InfoNu.nl > Huis en Tuin > Kopen en huren > Woningen in Nederland: aantal, waarde en soorten

Woningen in Nederland: aantal, waarde en soorten

Woningen in Nederland: aantal, waarde en soorten Nederland telde in 2018 ruim 17 miljoen bewoners van een huis, woonachtig in ongeveer 7,8 miljoen woningen. Het rijtjeshuis is daarbij verreweg het meest populair. Opvallend is dat veel huizen bewoond worden door eenpersoonshuishoudens, dit aantal huishoudens zal in elk geval tot 2050 verder toenemen, zo luidt de verwachting. In de westelijke provincies wonen de meeste mensen in absoluut aantal, maar ook per vierkante kilometer. Per jaar komt er ongeveer een kleine procent aan extra woningen bij, het merendeel bestaat uit nieuwbouw, maar een deel ook uit het transformeren van bijvoorbeeld kantoorgebouwen naar woningen.

Inhoud


Het aantal woningen in Nederland

Op 1 januari 2018 waren er volgens het CBS 7.740.984 woningen, eind december 2018 waren dit er 7.814.497. De meest recente cijfers op het moment van schrijven dateren van februari 2019, er waren eind deze maand 7.824.158 woningen. Over het gehele jaar 2018 zijn er 73.513 woningen bijgekomen, dit is inclusief gesloopte woningen. De toename van het aantal woningen is het gevolg van onder andere nieuwbouw van 65.953 woningen en 26.304 woningen die bij het CBS in de categorie overige toegevoegde woningen vallen, denk hierbij aan splitsing van woningen of transformatie van kantoorgebouwen naar woonruimte.

Koop versus huur

In 2018 waren er 4.386.769 koopwoningen, 2.268.383 huurwoningen in eigendom van een corporatie, 1.007.582 huurwoningen van overige verhuurders en 78.250 woningen die bij het CBS in de categorie ‘eigendom onbekend’ vallen. Overige huurwoningen kunnen woningen zijn die in eigendom zijn van particulieren, bedrijven of beleggers. De particuliere verhuurders betroffen 280 duizend personen die samen 475 duizend woningen verhuurden. Een opvallen gegeven (maar niet zozeer voor dit specifieke jaar) is dat 342.930 van alle woningen onbewoond waren, dit terwijl de woningnood toch hoog is. In procenten betekent dit 4,43% leegstand. Van de koopwoningen was met 126.167 leegstaande woningen in aantal 2,88% onbewoond, en van de sociale huurwoningen betrof dit met 60.873 woningen 2,68%. Van de overige verhuurders was dit percentage met 119.817 woningen maar liefst 11,89%. Men kan dus stellen dat zowel de koopwoningen als de woningcorporaties het qua leegstand van woningen goed doen, of in elk geval beter dan de overige verhuurders.

Transformatie niet-woningen naar woningen

Een interessant getal is het aantal woningen dat wordt opgeleverd als gevolg van transformatie van panden die eerst geen woonfunctie hadden (bijvoorbeeld kantoorpanden of winkels). In 2017 kwamen er op deze wijze 7.570 woningen bij, waarvan het merendeel huurwoningen werden. Op de totale woningvoorraad van bijna 8 miljoen woningen lijkt 7.570 een laag getal, maar op het aantal toegevoegde woningen in 2017 is het toch maar liefst 8%.

Nieuwbouw

Vanaf 2010 tot en met 2017 zijn er ongeveer 50.000 tot 60.000 woningen ieder jaar bijgebouwd. Vanaf 2000 tot en met 2009 lag dat aantal hoger, namelijk 65.000 tot ongeveer 85.000 per jaar. Met ongeveer 7,7 miljoen woningen eind 2017 werd er tussen 2010 en 2017 ieder jaar dus een kleine procent bijgebouwd, vanaf 2000 tot en met 2009 ongeveer een procent. Het aantal nieuwbouwwoningen dat gebouwd wordt is weliswaar te weinig om aan de vraag op de woningmarkt te kunnen voldoen, maar 2017 kende wel weer het hoogst aantal nieuwe woningen sinds 2010, namelijk 62.357, er is dus sprake van een stijgende lijn. 2018 deed het met 65.953 zelfs nog beter, dit was 5% beter dan in 2017. Het topjaar was 2009, toen zagen 87.800 nieuwbouwwoningen het licht, 2014 was het ‘dieptepunt’ met ‘slechts’ 45.200 nieuwe woningen.

