Koopakte, de voorlopige koopovereenkomst van je woning

Koopakte, de voorlopige koopovereenkomst van je woning Na maanden lang huizen bezichtigen en bieden is opeens je bod op de woning van je dromen geaccepteerd en ga je het huis daadwerkelijk kopen. Nu dient de koopovereenkomst schriftelijk te worden vastgelegd in een voorlopige koopakte. In deze koopakte zijn een aantal bepalingen opgenomen ter bescherming van de koper. Op 1 september 2003 is de Wet koop onroerende zaken en aanneming van werk in werking getreden. In de wet zijn vier punten vastgelegd.

Koopakte

De koopovereenkomst dient schriftelijk te worden vastgelegd. In tegenstelling tot andere overeenkomsten is een mondelinge overeenkomst in deze situatie niet rechtsgeldig. In de overeenkomst staan alle punten op papier dat de koper en verkoper afgesproken hebben. Deze schriftelijke overeenkomst wordt vervolgens door zowel de koper als de verkoper ondertekend. Dit wordt ook wel de onderhandse koopakte, notariële koopakte of voorlopige koopakte genoemd.

Bedenktijd

Nadat de koopovereenkomst is gesloten heeft de koper een bedenktijd van drie dagen om de koop eventueel ongedaan te maken. De drie werkdagen bedenktijd gaan in op de dag, volgend op de dag waarop de koper de schriftelijke overeenkomst, door beide partijen ondertekent, heeft ontvangen. Overigens mag je onderling ook een langere bedenktijd vastleggen.

Inschrijven

De koopovereenkomst kan, na afloop van de bedenktijd, worden ingeschreven in de openbare registers. Deze inschrijving beschermt de koper gedurende een half jaar tegen levering van de woning aan een koper die hoger biedt. Daarnaast beschermt de inschrijving ook tegen een faillissement van de verkoper.

Bankgarantie

In de wet is vastgelegd dat de koper niet kan worden verplicht tot vooruitbetaling van de koopprijs. Wel kan een storting in het depot bij een notaris van maximaal 10 procent worden vereist of een zekerheidsstelling (een bankgarantie) voor datzelfde bedrag.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw kan de koper 5 procent inhouden op de laatste termijn van de aanneemsom en deze storten in het depot van een notaris. Dit gebeurt vaak met het oog op mogelijke gebreken. Na drie maanden ontvangt de aannemer van de notaris het laatste bedrag, tenzij de gebreken nog niet verholpen zijn.

Met de voorlopige koopakte in de hand kunt u uw hypotheek gaan regelen. Als uw hypotheek passeert, wordt u gelijktijdig eigenaar van de woning. Dan wordt de transportakte opgemaakt die vervolgens ook weer ingeschreven wordt in de openbare registers.

Lees verder

© 2007 - 2020 Jour, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ontbindende voorwaarden van de voorlopige koopovereenkomstOntbindende voorwaarden van de voorlopige koopovereenkomstNa het tekenen van een voorlopige koopakte kunnen zich altijd zaken voordoen waar zowel de koper als de verkoper geen id…
Koopakte en leveringsakteKoopakte en leveringsakteHet kopen van een woning begint met het uitbrengen van een bod, dat na eventuele onderhandelingen met een tegenbod van d…
Voorlopige koopovereenkomst is niet vrijblijvendVoorlopige koopovereenkomst is niet vrijblijvendAls je een huis koopt, zal je een overeenkomst moeten ondertekenen. Deze koopovereenkomst wordt ook wel eens de 'voorlop…
Koopcontract woning ontbinden: financieringsvoorbehoudKoopcontract woning ontbinden: financieringsvoorbehoudIn 2020 is een woning kopen onder het voorbehoud van een keuring een standaardclausule in een koopcontract. Wie een woni…

