Ontbinden koopovereenkomst huis

Ontbinden koopovereenkomst huis Zorg dat u een voorlopige koopovereenkomst en voorlopig koopcontract voor de aankoop van een huis nog kunt ontbinden. Laat een financieel voorbehoud, onder voorbehoud van financiering, en nog andere belangrijke ontbindende voorwaarden in het voorlopige koopcontract van uw aanstaande woning opnemen. Met deze ontbindende voorwaarden kunt u het koopcontract zonder 10 procent boete of meer ontbinden. Anders zit u, afgezien van de wettelijke bedenktijd, aan de koopakte vast, ook als u de financiering niet snel rond krijgt of bijvoorbeeld uw eigen huis nog niet hebt verkocht. Teken dus alleen een juridisch goed voorlopig koopcontract want voordat u het weet zit u aan de koop en extra kosten vast. Een voorlopige koopovereenkomst is immers niet vrijblijvend.

Koopovereenkomst woning ontbinden, maar een mondelinge koopovereenkomst is geen koopovereenkomst

Wettelijk is geregeld dat u bij de aankoop van een huis als aspirant koper minimaal drie dagen bedenktijd hebt na het tekenen van het voorlopig koopcontract. Preciezer nog, u hebt drie werkdagen bedenktijd ingaande op de dag die volgt op de dag waarop u als koper de ondertekende schriftelijke overeenkomst hebt ontvangen. In de praktijk kan dat dus langer zijn dan drie gewone dagen. Bovendien kunt u in de overeenkomst opnemen dat koper en verkoper een langere verkooptijd zijn overeengekomen. Dat is mooi voor de aanstaande koper, maar ook na de drie dagen kunnen er allerlei redenen zijn waarom u de koop liever niet ziet doorgaan. Dit vereist goede aanvullende ontbindende voorwaarden in het contract. En een mondelinge overeenkomst geldt sinds gerechtelijke uitspraken daarover en de uitspraak van de Hoge Raad niet langer als bindend bij de aankoop van een woning:

Bedenktijd aankoop woning

Let op de bedenktijd die start zodra de koopakte door koper en verkoper zijn getekend:

Bedenktijd koopovereenkomst huis is drie dagen:

Koopakte ontvangen op: Bedenktijd eindigt op: Bedenktijd bedraagt effectief:
Maandag Donderdag 3 kalenderdagen
Dinsdag Vrijdag3 kalenderdagen
Woensdag Maandag 5 kalenderdagen
Donderdag Maandag 4 kalenderdagen
Vrijdag Dinsdag4 kalenderdagen
Zaterdag Dinsdag 3 kalenderdagen
Zondag Woensdag3 kalenderdagen

Als de bedenktijd in het weekend of op feestdagen valt, mag van de drie dagen bedenktijd er maar één dag een weekend of feestdag zijn. De bedenktijd eindigt om 24.00 uur.

Wettelijke voorwaarden koopovereenkomst huis

U doet er dus verstandig aan om meerdere ontbindende voorwaarden in het voorlopig koopcontract op te nemen, zodat de overeenkomst ook zonder boete kan worden ontbonden of zodat u bij schade aan de nieuwbouwwoning terug kunt vallen op een deel van de aanneemsom. De verkoper kan bij de verkoop van een woning namelijk in het contract opnemen dat u een boete moet betalen, als u het huis niet afneemt. De boete bedraagt meestal 10 procent van de verkoopwaarde. Anderzijds kunt u als koper van nieuwbouw eisen dat 5 procent van de laatste termijn van de aanneemsom door de verkopende partij wordt gestort op de rekening van de notaris. Deze storting gaat pas retour verkoper als u binnen drie maanden na koop geen beroep op het depot hebt moeten doen ter reparatie van gebreken. Zowel koper als verkoper zijn er dan bij gebaat om eventuele gebreken zo snel mogelijk adequaat op te lossen.

Bekende en veel gebruikte ontbindende voorwaarden, onder voorbehoud van financiering

Bekende en veel gebruikte ontbindende voorwaarden in een voorlopige koopovereenkomst eigen woning zijn:

1. Een financieringsclausule, onder voorbehoud van financiering: de hypotheek moet akkoord zijn

Neem in de overeenkomst op dat de overeenkomst is ontbonden als de hypotheek niet tijdig en volgens uw voorwaarden rond komt. Maak bekend wat voor u een aanvaardbare maximale bruto maand- of jaarlasten zijn, zodat u hierop later kunt terugvallen. Het vinden van een hypotheek vraagt bovendien enige tijd. Er moet een taxatie plaats vinden en vaak wil de koper een Nationale Hypotheek Garantie, NHG, om daarmee de hoogte van de hypotheekrente te drukken. Dat kost allemaal tijd, en wat u niet wilt is dat u tot een hypotheek wordt gedwongen die u eigenlijk niet wilt. Waarschijnlijk zal de verkoper een bepaalde termijn in het contract willen opnemen. Een financieringsclausule met een termijn van 4 weken is toch wel zeker het minimum, waaraan u moet denken, maar omdat banken strenger zijn geworden is een termijn van zes weken zeker aan te raden.

  • Ontbindende voorwaarde: de financiering moet rond zijn anders gaat de koop niet door.
  • Ontbindende voorwaarde: geen NHG, geen koop.

2. De oude woning moet verkocht zijn

Een logisch eis is dat u wilt dat eerst dat de oude woning is verkocht voordat u de nieuwe woning koopt. Deze eis is logisch, omdat het met de verkoop van de oude woning niet altijd wil vlotten en u geen dubbele woonlasten wilt. Anderzijds zal de verkoper de verkoop niet te lang willen uitstellen. Of dit lukt is dus afhankelijk van de mate waarin de woning gewild is, maar het is zeker de moeite waard om deze ontbindende voorwaarde in het contract op te nemen. Een verzachtende omstandigheid voor mensen met twee koopwoningen is dat u gedurende twee jaar de hypotheekrente op beide woningen mag blijven aftrekken. Maar ja of u ook dit risico wilt nemen is aan u.

  • Ontbindende voorwaarde: oude huis moet zijn verkocht.