Totale waarde van alle woningen

De waarde van een woning verandert uiteraard voortdurend, het CBS biedt cijfers over de afgelopen jaren. In 2018 betrof de totale waarde van alle woningen in Nederland maar liefst € 1.761.428.000.000, oftewel 1,76 biljoen euro. De gemiddelde woningwaarde lag op € 230.000, dit is flink meer dan in 2017 toen het € 216.000 bedroeg. Deze waarde is echter geen record, in 2010 lag de gemiddelde woningwaarde op € 242.000 en dat was in de huidige eeuw het hoogste tot nu toe. Per provincie zijn er sterke verschillen. Zo lag de gemiddelde huizenprijs in 2018 in Groningen op € 165.000, in Friesland op € 176.000, in Drenthe op € 190.000, in Overijssel op € 204.000, in Flevoland op € 194.000, in Gelderland op € 227.000, in Utrecht op € 274.000, in Noord-Holland op € 288.000, in Zuid-Holland op € 214.000, in Zeeland op € 194.000, in Noord-Brabant op € 241.000 en Limburg op € 190.000.

Soorten woningen in Nederland

Nederlanders wonen vooral in een rijtjeshuis, dit huis is populair want veel mensen willen graag een betaalbare grondgebonden woning met tuin en een parkeerplek voor de auto hebben. Het CBS meldt in het driejaarlijks WoonOnderzoek Nederland (WoON) dat in 2015 vier op de tien huishoudens in een rijtjeshuis woonden. Er zit hierin niet veel verschil tussen kopers en huurders, namelijk 43% van de kopers en 38% van de huurders wonen in een rijtjeshuis. Het totaal aantal huishoudens woonachtig in een rijtjeshuis betrof om precies te zijn 42,5%, het appartement scoorde met 15% flink lager, de twee-onder-een-kapwoning 19,6 % en het vrijstaande huis 23%. Ruim twee op de tien huishoudens kunnen zich dus een vrijstaand huis veroorloven. De gestapelde meergezinswoning (oftewel de flat) is vooral ruim vertegenwoordigd onder huurders van sociale huurwoningen, woningcorporaties bezitten naar verhouding dan ook veel van dit soort woningen.

De gelukkigste plek in huis

Als het financieel haalbaar zou zijn dan zouden de meeste mensen waarschijnlijk voor een vrijstaand huis met tuin kiezen, echter dit is niet voor iedereen betaalbaar en dus blijft er als passend alternatief het rijtjeshuis over. Met een vloeroppervlak dat gemiddeld anderhalf keer zo groot is als een appartement of een flat biedt het rijtjeshuis veel ruimte voor een betaalbare prijs. Overigens valt het geluk dat een tuin oplevert te relativeren: De Groene Amsterdammer meldt in een alweer iets ouder artikel uit 2010 dat 57% van bewoners zich het meest gelukkig voelt in de huiskamer, slechts 11% voelt zich het gelukkigst in de tuin. Dus ondanks dat 70% van de Nederlands een tuin heeft (en 25% een balkon) zegt de meerderheid zich toch het meest gelukkig te voelen in de huiskamer.

Soorten woningen per provincie

In Friesland is het percentage vrijstaande huizen het hoogst en het percentage appartementen het laagst, het tegenovergestelde is te zien in Zuid-Holland. In Friesland, Groningen en Drenthe betreffen zelfs de meeste woningen een vrijstaand huis. In Limburg zijn de meeste woningen een twee-onder-een-kapwoning. Van rijtjeshuizen zijn er naar verhouding het meest in Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. De provincie met het hoogst percentage appartementen (en flats) is Zuid-Holland gevolg door Noord-Holland.

