan wordt, wordt deze steeds gedaan onder “opschortende voorwaarde van hoger bod”. Dit wil zeggen dat eenieder binnen de 15 dagen na de zitdag nog de kans krijgt om een hoger bod uit te brengen. Dit bod moet minstens 10% hoger liggen dan de oorspronkelijk geboden prijs, met een maximum van 6.197 euro.

Toewijzing van het pand

Als de eigenaar akkoord gaat, kan de notaris het pand meteen op de eerste zitting toewijzen aan de persoon die het hoogste bod uitbrengt. Wanneer het pand wordt toegewezen, is de verkoop gesloten. De persoon die het hoogste bod heeft uitgebracht, is dan verplicht om het onroerend goed aan te kopen voor de prijs die hij geboden heeft.

Kosten van een openbare verkoop

Aan een openbare verkoop zijn ook kosten verbonden. Deze zijn gelijk aan een bepaald percentage van de geboden koopsom. Er kunnen nog bijkomende kosten zijn voor de procedure, het opstellen van de akte, het doen van opmetingen,.. Als dit het geval is, worden deze kosten voor de toewijzing bekend gemaakt. De kosten dienen betaald te worden de dag na de toewijzing. Voor de betaling van de koopsom heeft de koper meestal een maand de tijd.
© 2011 - 2020 Juliedr, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Belasting op meerwaarde bij verkoop (BE)Belasting op meerwaarde bij verkoop (BE)Wie een onroerend goed, bebouwd of onbebouwd, aankoopt en binnen korte termijn opnieuw verkoopt, kan in België belast wo…
Het compromis bij aankoop van een onroerend goed (BE)Het compromis bij aankoop van een onroerend goed (BE)Wanneer twee partijen het eens zijn over de verkoop van een onroerend goed, wordt meestal eerst een onderhandse verkoopo…
Gevolgen gedwongen verkoop van een huisIndien huizenbezitters de maandelijkse hypotheeklasten niet meer kunnen dragen, moeten er maatregelen getroffen worden.…
Uitwinning van de Eigen WoningUitwinning van de Eigen WoningWanneer een debiteur zijn schuld(en) niet betaalt, bestaat de mogelijkheid om (executoriaal) beslag te leggen op de eige…

Registratierechten bij aankoop van een onroerend goed (BE)Registratierechten bij aankoop van een onroerend goed (BE)Bij de aankoop van een onroerend goed zijn er naast de koopsom nog een aantal kosten verschuldigd, waaronder de registra…
Huis verkopen aan makelaar: Wat zijn voordelen en nadelen?Je huis verkopen gaat in de huidige markt dikwijls niet snel genoeg. En dat is vervelend om meer dan één reden. Je kunt…

Reageer op het artikel "De openbare verkoop van een onroerend goed"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Juliedr
Laatste update: 26-01-2011
Rubriek: Huis en Tuin
Subrubriek: Kopen en huren
Schrijf mee!