3. Verborgen gebreken aan de woning kunnen reden zijn om van de koop af te zien

Als het goed is, is er een taxatieverslag met daarin de staat van onderhoud en de eventuele gebreken. Laat ook een bouwkundig rapport opstellen. Bij de bestaande bouw wanneer u het huis komt bezichtigen en bij nieuwbouw bij de oplevering. Neem voor nieuwbouw eerder genoemde reservering in de koopovereenkomst op. Maar u wilt natuurlijk ook gedekt zijn tegen de schade als gevolg van verborgen gebreken. Dit luistert nauw want de verkoper heeft een meldingsplicht waar het om gebreken gaat, maar de koper heeft ook een onderzoeksplicht. Als u bepaalde gebreken had kunnen zien bij een normale bezichtiging, heeft u misschien het gebrek ook al in de afgesproken prijs van het huis verdisconteerd. U kunt de verkoper weliswaar op grond van artikel 7:17 BW aansprakelijk stellen voor de kosten, die deze moeten worden gemaakt om de verborgen gebreken te verhelpen, maar de verkoper is pas echt aansprakelijk als het verborgen gebrek een normaal gebruik van de woning in de weg staat en als kan worden aangetoond dat de verkoper het gebrek ook kende dan wel had kunnen kennen. Dat is niet altijd zo eenvoudig aan te tonen.

  • Ontbindende voorwaarde: laat bouwkundig rapport opstellen en maak de koop afhankelijk van de resultaten daarvan.
  • Ontbindende voorwaarde: resultaten bodemonderzoek kunnen koop ongedaan maken.

4. Huisvestingsvergunning moet worden afgegeven

Voor goedkopere woningen in de gemeente is soms ook een huisvestingsvergunning nodig. Als u niet zeker bent dat u die krijgt doet u er goed aan om ook hiervoor een ontbindende voorwaarde op te nemen.

  • Ontbindende voorwaarde: geen huisvestingsvergunning, geen koop.

Ook als u een nieuwbouwwoning wilt kopen

Het kopen van een nieuwbouwwoning vanaf papier is een apart geval. U brengt immers een eerste bod uit nog voordat de woning er staat. Er is dan sprake van een voorovereenkomst, ook wel koopverklaring, intentieverklaring of reserveringsverklaring genoemd. Laat ook daarin opnemen welke ontbindende voorwaarden u wilt opnemen in de aanstaande koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst.

Slot koopcontract woning ontbinden

De verkoop komt pas tot stand als zowel koper als verkoper akkoord zijn. Omdat er altijd een aantal zaken zijn die u ook op papier goed geregeld wilt hebben, doet u er goed aan om in ieder geval bovenstaande ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst op te nemen. Bij oude huizen is er meestal ook een clausule voor asbest. De koper wil zich dan vrijwaren voor de gevolgen van asbest. U doet er goed aan om dit niet te aanvaarden of te verdisconteren in de prijs van de woning.

Lees verder

© 2010 - 2023 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Voorlopige koopovereenkomst is niet vrijblijvendVoorlopige koopovereenkomst is niet vrijblijvendAls je een huis koopt, zal je een overeenkomst moeten ondertekenen. Deze koopovereenkomst wordt ook wel eens de 'voorlop…
Wat is een voorlopig koopcontract?In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is een voorlopig koopcontract niet meer vrijblijvend. Na de bedenktijd k…
Een huis kopen naar Amsterdams modelEen huis kopen naar Amsterdams modelWat is een voorlopig koopcontract, wat de ontbindende voorwaarden? Als u een huis wilt kopen, wordt er een voorlopig koo…
Koopovereenkomst voor een bestaande woningEen koopovereenkomst wordt meestal verstrekt door de makelaar, maar kan ook via de notaris worden opgemaakt. Verkopers d…

Eerste huis kopen? Welke kosten komen daar nou bij kijken?Veel mensen die hun eerste huis kopen weten niet welke kosten daarmee samenhangen. Bijna elk jaar worden de kosten hoger…
Open huizen dag. Voordeel voor de verkoper of de makelaarOpen huizen dag. Voordeel voor de verkoper of de makelaarJe huis staat te koop en de makelaar vraagt of je mee wilt doen aan de volgende open huizen dag. Wat doe je? Een open hu…
Reacties

Justin, 23-11-2020
Mijn vriendin en ik hebben in februari een voorlopig koopcontract getekend. Omdat het om een bijzonder pand gaat en alles erg vertraagd is door de corona, hebben we (na twee keer verlengen) de financiering niet op tijd rond gekregen. Hoewel de aanvraag voor de hypotheek nog bij de bank lag, waren we genoodzaakt de koopovereenkomst te ontbinden (op 16 nov 2020). Echter vier dagen later gaf de bank groen licht. Inmiddels hebben wij bij de gemeente een bestemmingswijziging geregeld. Van maatschappelijk naar volledige woonbestemming. Nu geeft de verkopende makelaar aan het pand opnieuw aan te bieden voor een véél hoger bedrag, aangezien het als woonhuis een enorme meerwaarde heeft. Is dit gewoon ons verlies, of is er nog iets aan te doen? Vriendelijke groet, Justin Reactie infoteur, 29-11-2020
Beste Justin,
Het is zuur, maar de woning komt opnieuw op de markt en mag dus een nieuwe vraagprijs krijgen. Probeer met de makelaar te onderhandelen, want de verhoging is dankzij u tot stand gekomen. Dan mag u er ook wat voor terugkrijgen, dat lijkt redelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Jacobs, 02-05-2020
Mijn dochter heeft samen met haar vriend een voorlopig koopcontract getekend onder voorbehoud van financiering de bedenk dagen zijn voorbij en zij hebben inmiddels een bij hun beter passend huis gezien voor dezelfde prijs.
Kunnen zij onder het voorlopige contract uit of is dit niet meer mogelijk? Reactie infoteur, 07-05-2020
Beste M. Jacobs,
Uw dochter kan niet schadevrij onder de aankoop volgens koopcontract uit met het argument dat ze een andere woning heeft gezien, wel dat de hypotheek niet rond is gekomen. Of het moet zo zijn dat de verkoper het ook prima vindt omdat er een andere koper is. In het koopcontract staat vaak een boeteclausule van 10%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Woon Keung Choy, 11-09-2017
Goedendag,
Wij hebben een koopovereenkomst van een appartement getekend. De koopovereenkomst terug gestuurd naar de verkoper, en nu zegt de verkopen de koop niet doorgaan vanwege gedachte verandering. Kunnen we de gemaakte kosten zoals taxatie en hypotheekkosten bij de verkoper verhalen?
Alvast bedankt
Woon Keung Choy Reactie infoteur, 20-08-2019
Goedendag Woon Keung Choy,
In het koopcontract staat een artikel over wat er gebeurt als de koop niet door kan gaan. Daarin kan zelfs staan dat de verkoper verplicht is om tot 10% van de koopsom te betalen of een andere boete (3 promille per dag). U stelt de verkoper schriftelijk in gebreke en geeft hem bijvoorbeeld nog acht dagen (conform koopovereenkomst artikel 10) de tijd om aan al zijn verplichtingen te voldoen. Daarna geeft u schriftelijk in een tweede brief aan dat verkoper in verzuim is. Als de waarborgsom van verkoper bij de notaris is gestort, kunt u de waarborgsom bij de notaris opvragen. Zo niet, dan vraagt u schriftelijk om binnen 8 dagen na dagtekening brief de waarborgsom te voldoen op uw bankrekeningnummer. Bovendien behoudt u zich het recht voor om een aanvullende schadevergoeding van te vorderen, alsmede vergoeding van eventuele kosten van verhaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Vaassen, 15-04-2017
Goedendag,
Wij hebben vandaag op een open dag een recreatiewoning gekocht. Alles ging te snel eigenlijk. Bij thuiskomst en er over nagedacht te hebben willen wij er eigenlijk van af! Is dit nog mogelijk? Alvast bedankt Janka Reactie infoteur, 20-08-2019
Goedendag G. Vaassen,
Dat kan vandaag nog, haast is geboden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dineke, 28-02-2017
Wij hebben in december een koopovereenkomst getekend voor een nieuwbouwhuis de start van de bouw. zou eigenlijk in november al moeten plaats vinden de aannemer komt zijn afspraken niet na. kun je nu nog van het huis afzien zonder 10% te moeten betalen? Reactie infoteur, 30-01-2020
Beste Dineke,
Of u van het nieuwbouwhuis kunt afzien hangt af van de in het koopcontract opgenomen ontbindende voorwaarden. Een dergelijke ontbindende voorwaarde zou dan kunnen zijn dat u, als de bouw later start dan op datum X of dat de woning later wordt geleverd dan op datum Y, zonder boete kunt afzien van de woning en dat daarmee de koop is ontbonden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 10-02-2017
Heldere en duidelijke site. Ik had een vraag.

