InfoNu.nl > Huis en Tuin > Kopen en huren > Woningen in Nederland: aantal, waarde en soorten

Woningen in Nederland: aantal, waarde en soorten

Woningen in Nederland: aantal, waarde en soorten In Nederland woonden begin 2018 ongeveer 17 miljoen mensen, vrijwel allen woonachtig in ongeveer 7,7 miljoen woningen. Het rijtjeshuis is daarbij verreweg het meest populair. Opvallend is dat veel huizen bewoond worden door eenpersoonshuishoudens, dit aantal huishoudens neemt in elk geval tot 2050 steeds verder toe. In de westelijke provincies wonen de meeste mensen in aantal maar ook per vierkante kilometer. Er zijn in Nederland meer koopwoningen dan huurwoningen, van deze koopwoningen kregen er in 2017 bijna 250 duizend een nieuwe of eerste eigenaar.

Inhoud


Het aantal woningen in Nederland

Begin 2017 waren er 7.686.178 woningen en aan het eind van dat jaar waren er 7.740.729. De stijging in dat jaar is het gevolg van onder andere nieuwbouw van 62.357 woningen, hoewel er ook 12.813 woningen in dat jaar zijn gesloopt. Over de periode van 2011 tot en met 2015 is het aantal huizen in Nederland gestegen van 7.217.800 naar 7.588.000. Het aantal koopwoningen is in die periode daarentegen gedaald van 4.308.700 naar 4.244.000, de grote toename bevond zich in de particuliere huursector, daar was een toename van 638.200 naar 1.045.200 woningen te zien. Het aantal sociale huurwoningen steeg licht van 2.270.900 naar 2.298.800 woningen. Begin 2017 waren er 4.318.794 koopwoningen en 3.273.954 huurwoningen, waarvan 2.251.495 in eigendom van een woningcorporatie.

Huren versus kopen

In Nederland woonden de meeste mensen voor 1998 in een huurhuis, bijvoorbeeld in 1985 woonden nog 41% van de mensen in een koopwoning en 59% in een huurhuis. Het jaar 1998 was een omslagpunt, na dit jaar waren er voor het eerst meer koop- dan huurwoningen. Maar in bijvoorbeeld Amsterdam wordt nog steeds volop gehuurd, slechts een vijfde deel van het aantal woningen is daar een koopwoning. Met circa 3,3 miljoen huurwoningen, waarvan 2,2 miljoen sociale huurwoningen, zijn er nog steeds veel huurders in Nederland maar deze zijn wel veruit in de minderheid tegenover 4,3 miljoen koopwoningen.

Nieuwbouw

Vanaf 2010 tot en met 2017 zijn er ongeveer 50.000 tot 60.000 woningen per jaar bijgebouwd. Vanaf 2000 tot en met 2009 lag dat aantal hoger van 65.000 tot ongeveer 85.000 per jaar. Met ongeveer 7,7 miljoen woningen eind 2017 werd er tussen 2010 en 2017 ieder jaar dus een kleine procent bijgebouwd, vanaf 2000 tot en met 2009 ongeveer een procent. Het aantal nieuwbouwwoningen dat er gebouwd wordt is weliswaar te weinig om aan de vraag op de woningmarkt te kunnen voldoen, maar 2017 kende in de afgelopen acht jaar wel weer het hoogst aantal nieuwe woningen sinds 2010, er is sprake van een stijgende lijn. Het topjaar was 2009 toen er 87.800 woningen het licht zagen, 2014 was het dieptepunt met “slechts” 45.200 nieuwe woningen.

Totale waarde van alle woningen

De waarde van een woning verandert uiteraard voortdurend, het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) biedt cijfers over de afgelopen jaren. In 2017 betrof de totale waarde van alle woningen in Nederland maar liefst € 1.646.390.000.000, oftewel 1,6 biljoen euro. De gemiddelde prijs per woning lag op € 216.000. Per provincie zijn er echter sterke verschillen. Zo lag de gemiddelde huizenprijs in Groningen op € 157.000, in Friesland op € 169.000, in Drenthe op € 185.000, in Overijssel op € 196.000, in Flevoland op € 185.000, in Gelderland op € 218.000, in Utrecht op € 252.000, in Noord-Holland op € 259.000, in Zuid-Holland op € 203.000, in Zeeland op € 190.000, in Noord-Brabant op € 234.000 en Limburg op € 182.000.

