Wat doen bij brand- of waterschade?

Wat doen bij brand- of waterschade? Brand- of waterschade is voor getroffen huiseigenaren doorgaans erg tragisch omdat hun eigendom vaak voorgoed verloren is. Soms kan door acute maatregelen latere gevolgschade worden geminimaliseerd. Dat kan door het treffen van veiligheidsmaatregelen en zekerstellen van bedreigde huisraad en inventaris, maar ook door professionele reiniging en droging bij bluswaterschade.

Welke schade kan bij brand optreden?

 • algehele vernietiging door het vuur;
 • schade veroorzaakt door vrijgekomen schadelijke stoffen;
 • bluswaterschade;
 • stank.
Dit zijn de schades die een brand in de regel met zich meebrengt.

Vaak is de secundaire schade als gevolg van bluswater en andere brandbestrijdingsmiddelen nog groter dan de primaire gevolgen van de brand zelf. Met name voor bedrijven is een snelle opruiming van vitaal belang, want het stilvallen van bedrijfsactiviteiten na een brand is meestal de grootste schadepost die een brand met zich meebrengt.

In geval van brandschade zijn er gespecialiseerde bedrijven die zich snel en betrouwbaar bekommeren om alle deze zaken zodat men het huis of bedrijfspand zo snel mogelijk weer betrekken kan.

Acute maatregelen ter voorkoming van verdere schade bij brand

 • machine- en productie-installaties stilleggen;
 • elektrische en elektronische systemen meteen uitschakelen;
 • de werking van liftinstallaties, toegangscontroles en elektronisch geregelde uitgangen in de gaten houden;
 • het aanbrengen van noodvoorzieningen voor energie en water;
 • machines afdekken met folie en droge lucht onder de folie blazen;
 • evacueren en veiligstellen van bedrijfsinstallaties en voorraden.

Verzekering dekt de schade

Brand- en waterschade dient u terstond te melden aan uw verzekeraar. Een schade-expert van de verzekering moet zo spoedig mogelijk de schade inspecteren. Als verzekerde heeft u trouwens de verplichting om bijkomende schade zoveel als mogelijk te beperken. Voorzorgsmaatregelen in dat verband zijn onder meer:
 • het plaatsen van tijdelijke deuren;
 • gebarsten ruiten herstellen door middel van noodreparaties;
 • eventueel inschakelen van een beveiligingsbedrijf.

Opruimingswerkzaamheden na brandschade

In geval van brandschade heeft men een professioneel saneringsbedrijf nodig om huisraad en/of bedrijfsmiddelen effectief en goedkoop te ontdoen van substanties als gevolg van vrijgekomen schadelijke stoffen, verontreinigingen, roet, stank, en brandblusmiddelen.

Dergelijke specialisten verwijderen zowel binnen als buiten rookgasverbindingen en bitumen aan oppervlakken zoals hout, tegels en inventaris, indien noodzakelijk ook zonder gebruik van water en chemicaliën. Ook werkt men met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen en zorgt voor zuurstofbehandelingen om stank te neutraliseren. Door vuur of bluswater getroffen inventaris moet geborgen en gereinigd worden. En huisraad of inventaris die niet meer gered kan worden, wordt meestal als gevaarlijk afval beschouwd en moet worden vernietigd.

Tot de specifieke reinigingsactiviteiten na een brand behoren onder meer:
 • het inventariseren van huisraad en bedrijfsmiddelen;
 • reiniging en onderhoud van textiele zaken;
 • tapijtreiniging;
 • reinigen en opwerken van meubilair;
 • afzuigen van documenten en andere bescheiden;
 • het drogen van boeken en akten;
 • reiniging en inspectie van elektronica, radio- en televisieapparaten;
 • chemische reiniging;
 • demonteren en opruimen van onherstelbaar beschadigde inventaris.

Bluswater wegpompen en drainage

In de regel wordt een groot deel van de schade niet veroorzaakt door de brand zelf maar door bluswater dat doorgaans ook doordringt tot dieper gelegen delen van het gebouw. In dat verband is snelle inzet van drainage-apparatuur gewenst om een daling van de luchtvochtigheid te bewerkstelligen.

Vrijkomen van schadelijke stoffen

Bij iedere verbranding komen schadelijke stoffen vrij. Die bevinden zich in brandresten, rook en in de neerslag daarvan. Verontreinigde brandresten kunnen niet worden hergebruikt maar moeten worden verwijderd.

Brandresten ontstaan door branden in woonwijken, in kelders en zolders alsook bij branden in commerciële en industriële gebouwen, landbouwinrichtingen, openbare gebouwen, scholen, kliniek

Het verwijderen van schadelijke stoffen

Brandresten bevatten meestal giftige stoffen. Bij verbranding van asbest, glaswol, PVC, kunststoffen en met verf behandeld hout ontstaan verbrandingresten die een speciale manier van verwijdering noodzakelijk maken. Eigenlijk geldt dat bij elke brand. Per slot van rekening versmelten in de intense hitte de meest verschillende materialen en die gaan vervolgens nieuwe chemische verbindingen aan die alleen bij uitzondering onschadelijk zijn. Voor in bluswater aanwezige as en asbestmaterialen geldt uiteraard hetzelfde.

Dus moet er worden geanalyseerd en besloten:
 • wat normaal verwijderd kan worden;
 • wat tot gevaarlijk afval behoort;
 • wat als uitermate giftig moet worden aangemerkt?

De bijzondere karakteristieken van brandschade vereisen daarom een breed scala aan saneringskennis. Schadelijke stoffen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en eisen.
© 2011 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is een bedrijfsschadeverzekering?Wat is een bedrijfsschadeverzekering?Een voor een bedrijf onmisbare verzekering is de bedrijfsschadeverzekering. Deze schadeverzekering is een nuttige aanvul…
Wie moet de brandschade betalen?Wie moet de brandschade betalen?Brandschade ontstaat vaak door toedoen van anderen. Het kan onbewust gebeuren doordat het huis van bijvoorbeeld de buren…
Welke verzekering dekt waterschade?Welke verzekering dekt waterschade?Waterschade is een veel voorkomend probleem en kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan er lekkage ontstaan na een rege…

Aanbouw: bouwen van een uitbouwAanbouw: bouwen van een uitbouwVeel mensen willen een uitbouw bouwen aan het huis. Dit hoeft niet heel duur te zijn. Er zijn verschillende manieren waa…
Duurzaamheid: duurzaam bouwen van huisDuurzaamheid: duurzaam bouwen van huisEr wordt steeds meer duurzaam gebouwd. Een belangrijke reden daarvoor is dat het ook steeds goedkoper wordt om duurzaam…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 28-12-2013
Rubriek: Huis en Tuin
Subrubriek: Wonen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.