Wij hebben vandaag een koopakte getekend voor een appartement, onder voorbehoud van financiering. We gaan samenwonen, en hebben "onder voorbehoud" onze beiden huidige woningen verkocht en de hypotheekadviseur heeft laten weten dat het geen probleem moet zijn om de financiering voor het nieuwe appartement rond te krijgen.

We hebben niet in de koopakte staan: "onder voorbehoud van verkoop van de 2 huidige appartementen" aangezien dit al zo goed als rond is. Wij vragen ons af of het een probleem gaat opleveren mocht onverhoopt een van de 2 appartementen nou niet verkocht raken, (onder voorbehoud is en blijft onder voorbehoud) en of dat dat een reden kan zijn om te ontbinden met onder voorbehoud van financiering). Van verschillende kanten (adviseurs, notarissen, kennissen) horen we dat dit goed moet komen. Maar we willen graag extra bevestiging hiervan. Reactie infoteur, 20-08-2019
Beste Dennis,
Als de hypotheekadviseur zegt dat de financiering geen probleem is en de bank dit overneemt, is de financiering van uw aangekochte appartement rond. Als een bank gaat twijfelen en zeker wil weten dat de twee appartementen daadwerkelijk zijn verkocht bij de notaris (de levering) voordat een akkoord wordt gegeven, dan kan de financiering toch nog een probleem worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mafalda, 24-01-2017
Mijn dochter heeft haar relatie beëindigd. Het huis dat op beider naam staat is verkocht. Voorlopige koopakte is getekend, maar ex-partner dreigt nu met afwezigheid op moment van definitieve ondertekening en levering. Zal de boete door hen allebei betaald moeten worden of alleen door hem? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Mafalda,
Als in de koopakte beiden als eigenaar worden genoemd, zijn bij het niet doorgaan van de verkoop, beiden aansprakelijk voor de 10% boete, maar er hoeft maar één keer 10% te worden betaald (geen 20% dus).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yasmin, 08-01-2017
Wij staan aan de start om een nieuwbouwwoning te gaan kopen en onze huidige woning te verkopen. In het koopcontract staat: Kosten die niet zijn inbegrepen in de aanneemsom:
- eventuele wijzigingen in het BTW tarief

Mag een aannemer of enig ander dan tussentijds het BTW tarief wijzigen waardoor we uiteindelijk veel meer betalen voor de woning en waarop de eventuele nieuwe hypotheek is aangenomen? Je gaat toch een contract aan voor het nu geldige tarief? Je gaat immers ook niet ineens meer voor beton betalen mocht die prijs halverwege het bouwen duurder worden. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Yasmin,
De aannemer heeft het btw-tarief niet in de hand en hij moet deze belasting direct afdragen aan de fiscus. Daarom is het niet zo gek dat hij wijzigingen daarin aan u doorberekent. Omgekeerd, als de btw omlaag gaat, is dat in uw voordeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 18-12-2016
Onze huidige woning is verkocht onder voorbehoud van financiering, nu hebben de kopers voor de 3de keer om uitstel gevraagd ivm het verkrijgen van een hypotheek met de motivatie van hun tussenpersoon dat het dossier bij de bank ligt en het enorm druk is voor het einde van het jaar, dit duurt nu al 7 weken.

We hebben via onze makelaar laten weten aan hun TP dat volgende week woensdag de absolute eind datum is. Mochten zei hier geen gehoor aan geven, wat zijn dan de concrete stappen voor ons verkopers om de 10% verschuldigde boete van het aankoop bedrag op te eisen? We hebben alles op mailverkeer vastgelegd tussen onze makelaar en hun tussenpersoon, is dit rechts geldig?