Samenstelling van huishoudens

In 2018 woonden er in totaal 17.181.084 mensen in een huis. Het betrof 2.997.617 eenpersoonshuishoudens en 4.860.297 meerpersoonshuishoudens. Uit het rapport Bouwen en Wonen van 2015 bleek dat eenpersoonshuishoudens in Nederland de grootste groep vormen, het ging in 2015 om 2.860.000 woningen. Hierna volgen de echtparen en samenwonenden zónder kinderen, zij bewoonden in 2015 2.210.000 woningen, gevolgd door echtparen met kinderen die 2.000.000 woningen bewoonden. Eenoudergezinnen woonden in 2015 in 550.000 woningen en overige soorten huishoudens in 40.000. Als echtparen met kinderen worden opgeteld bij de eenoudergezinnen, dan ontstaat voor het jaar 2015 een totaal van 2.550.000 woningen, dit aantal is opvallend nog steeds kleiner dan de eenpersoonshuishoudens. Het jaar 1998 was een kantelmoment waarin de groep van eenpersoonshuishoudens voor het eerst een groter aantal woningen bewoonden dan de andere 'groepen'. De groep met eenpersoonshuishoudens zal naar verwachting steeds verder toenemen.

Verdere afname aantal personen per huishouden

Uit het rapport Bouwen en Wonen uit 2015 blijkt dat de bevolking in Nederland verder toe zal nemen naar 18.140.000 mensen in 2050, dit is een toename van 7% ten opzichte van het jaar 2016. Het aantal huishoudens zal van 7.732.000 in 2016 naar 8.655.000 in 2050 toenemen, een toename van bijna 12%. Aan dit verschil tussen de 7% en 12% in toename is goed te zien dat het aantal bewoners per woning gemiddeld zal afnemen, namelijk van 2195 bewoners per 1000 woningen in 2016 naar 2096 bewoners per 1000 woningen in 2050. Deze afname wordt grotendeels verklaard doordat het aantal eenpersoonshuishoudens groeit van 38% naar 44%. Het is opmerkelijk dat naar verwachting in 2050 maar liefst 44 van 100 woningen bewoond zal worden door slechts één persoon.
© 2018 - 2020 Blauwevinvis, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Prognose en verwachting huizenprijzen en woningmarkt 2020Prognose en verwachting huizenprijzen en woningmarkt 2020Wat gaat de woningmarkt in 2020 doen en wat is de prognose voor de huizenprijzen 2020? In 2018 stegen de huizenprijzen,…
Huis kopen: wat zijn de voordelen van een nieuwbouwwoning?Huis kopen: wat zijn de voordelen van een nieuwbouwwoning?Nieuwbouwwoningen hebben heelwat voordelen ten opzichte van bestaande woningen. De koper van een bestaande woning moet t…
Opkoop van woningen door overheid en corporatiesOpkoop van woningen door overheid en corporatiesDe overheid en woningcorporaties gaan er steeds vaker toe over om woningen op te kopen. In de meeste gevallen worden die…
Huizentypen nader toegelichtNederland kent veel verschillende woningtypen. De omschrijving is vaak afhankelijk van het uiterlijk en soort huis, zoal…
Overdrachtsbelasting 2020 ook 2%Overdrachtsbelasting 2020 ook 2%De overdrachtsbelasting is permanent verlaagd naar 2% voor particuliere woningen en wordt voor starters in 2020 of 2021…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Onbekend, Pexels
  • https://www.cbs.nl
  • https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/
  • https://www.groene.nl/artikel/een-plek-onder-de-zon
  • https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/04/11/cijfers-over-wonen-en-bouwen-2016

Reageer op het artikel "Woningen in Nederland: aantal, waarde en soorten"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Blauwevinvis
Laatste update: 25-04-2019
Rubriek: Huis en Tuin
Subrubriek: Kopen en huren
Bronnen en referenties: 5
Schrijf mee!