Soorten woningen in Nederland

Nederlanders wonen vooral in een rijtjeshuis, dit huis is populair want veel mensen willen namelijk toch een betaalbare grondgebonden woning met een tuin en een parkeervak voor de auto voor de deur. Het CBS meldt in het driejaarlijks WoonOnderzoek Nederland dat er in 2015 vier op de tien huishoudens in een rijtjeshuis woonden. Er zit hierin niet veel verschil tussen kopers en huurders, namelijk 43% van de kopers en 38% van de huurders. Het totaal aantal huishoudens gesitueerd in een rijtjeshuis betrof om precies te zijn 42,5%, het appartement scoorde met 15% flink lager, de twee-onder-een-kapwoning 19,6 % en het vrijstaande huis toch nog 23%. Ruim twee op de tien huishoudens kunnen zich dus een vrijstaand huis veroorloven. De gestapelde meergezinswoning is vooral populair onder huurders van sociale huurwoningen, woningcorporaties bezitten naar verhouding dan ook veel van dit soort woningen.

De gelukkigste plek in huis

Als het financieel haalbaar zou zijn dan zouden de meeste mensen waarschijnlijk voor een vrijstaand huis kiezen, echter dit is niet voor iedereen betaalbaar dus blijft er als passend alternatief het rijtjeshuis over. Met een vloeroppervlak dat gemiddeld anderhalf keer zo groot is als een appartement biedt het rijtjeshuis veel ruimte voor een betaalbare prijs. Overigens valt het geluk dat een tuin oplevert te relativeren: De Groene Amsterdammer meldt in een artikel uit 2010 dat 57% van bewoners zich het meest gelukkig voelt in de huiskamer, slechts 11% in de tuin. Dus ondanks dat 70% van de Nederlands een tuin heeft (en 25% een balkon) zegt de meerderheid zich toch het meest gelukkig te voelen in de huiskamer.

Soorten woningen per provincie

In Friesland is het percentage vrijstaande huizen het hoogst en het percentage appartementen het laagst, het tegenovergestelde is te zien in Zuid-Holland. In Friesland, Groningen en Drenthe zijn zelfs de meeste woningen een vrijstaand huis. In Limburg zijn de meeste woningen een twee-onder-een-kapwoning. Van rijtjeshuizen zijn er het meest in Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. De provincie met het hoogst percentage appartementen is Zuid-Holland gevolg door Noord-Holland.

Samenstelling van de huishoudens

Als wordt gekeken naar de samenstelling van huishoudens dan valt op dat eenpersoonshuishoudens in Nederland de grootste groep vormen, het ging in 2015 maar liefst om 2.860.000 woningen. Hierna komen echtparen en samenwonenden zónder kinderen, zij bewoonden in 2015 2.210.000 woningen, gevolgd door echtparen met kinderen die 2.000.000 woningen bewoonden. Eenoudergezinnen woonden in 2015 in 550.000 woningen en overige huishoudens in 40.000. Als echtparen met kinderen worden opgeteld bij de eenoudergezinnen, dan ontstaat een totaal van 2.550.000 woningen, dit aantal is nog steeds kleiner dan de eenpersoonshuishoudens. Het jaar 1998 was het kantelmoment waarin de groep van eenpersoonshuishoudens voor het eerst het grootste aantal woningen bewoonden. De groep met eenpersoonshuishoudens neemt in elk geval tot 2050 steeds verder toe.

Verdere afname aantal personen per huishouden

De bevolking in Nederland zal toenemen van 16.974.000 (aantal in 2016) naar 18.140.000 in 2050, dit is een toename van 7%. Het aantal huishoudens zal van 7.732.000 naar 8.655.000 toenemen, een toename van bijna 12%. Aan dit verschil in toename is goed te zien dat het aantal bewoners per woning gemiddeld afneemt, namelijk van 2195 bewoners per 1000 woningen in 2016 naar 2096 bewoners per 1000 woningen in 2050. Deze afname wordt grotendeels verklaard doordat het aantal alleenstaanden groeit van 38% naar 44%. Het is opmerkelijk dat in 2050 maar liefst 44 van de 100 woningen bewoond zal worden door elk slechts één persoon.

Aantal inwoners per provincie

In 2017 woonden er 17.081.507 mensen in Nederland, om een idee te krijgen, in 1950 woonden er nog maar 10.026.773 mensen, in 1980 14.091.014 en in 2000 15.863.950. Om een beeld te vormen van de spreiding van alle Nederlanders kunnen de inwoneraantallen per provincie uit 2015 een goed beeld geven.
ProvincieTotaal aantal inwonersInwoners per km 2
Groningen 582.649250
Friesland 646.092193
Drenthe 488.871185
Overijssel1.142.360344
Flevoland403.280285
Gelderland2.031.123409
Utrecht1.268.489916
Noord-Holland2.775.6171039
Zuid-Holland3.607.1501282
Zeeland 381.182213
Noord-Brabant2.495.107507
Limburg1.115.805519