Mvg Johan Reactie infoteur, 30-01-2020
Beste Johan,
Of u recht hebt op de 10% hangt helemaal af van de afspraken die zijn gemaakt na afloop van de einddatum van de ontbindende voorwaarden. De koper kon toen namelijk ook nog zonder boete afzien van de koop. Het mailverkeer is rechtsgeldig aanvullende bewijs, maar daar staan geen handtekeningen onder en daarom is het minder krachtig dan een getekend contract.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jorn, 17-12-2016
Onze ontbindende voorwaarden lopen maandag 19-12 af, nou wil de verkopende partij de voorwaarden niet verlengen aangezien ze er blijkbaar spijt van heeft haar woning te verkopen en zelf geen hypotheek maar kan krijgen op een volgende woning. Wij hebben verlenging nodig omdat het allemaal stroef verliep met werkgevers verklaringen die niet correct waren ingevuld. Zeker weten doe ik wel dat de bank de financiering goed gaat keuren. het gaat hier maximaal om 2 a 3 dagen verlening. Nou hebben wij al aardig wat kosten gemaakt bouwkundige keuring, taxatie en zelfs misschien een beetje voorbarig al een keuken hebben besteld. De grond zakte letterlijk onder mij vandaan toen ik hoorde dat zij niet wilde verlengen. Nu vraag ik mij af of dit zomaar kan, menselijk gezien niet maar juridisch misschien wel? Helemaal omdat wij best goed contact hadden met de bewoonster en van alles wist voel ik mij behoorlijk belazerd. Kan ik hier nog iets tegen doen. Heb ergens gelezen dat het alleen op grond van financiering kan worden afgeblazen dus als de bank niet accord gaat. Klopt dit
Mvg Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Jorn,
In een koopakte kunnen meerdere ontbindende voorwaarden staan. Als de voorwaarden aflopen (peildatum is bereikt) is het aan koper en verkoper samen om te bekijken of de koop wel of niet doorgaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adriana, 04-12-2016
Ons huis 3 maanden geleden te koop gezet. Waren snel geïnteresseerden. Met eerste kopers niets eens geworden over de prijs. Met andere die tijdens open huizen dag ook langs zijn geweest moesten we volgens onze makelaar niet doen. Gaf ons dat advies. Dit omdat ze een keuring wouden laten doen. Door een instantie waar hun geen ervaring mee hadden. Vervolgens nadat t met de eerste kopers niet doorging werd ik gebeld. Door de makelaar. Dit ging dus weer over deze mensen, ze waren nog geïnteresseerd en wilden een keuring laten doen en een bod was er ook. Heb toestemming gegeven voor de keuring, die is immers goed verlopen. Afspraak was met makelaar ook dat ik een anders huis moet hebben. Nu achteraf blijkt dat mijn makelaar heeft gezorgd voor taxateur en degene die van tevoren mij hypotheek advies heeft gegeven totaal verkeerd advies heeft gegeven. Met andere woorden ik kan geen nieuwe hypotheek krijgen als mijn huis verkocht is. Er is nog geen koopcontract getekend maar krijg wel verende brieven over gemaakte kosten van de kopers van 540 hypotheekadvies en 750 van de taxatie. En hij eist ook nog courtage. Help ik slaap al dagen niet goed. Wat moet ik hiermee doen? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Adriana,
1. De taxatiekosten van de koper (bouwtechnisch onderzoek) zijn normaal gesproken voor de koper en niet de verkoper.
2. De koper heeft weinig van doen met de afspraken die de makelaar met u heeft gemaakt noch met het verkeerde hypotheekadvies.
3. Als de makelaar fouten maakt, kunt u die aanklagen voor het plichtsverzuim. Het hypotheekadvies is verkeerd door fouten van de makelaar, ook daar kunt u niets aan doen. Daarvoor moet de adviseur dan maar klagen bij de makelaar.
4. Wel belangrijk is wat er over dit alles aan afspraken op papier staat, want dan staat u natuurlijk sterker. Als er een voorlopig koopcontract is getekend, kunt u daar als verkoper niet zomaar vanaf als daar niet de ontbindende voorwaarde in staat dat u eerst een ander huis voor uzelf moet hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 11-10-2016
Mijn vriend heeft maand geleden een huis gekocht, verlopen koopcontract dus ze zijn alles aan het checken of hij alles rond krijgt. Maar hij heeft spijt van de aankoop omdat we toch samen willen wonen. Kan hij hier nog onderuit? Of zit er nu voor ons geen toekomst in zonder grote schulden? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Kim,
Of uw vriend hier nog onderuit komt, hangt van de ontbindende voorwaarden in het contract af. Ook als er geen ontbindende voorwaarden zijn, kan hij in de meeste gevallen met een boete van 10% nog de koop ontbinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carola, 08-09-2016
Mijn vriend en ik hebben een huis gekocht, de financiering is akkoord en de offerte moet binnen 2 weken getekend worden. Nu heeft hij ineens twijfels (lees: angst) en wil de koop niet door laten gaan. De relatie echter wel… Mag de bank een verklaring afgeven dat de financiering niet rond komt zodat de ontbindende voorwaarde in werking treedt? We hebben nog 2 weken de tijd voor ondertekening, maar ik weet niet wat de mogelijkheden zijn om zonder schulden hier van af te komen. Ik wil het huis namelijk wel.
M.vr.gr.,
Carola Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Carola,
Dat zal niet eenvoudig zijn. Als dit voor de rechter komt, zal moeten worden aangetoond dat al het redelijke is gedaan om de financiering rond te krijgen, dit met de bijbehorende afwijzingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