Huizen huren: Zaken om op te lettenHuizen huren: Zaken om op te lettenVan plan om een huis te huren, maar weet je niet hoe je een huis moet beoordelen. Lees dan maar dit artikel.
Kopen van een huis: van zoeken tot kopen van een woningKopen van een huis: van zoeken tot kopen van een woningNa lange tijd gehuurd te hebben, heb je besloten dat je een huis wilt kopen. Hoe vind je jouw ideale huis en wat moet je…

Reageer op het artikel "Koopakte, de voorlopige koopovereenkomst van je woning"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

M. Frogink, 20-12-2011 12:28 #2
U schrijft in uw artikel onder bankgarantie "maximaal 10%". Mijns inziens is dit incorrect.
De 10% is gebruikelijk, echter is hier geen maximum aan verbonden. Gaarne uw reactie. Reactie infoteur, 21-12-2011
Ik heb het artikel wat langer geleden geschreven, dus ik durf niet exact te zeggen waar ik het woord 'maximaal' op gebaseerd heb. Ik zie echter ook op sites van notarissen en andere specialisten op het gebied van financieel advies ook spreken van een 'maximum van tien procent'.

Tien procent is sowieso gebruikelijk. Nu ben ik niet meer werkzaam in deze sector, maar het lijkt me dat een bankgarantie van meer dan 10 procent zowel bij de koper als de bank tot vraagtekens kan leiden. Maar wilt u het zeker weten dan kunt u informeren bij uw notaris of hypotheekadviseur.

G. A. Stalman, 22-02-2009 11:02 #1
Na te zijn gescheiden heb ik mijn huis via een regio makelaar verkocht. In de voorlopig koopacte was de ontbindings clausule opgenomen dat indien na 6 weken de koper de financiiering niet rond kon krijgen de koop niet doorging. Tijdens de rechtzitting vroeg de rechter mij of het huis was verkocht mijn antwoord was op voorlopig koopcontract met een financiiergs ontbindingsclausule dus in feite nee. Mijn ex wilde na de verkoop van mijn huis via de rechter opnieuw meer alimentatie op grond van het feit dat op de dag van de rechtzitting over definitieve alimentatie betaling ik de zaak zou hebben belazerd, want het huis was wel verkocht! Zij was mij z.g. wat tegemoet gekomen m.b.t de alimentatie onderhandelingen. 4 November stond ik weer voor de rechtbank in Leeuwarden en deelde die rechter mij mede dat een voorlopig koopcontract betekende dat het huis dan toch als verkocht beschouwd dient te worden. Op welk wetsartikel berust de legaliteit dat als de koper zijn hypotheek op een uiterlijk bepaalde datum niet rond kan krijgen de koop dan wel verkoop als nietig kan worden beschouwd? Reactie infoteur, 22-02-2009
Geachte heer Stalman,

De ontbindende voorwaarden, opgenomen in de koopovereenkomst zijn niet zozeer gebaseerd op een wetsartikel, anders dan dat het onderdeel vormt van de overeenkomst. Zolang de ontbindende voorwaarden nog van kracht zijn, kun je niet spreken van een defintieve verkoop. Daar komt nog bij dat pas op de datum van de levering en betaling de verkoop defintief tot stand is gekomen. Immers, als de koper, na het aflopen van de termijn van de ontbindende voorwaarden, alsnog besluit niet af te lopen, dan heeft u geen andere sanctie dan afname te vorderen en kunt u eventueel de gestelde garantie inroepen (meestal 10% van de koopsom).

Dit alles los van de alimentatieregelingen. Daar kan ik zo geen oordeel over vellen. Het lijkt mij dat de rechter u tenminste de tijd moet geven om de afloop van de periode van de ontbindende voorwaarden af te wachten, alvorens een uitspraak te doen. Mooier is nog als hij pas uitspraak doet na levering.

Infoteur: Jour
Laatste update: 12-07-2015
Rubriek: Huis en Tuin
Subrubriek: Kopen en huren
Special: Huis kopen
Reacties: 2
Schrijf mee!