Verkochte koopwoningen

In het eerste kwartaal van 2018 werden er volgens de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) 13% minder woningen verkocht dan in het eerste kwartaal van 2017, om precies te zijn 33.824 tegenover 38.766 een jaar eerder. Het Kadaster laat op haar website grafieken zien van het aantal door hen geregistreerde verkochte woningen waarmee cijfers van de afgelopen jaren naast elkaar te leggen zijn.
 • In 2008 werden er 182.392 woningen verkocht
 • In 2009 waren dat er 127.532
 • In 2010 waren dat er 126.127
 • In 2011 waren dat er 120.739
 • In 2012 waren dat er 117.261
 • In 2013 waren dat er 110.094
 • In 2014 waren dat er 153.511
 • In 2015 waren dat er 178.293
 • In 2016 waren dat er 214.793
 • In 2017 waren dat er 241.860

Als naar deze cijfers wordt gekeken dan was 2017 naar verhouding een goed jaar. Ook het Kadaster registreerde net als de NVM begin 2018 een daling van het aantal verkochte woningen ten opzichte van begin 2017, en wel een daling van 9,1% in februari en 39,3% in januari. De ABN-AMRO geeft in haar Woningmarktmonitor van januari 2018 aan dat een afname van het aantal verkochte huizen van 5% wordt verwacht in 2018 en nog eens 5% in 2019. Oorzaken zijn een groeiende economie met een bijbehorende groei van het besteedbaar inkomen en dus een toenemende vraag naar koopwoningen, mét tegelijk een krap woningaanbod en een hoeveelheid nieuwbouwwoningen die niet in de behoefte kan voorzien. De krapte op de woningmarkt leidt tot hogere prijzen, dit is weer nadelig voor de doorstroming zodat starters ook weer moeilijker aan een woning kunnen komen. Het tekort aan huizen was in 2016 139.000 en in 2020 zal dat naar verwachting 206.000 woningen zijn.

De hypotheekschuld in Nederland

De uitstaande hypotheekschuld groeit al jaren flink. Van 160 miljard euro aan hypotheekschuld in 1996 naar 536 miljard euro in 2007 en 618 miljard euro in 2010. De gemiddelde hypotheek was in 2010 185.000 euro. In het tweede kwartaal van 2017 stond er voor 671 miljard euro aan hypotheken uit, 6 miljard euro meer dan een jaar eerder.
© 2018 - 2019 Blauwevinvis, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Huis kopen: wat zijn de voordelen van een nieuwbouwwoning?Huis kopen: wat zijn de voordelen van een nieuwbouwwoning?Nieuwbouwwoningen hebben heelwat voordelen ten opzichte van bestaande woningen. De koper van een bestaande woning moet t…
Opkoop van woningen door overheid en corporatiesOpkoop van woningen door overheid en corporatiesDe overheid en woningcorporaties gaan er steeds vaker toe over om woningen op te kopen. In de meeste gevallen worden die…
Huizentypen nader toegelichtNederland kent veel verschillende woningtypen. De omschrijving is vaak afhankelijk van het uiterlijk en soort huis, zoal…
Prognose en verwachting huizenprijzen en woningmarkt 2018Prognose en verwachting huizenprijzen en woningmarkt 2018Wat gaat de woningmarkt in 2018 doen en wat is de prognose voor de huizenprijzen 2018? In 2017 stijgen de huizenprijzen,…
Executieverkoop woning voorkomenHoe voorkom je executieverkoop? Er zijn mogelijkheden om een executieverkoop te voorkomen. Een prijsgarantie is één van…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Onbekend, Pexels
 • https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81955NED/table?ts=1523562692078
 • https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82900NED/table?ts=1523562670619
 • https://www.groene.nl/artikel/een-plek-onder-de-zon
 • https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/04/hoogste-aantal-nieuwbouwwoningen-in-acht-jaar
 • http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?PA=37610
 • https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/14/vier-op-de-tien-huishoudens-wonen-in-een-rijtjeshuis
 • https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/37296ned/table?ts=1523566600665
 • https://nos.nl/artikel/2226981-sombere-makelaars-waarschuwen-huizenmarkt-loopt-meer-en-meer-vast.html
 • https://www.kadaster.nl/aantal-woningen
 • https://www.abnamro.nl/nl/images/Content/010_Prive/020_Producten_l_diensten/020_Hypotheken/000_Documenten/pdf_Woningmarktmonitor_-_januari_2018.pdf

Reageer op het artikel "Woningen in Nederland: aantal, waarde en soorten"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Blauwevinvis
Gepubliceerd: 13-04-2018
Rubriek: Huis en Tuin
Subrubriek: Kopen en huren
Bronnen en referenties: 11
Schrijf mee!