An, 14-05-2016
We hebben een huis gekocht en over twee weken vindt de sleuteloverdracht plaats. Nu blijkt dat er problemen zijn met de riolering. In de ondertekende lijst van zaken staat vermeld dat er geen problemen zijn geweest met de riolering. Geen reparaties geen stankoverlast e.d. Door de kopers is ons, tijdens een bezoek voor overname van zaken, na aandringen, vertelt dat er wel degelijk problemen zijn geweest. Puin in het riool, rioolbuis vertrapt, stankoverlast en overstroming van het toilet en dat er diverse reparaties hebben plaatsgevonden. Tijdens het bezoek was er namelijk een hele vieze rioollucht in de hal. Wij zien dit als een verborgen gebrek, maar dan wel door ons geconstateerd voor de overdracht. Wat zijn onze rechten? Hadden wij dit geweten dan hadden we het huis niet gekocht. Belangrijk om te weten dat het huis 16 jaar oud is en dat de reparaties met name in de eerste 10 jaar, in de garantieperiode, hebben plaatsgevonden, maar ook daarna. Kan de overdracht worden uitgesteld of de koop worden ontbonden? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste An,
Een gebrek alleen hoeft geen ontbindende voorwaarde van aankoop te zijn, maar de uitkomsten van een taxatierapport kunnen dat bijvoorbeeld wel zijn. Als het stonk, kunt u moeilijk stellen dat het gebrek niet waarneembaar was. Als u is verteld of op papier staat dat er helemaal geen problemen waren, kunt u wel een schadeclaim bij de verkopers indienen en afdingen op de prijs. Wellicht is de verkoper bereid om dan van verkoop af te zien en dan bent u ook van uw verplichtingen af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hannie, 17-03-2016
Op 6 januari 2016 hebben wij een voorlopig koopcontract getekend voor een nieuwbouwwoning. Ontbindende factor is de verkoop van onze eigen woning binnen 6 maanden. Nu bereikt ons echter het bericht dat de bouwvergunning door de gemeenteraad is afgewezen, omdat er geen onderzoek is gedaan naar electriciteitskabels in de buurt van het nieuwbouw project. Het een en ander kan dus nog wel even gaan duren. Kan dit een reden zijn om de koopovereenkomst te ontbinden? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Hannie,
Dat kan zonder bezwaar alleen als in de koopovereenkomst de bepaling is opgenomen, dat als niet uiterlijk op een bepaalde tijd een bouwvergunning is afgegeven, de koop ontbonden kan worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Misdutch, 09-01-2016
Ik heb een vraag over de ontbindende voorwaarden mtb tot de financiering. We zijn overeen gekomen op een prijs van E260.000 nu hebben we ook wat eigengeld wat we ook willen gebruiken maar stel dat er onverhoopt uit de taxatie van de bank komt dat het huis bijvoorbeeeld toch maar E245.000 waard is? Op zich kunnen we doordat we eigen geld hebben het huis nog steeds wel financieren maar kunnen we ook een voorwaarden opnemen dat we dan alsnog onder de koop uit kunnen (we denken dat dat 260 wel markt conform is maar we willen met deze bedragen wel liever het zekere voor het onzekere) Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Misdutch,
Als het taxatierapport een andere waarde aangeeft, is dat op zich geen reden om de koop te ontbinden. Als u de 260.000 euro niet kunt betalen (inclusief financiering) wel. Waarschijnlijk komt het woord taxatierapport niet in uw voorlopige koopakte voor, maar wel de term bouwkundige keuring en de financiering van de woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 06-01-2016
Bijna 2 maanden geleden een laatste gesprek gehad met een makelaar over de koop van een nieuwbouwhuis. Bij het laatste gesprek een bod gedaan onder een aantal voorwaarden (o.a. voorbehoud financiering, inzage concept-overeenkomst en antwoord op openstaande vraag over verjaring van een stuk erfgrens). Makelaar zou het voorstel gaan overleggen met o.a. de aannemer en zou nog antwoorden op openstaande vragen. We hoorde maar niks. Zelfs na telefoontje op eigen initiatief na 2 maanden niks gehoord. Geen antwoorden op vragen, geen uitsluitsel of ons voorstel geaccepteerd was en ook geen enkel contract getekend of gezien. Inmiddels een ander huis gekocht, maar uit goed fatsoen de makelaar mede gedeeld dat we geen interesse meer hadden. Makelaar beweert nu (2 maanden later) dat we een mondelinge overeenstemming hebben en dat de bouw al gestart is. Makelaar speelt hier een slechte verliezer, maar kan toch op geen enkele wijze iets van ons claimen/eisen? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Anoniem,
U hebt kennelijk mondeling een bod gedaan onder voorwaarden. Aan die voorwaarden is niet voldaan en dus is uw bod komen te vervallen. Bovendien is een mondelinge aankoop van een woning wettelijk gezien niet meer mogelijk. U dient daarvoor een schriftelijk voorlopig koopcontract te krijgen en hebt dan altijd nog bedenktijd om er vanaf te zien. Deze makelaar is inderdaad een slechte verliezer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leah, 09-12-2015
Wij hebben een voorlopig koopcontract getekend onder voor behoud van enkele voorwaarden, waaronder een bouwtechnische keuring, waarbij de directe constructieve herstelkosten niet meer dan 5000 euro bedragen excl btw. Waarbij de volgende elementen worden meegenomen: fundering, vloeren, daken, muren, elektrische installatie en riolering. Nu bleek na een keuring dat het houten schuurtje aan het rotten is, zodanig dat het in het rapport bij directe herstelkosten staat vermeld. Hierdoor staan de directe herstelkosten op ruim 8000 euro. We hebben contact gehad met de verkopers en die geven aan de schuur niet mee te willen rekenen. Kunnen wij ons beroepen op de voorwaarden? En als wij dit doen, wat kunnen we verwachten? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Leah,
Een bouwvallig losstaand schuurtje of schutting wordt meestal niet in een taxatierapport meegenomen, want die behoort niet tot de constructie van de woning. Een stenen aanbouw wordt bijvoorbeeld weer wel getaxeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ina, 01-10-2015
Mijn dochter heeft de koopakte getekend nadat financiering en alles rond was (tenminste dat had de bank gezegd de offerte was al getekend), plotseling komt de bank met een afwijzing omdat er een ze bij een nieuwe toetsing een bkr codering ontdekten. De tussenpersoon heeft uitstel gevraagd omdat die codering al weggehaald zou moeten zijn, de bank zegt dat ze ondanks dat de codering weggehaald wordt, geen hypotheek willen verstrekken omdat het een a2 codering is (van 6 jaar geleden). Moet mijn dochter nu een boete of vergoeding betalen aan de verkoper en de makelaar? Wij vinden het vreemd dat de bank toetst bij het bkr en alles is in orde en 3 weken later als het koopcontract al is ondertekend zeggen ze ineens dat de hypotheek niet meer doorgaat. Ik ben nu bang dat mijn dochter met kosten komt te zitten. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Ina,
Dat hangt er van af hoe de koopakte is opgesteld. Als daar de ontbindende voorwaarde in staat dat de koop alleen gestand wordt gedaan als de financiering rond is, niet. Als er een harde periode - eis in staat (binnen zoveel weken geldt de koopakte als deze niet is ontbonden) heeft de verkoper recht op een afkoopsom. Als beide voorwaarden erin staan, is het aan de rechter om dit te beoordelen als de verkoper toch een afkoopsom eist. Overigens staat in de offerte van de bank vaak het voorbehoud van de uitkomst van de bkr-toets.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mas, 23-06-2015
We zijn al een half jaar bezig met het kopen van een stuk grond. Diverse malen zowel de verkopende makelaar als gemeente benaderd of we rekening moesten houden met extra kosten maar dit was niet het geval. Onze eigen woning verkocht omdat we de overwaarden van de woning nodig hadden om de grond te kopen.

Ontbindende voorwaarden in het contract opgenomen dat we alleen het huis zouden verkopen zodra de financiële middelen zeker waren. Nu blijkt echter dat er nog diverse onderzoeken moeten plaatsvinden op de grond (die niet zijn medegedeeld) waardoor we de grond waarschijnlijk niet kunnen afnemen… Kunnen we nu nog onder de verkoop van onze eigen woning uit (ontbindende voorwaarden financiën liep al af in april 2015 en is nog een keertje verlengd tot half mei 2015) met als reden dat de verkopende makelaar en gemeente hebben verzwegen dat er nog extra kosten m.b.t. de grond moeten worden gemaakt? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Mas,
Dit is een lastige want de koper heeft waarschijnlijk niets met de kosten van de grond te maken en de periode van de ontbindende voorwaarde was voorbij. U kunt het wel proberen, desnoods via de rechter, maar eenvoudiger is het om een schadebedrag te claimen omdat de verkopende makelaar en gemeente willens en wetens de extra kosten voor de grond hebben verzwegen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. Waggie, 09-06-2015
Hallo, wij wilden een huis kopen en een paar maanden later bleek dat we de financiering nog niet rond kregen en hebben op tijd verlenging aangevraagd. Nu wordt er door de verkoper beweerd dat we hebben gezegd dat de financiering rond is en dus de verlenging niet hoefde en zitten nu dus met een rechtszaak bij de kantonrechter. Verkoper heeft alleen bewijs dat hij alleen telefonisch contact heeft gehad erover, dus niets op papier. Nu blijkt dat hij het koopcontract na de officiele sleuteloverdracht, ontbonden heeft. Mag hij dan 4 maanden na ontbinding nog kosten rekenen voor dubbele woonlasten?
Mvg k. Wagemans Reactie infoteur, 30-06-2020
Hallo K. Waggie,
Hier spelen een aantal zaken:
1. Vaak staat in het voorlopig koopcontract dat 10% verschuldigd is met daarbij een aantal ontbindende voorwaarden voor de koper en dit voor een bepaalde periode. Als de verkoper met de verlenging van de periode heeft ingestemd, is dat toegestaan. Staat dit op papier, dan staat u sterk.
2. Telefonische afspraken zonder schriftelijke bevestiging, houden waarschijnlijk geen stand bij de rechter. De rechter zal u wel vragen waar het telefonische gesprek dan wel over ging.
3. De verkoper mag de koop niet eenzijdig ontbinden.
4. De dubbele woonlasten zijn een automatisch gevolg van de verlenging en als de verkoper u daarop niet vooraf heeft gewezen, hoeft u die niet te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Kardal, 04-04-2015
Hallo, wij willen ons huis verkopen en hiervoor is inmiddels het voorlopig koopcontract getekend. De ontbindende voorwaarde voor financiering loopt tot uiterlijk 30 april 2015. Wij hebben een mooi huis gevonden om te huren maar de corporatie wil geen huurovereenkomst onder voorbehoud aangaan. Hetgeen betekent dat we mocht verkoop niet door gaan vanwege financiering we aan een huurovereenkomst van een jaar vast zitten. Nu zijn we toch erg bang dat de woning tegen 30 april verhuurd is. De taxatie heeft inmiddels plaatsgevonden en de financiële adviseur van de koper had al laten weten dat de hypotheek wel verstrekt zal worden. Is dit voor ons voldoende zekerheid om toch wel de huurovereenkomst aan te gaan? Alvast bedankt voor uw reactie! Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste S. Kardal,
U heb pas volledige zekerheid als de verkoop bij de notaris is gepasseerd. Meestal duurt dat een paar maanden en dan maakt het voor u erg lastig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lucas, 03-12-2014
Beste,
Mijn vrouw en ik hebben een nieuwbouwwoning aangekocht en de koopovereenkomst (voor de grond en het bouwen van het huis) getekend (al aantal maanden geleden).
Ons huis had op de eerste tekeningen (welke ook zijn bijgevoegd aan de koopovereenkomst) een kavel van 246 m2.
Het betreft een 2-onder-1-kap woning. De tuin liep oorspronkelijk 1.35 meter van ons huis, rondom het hele huis. Nu hebben ze 2 maanden geleden de tekening veranderd en de "zij-tuin" verwijderd over de gehele lengte van ons kavel (ca. 26 meter lang). Ons kavel wordt dan dus 35 m2 kleiner. Tevens ziet het er totaal anders uit, daar de tuinen van buren nu direct tegen onze woning aanzitten.
De aangepaste tekening hebben ze echter pas gisteren naar ons verstuurd (dus 2 -3 maanden nadat deze was aangepast). Tevens hebben ze ons niet ingelicht over de aanpassing van de tuin. Het heien is inmiddels afgerond (deze week klaar).
Kan de aannemer/ontwikkelaar zomaar het kavel zo drastisch aanpassen? Nu weet ik dat in het contract iets staat over het kadaster en kavel afmetingen als deze wat verschillen, maar een verschil van ca. 15 % hoeven wij neem ik aan niet te accepteren.
Wij betalen ca. 89.000€ voor 246 m2 grond. Dus een snelle rekensom leert, dat we voor ca. 12.500€ benadeeld worden. Daarnaast is het karakter van de woning totaal aangetast.
Graag ontvang ik van u advies. Hebben wij keus dit te weigeren, wat zijn onze opties.
Eigenlijk willen we niet ontbinden, maar dat ons huis weer wordt gebouwd zoals ons is verteld!
BVD voor een reactie! Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Lucas,
De ontwikkelaar heeft u niet geleverd was eerder is overeengekomen. Kleine verschillen mogen, en dan nog in overleg, maar dit lijkt me wel een erg groot verschil dat niet alleen de waarde van uw woning vermindert, maar ook het karakter van de woning aantast. Omdat uw kavel zonder uw toestemming is ingekort, bent u financieel benadeeld. Als u de koop niet wilt ontbinden, kunt u op zijn minst om een schadevergoeding vragen. Gaat de ontwikkelaar hier niet op in, dan kunt u naar de rechter stappen. Als de fout bij de aannemer ligt, kan de ontwikkelaar op zijn beurt de aannemer aansprakelijk stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Les, 03-10-2014
Beste heer, mevrouw,

Nadat wij de koopovereenkomst met bijbehorende tekeningen voor een nieuwbouwwoning hadden getekend, heeft de gemeente n.a.v. een bezwaarschrift besloten om de bezwaarmakers tegemoet te komen in hun eisen. Hierdoor is de vergunning onherroepelijk geworden.

Echter hebben zij, zonder enkel overleg met ons als koper of formele overeenkomst, besloten dat er een keerwand en drainage op onze kavel moet worden geplaatst. Daarnaast geven zij aan dat wij als koper eigenaar worden van de keerwand en onderhoudsplichtig c.q. aansprakelijk worden voor de keerwand. Dit is niet conform de koopovereenkomst en tekeningen. Mochten wij er niet in der minnen uitkomen, levert dit dan een grond op voor ontbinding van de koopovereenkomst met daarbij behorende schadevergoeding? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Les,
Als u van mening bent dat u schade ondervindt van de gewijzigde vergunningsvoorwaarden, kunt u de gemeente voor de schade aansprakelijk stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco Gianni, 19-09-2014
Geachte heer/mevr
mijn vrouw en ik willen een huis kopen.
nu weten we niet of de overlijdensrisico verzekering hoog zal worden omdat mijn vrouw toch wel ziek is. Een hoge premie kunnen wij niet betalen. Het voorlopig koopcontract moet nog getekend worden. Afspraak om te tekenen staat al. Mijn vraag is zijn wij verplicht om te tekenen? Of kunnen we ook besluiten om niet te tekenen. We twijfelen heel erg nu.
Mvg gianni Reactie infoteur, 30-06-2020
Geachte Marco Gianni,
Als u twijfelt, kunt u beter niet tekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bien, 18-09-2014
Als na de wettelijke bedenktijd van drie dagen je toch besluit om het huis niet te kopen. Mag je dan zelf de aanvraag van hypotheek stoppen als die door de financiel adviseur is gedaan? En mogen adviseur en makelaar je beboeten voor afwijzen van het huis binnen drie dagen. Door te claimen dat ze toch ' werk' voor je hebben verricht? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Bien,
Dat hangt van uw afspraken met de bank en hypotheekadviseur af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chau, 25-07-2014
We staan op het punt een woning te kopen. Er is een eindvoorstel gedaan, er is ook een andere partij, en die is geaccepteerd. We hebben het voorstel gedaan onder financieringsvoorbehoud en voorwaarde bouwkundige keuring.
De woning wordt door de bank verkocht, tussenpersoon is een makelaar, die geeft aan te willen verkopen zonder voorwaarde bouwkundige keuring.
Mijn vraag is waarom zou de bank dit doen? Hebben ze iets te verbergen? Verborgen gebreken?
Ze willen op korte termijn een antwoord. Ze geven aan dat wanneer we niet akkoord gaan, de bank het aan de andere partij gaat verkopen. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Chau,
Meestal is dit geen goed teken. Voor u is het ook een risico, want de bank zal alleen een hypotheek geven op basis van een bouwkundig rapport dat de hoogte van de hypotheek rechtvaardigt. Als u ja zegt, loopt u het risico op gebreken en ook nog eens dat u geen hypotheek krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilkens J., 07-06-2014
Geachte Heer, Mevrouw hierbij het volgende, in febr 2000 heb ik een woning gekocht met een hyptheek met NhG. ik heb 150.000,= toen nog gulden eigen geld ingebracht. De koopsom was 400.000,==.Nu wil ik het huis verkopen en blijkt dat het nu
een recreatiewoning is.Maar in mijn leveringsakte van de notaris staat behuizing met erf en schuur. Ik heb de vorige koopaktes
opgevraagd en daar staat ook in vermeld dat het een recreatiewoning is. Ook heeft de bank mij een hyptheetakte verstrekt met nhg wat niet mogelijk is voor een recreatiewoning.naar mijn gevoel ben ik bewust op her verkeerde been gezet want de vorige eigenaar had ook een lening bij dezelfde bank. Ik had al meerdere banken gevraagd voor een offerte maar geen van allen wouden een hypotheek verstrekken… alleen deze ene bank.Naar mijns inziens hebben ze bewust met de leveringsakte geknoeid om het toch als woonhuis te doen lijken en om de akte te passeren.nu wil ik de koop ongedaan maken immers de akte is niet korrekt… kan ik nu deze overeenkomst nietig verklaren.want ook nhg zal beslist niet uitkeren als ik niet meer aan mijn verplichting kan voldoen ook kan ik het pand niet meer verkopen… graag zie ik een antwoord tegemoet met vr gr jan wilkens Reactie infoteur, 30-06-2020
Geachte J. Wilkens,
1. De beschrijving in de leveringsakte is op zich niet onjuist, maar laat in het midden wat voor woning het is. Dat de hypotheek met NHG is raar, omdat het een recreatiewoning blijkt te zijn.
2. Wie nou wat verwijtbaar is, is moeilijk aan te geven (verkoper, makelaar, bank, notaris).
3. Als sprake is van bedrog (ter beoordeling aan de rechter) zijn de levering en koopovereenkomst vernietigbaar op basis van art. 3:44 lid 1 BW.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leen, 01-04-2013
Beste,
Ik heb een nieuwbouw huis gekocht maar hebben geen interesse meer daar wij een ander huis wilden kopen.
Nu het er naar uitzag dat de 70% niet gehaald werd dachten wij er ook goed vanaf te komen, daar wij ook heel weinig op de hoogte gehouden werden.
Nu blijkt dat de bouw wel doorgaat doordat de aannemer 10 huizen heeft opgekocht.
Mijn vraag: mag dit zomaar en waar kunnen wij misschien op letten om de 10% niet door te laten gaan Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Leen,
Wat u vooral moet doen is de kleine letters van uw koopovereenkomst lezen, want die kan allerlei aanvullende bepalingen bevatten. Als de aannemer 10 woningen opkoopt, lijkt me dat toegestaan als dat in de koopovereenkomst niet als een ontbindende voorwaarde staat. Lees ook in de overeenkomst wat er staat over de informatieplicht en hoe snel de bouw gerealiseerd moet zijn om voor u verplichtend te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pierre V. Veldhoven, 23-01-2013
Goede middag
mijn zoon heeft ruim twee jaar geleden een kavel bij de gemeente uitgekozen om een woning te bouwen hij heeft een koopcontract getekend maar hij wil hier vanaf zien omdat hij geen medebouwer kan vinden. omdat er een blok van twee gezet moet worden en een woning apart mag niet. kan hij hier onderuit komen zonder een boete te betalen?

mvg pierre Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Pierre V. Veldhoven,
In hoeverre de koop van de kavel zonder boete kan worden ontbonden, hangt van de ontbindende voorwaarden in het bewuste koopcontract af. Als bijvoorbeeld een woning apart kunnen bouwen een voorwaarde was, kan het contract eenvoudig worden ontbonden. Overigens houden makelaars niet van heibel, wellicht dat dat ook helpt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aimy, 19-10-2012
Goedenavond,

In onze ontbindende voorwaarden staat aangegeven als 70 procent niet verkocht is, je kosteloos kan ontbinden. Op het laatste moment heeft de aannemer vermeld toch te gaan bouwen ondanks er 70 procent niet verkocht is. Kan dit zomaar? Wij zijn ook nog niet langs de notaris geweest wij hebben alleen nog een koopovereenkomst. De aannemer is van plan in december te starten, maar wij hebben een gevoel dat dit niet gebeurt. Wat is ons recht als dit niet gebeurt?

Mvg,

Aimy Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Aimy,
De aannemer mag wel gaan bouwen, maar u mag nu ook de koopovereenkomst ontbinden. Vertrouwt u het niet, ontbind dan de overeenkomst nu dat nog kan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Liza Schoonenberg, 17-10-2012
Mijn dochter heeft een voorlopig koopcontract getekend voor een huis nu 12 dagen voor de overdracht is er lekkage van het dakterras en schijnt er een bint aangetast te zijn, zij hoorde dit in eerste instantie van de onderbuurman en niet van de makelaar of verkoper hoe hier mee om te gaan? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Liza Schoonenberg,
1. Als de buurman wel op de hoogte is, betekent dat dat er informatie is achter gehouden.
2. Bekijkt u het voorlopige koopcontract goed op de voorwaarden en ontbindende voorwaarden die daarin zijn opgenomen. Wellicht zijn een tegenvallende taxatie en de resultaten van taxatierapport een ontbindende voorwaarden.
3. Stel zo snel mogelijk de koopmakelaar op de hoogte en als die er niet is, zet dan ook zelf op papier wat u wilt: hetzij afzien van koop, hetzij een lagere prijs, hetzij dat de reparatie eerst op kosten van de verkopende partij moet plaats vinden. Stel ook de notaris hiervan vooraf op de hoogte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iana, 30-07-2012
6 jaren geleden hebben wij een nieuwbouwwoning gekocht. De ondernemer zou zorgdragen voor het saneren van de grond, deze was namelijk vervuild (garagebedrijf).
Anno 2012 blijkt dat de grond nog steeds vervuild is. De ondernemer heeft de grond
onvoldoende gesaneerd. Er is nu een "kat en muis" spel gaande tussen ondernemer, gemeente, provincie etc…
Wij, alsmede andere woningeigenaars, staan nu alleen in afwachting en volledig afhankelijk van partijen die geen actie ondernemen. Kunt u ons raden hoe wij als gedupeerden het beste kunnen handelen? Is het ongedaan maken van de koop alsnog mogelijk? alvast bedankt! Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Iana,
1. Het ongedaan maken van de koop na zes jaar zou alleen kunnen als het daadwerkelijk saneren van de grond een ontbindende voorwaarde in het koopcontract is.
2. Wel kunt u een procedure beginnen om een schadevergoeding te eisen.
3. Bovendien zullen beide partijen niet blij zijn met negatieve publiciteit. Wellicht hebt u contacten met Vereniging Eigen Huis om hier aandacht voor te vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evelyn van de Graaf, 04-07-2012
Wij hebben een nieuwbouwappartement gekocht op plan, deze moesten ze nog beginnen bouwen. Eens de funderingen gegraven werden, is het huis naast de bouwwerf weggezakt. Nu ligt de bouwwerf al maanden stil, oplevering had in augustus 2012 (dit jaar!) moeten zijn. Wij zouden graag deze aankoop annuleren, kan dit? Hangen hier grote boetes aan vast? Wij hebben onze notariskosten al betaald + elke maand betalen wij hier een grote som geld voor, voor iets dat er niet eens is…
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Evelyn van de Graaf,
U doet er goed aan om de voorwaarden uit het koopcontract goed na te kijken op boetes en ontbindende voorwaarden. In het algemeen is anders 10% van de aankoopprijs als boete verschuldigd:

https://huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/53785-ontbinden-koopovereenkomst-huis.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leon Kremers, 30-04-2012
Wij hebben een koopcontract getekend voor een bestaande woning maar mijn hypotheek is na 5 weken nog niet rond. dit heeft te maken met onze leven verzekering op de hypotheek deze heeft meer tijd nodig ivm gezondheids vragen. ik heb nu om 2 weken verlenging gevraagd t.a.v de ontbindende voorwaarde bij financiering. moeten zij dit altijd accepteren. en hoe vaak kan je verlengen? Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste
Het hangt van de precieze formulering in het voorlopig koopcontract af, maar de verkoper hoeft uw verzoek meestal niet te accepteren. Als de verkoper het accepteert, zou ik meteen genoeg tijd vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rita Peters, 08-03-2012
De makelaar vraagt aan mij of ik akkoord ga met het opnemen van een akkoord over het eventueel wijzigen van het bestemmingsplan van de benedenwoning, nu een winkelpand, in het koopcontract, maar als hij het niet verhuurd krijgt wil hij woonbestemming en kamerverhuur aanvragen. Ik ben hier niet blij mee, mondeling akkoord over de prijs van de bovenwoning. Als ik dit niet wil, kan dan de koop niet doorgaan, is dit een reden? We zijn er mondeling uit. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste Rita Peters,
Als u niet akkoord bent met deze voorwaarde, tekent u niet en gaat de koop niet door. Mondeling kunt u geen huis kopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Sakr, 10-02-2012
Ik heb getekend voor een nieuwbouwwoning. Echter de tijd van 2 maanden om te ontbinden is voorbij. En door de nieuwe toetsingswet lukt het me niet meer om een hypotheek te verkrijgen. Ik moet volgens de woningbouw 10% boete betalen. Wat nu? Hier kan ik toch niets aan doen? Dit valt buiten mijn macht! Mvg M Sakr Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste M. Sakr,
1. Dit komt te vaak voor. Daarom is het altijd verstandig om een ontbindingsclausule op te nemen in de koopovereenkomst. Er zijn genoeg verkopers die gewoon de 10% incasseren en de aspirant koper in de kou laten staan. Zonder ontbindingsclausule is dit ook toegestaan.
2. Als u nog steeds geïnteresseerd bent in de aankoop, kunt u de verkoper het beste om een maand uitstel vragen, maar de verkoper hoeft dat dus niet te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Bruijn, 23-11-2011
Wij hebben een nieuwbouwhuis gekocht. Nu willen wij er eigenlijk vanaf. Er staat in het koopcontract dat er miniaal 85% verkocht moet zijn voor 14 december a.s. Zoals het er nu naar uitziet, halen ze maar zo'n 75%. Kunnen wij er dan nog vanaf en zo ja, hoe moeten we dat doen en bij wie? Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 30-06-2020
Beste De Bruin,
Als die 85% een ontbindende voorwaarde in het koopcontract is en dat percentage wordt niet gehaald, laat u per die datum degene met wie u dat contract hebt gesloten schriftelijk en aangetekend weten kosteloos van de koop af te zien. Wijs daarbij op deze ontbindende voorwaarde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 17-11-2020
Rubriek: Huis en Tuin
Subrubriek: Kopen en huren
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.