Landbouwgrond als weide gebruiken

Landbouwgrond als weide gebruiken Iedere paardenbezitter zonder eigen grond droomt ervan: een stukje grond kopen om hier de eigen paarden op te zetten. De aankoop van landbouwgrond is vaak een eerste stap in die richting. Toch mag landbouwgrond niet zomaar als weiland dienen. Het plaatsen van afrastering, een schuilstal of bomen is aan voorwaarden verbonden.

Wat is landbouwgrond?

Landbouwgrond is een stuk grond met een agrarische bestemming. Landbouwgrond mag gebruikt worden voor agrarische doeleinden zoals het telen van groenten, fruit of andere gewassen. Ook mag er vee gehouden worden op landbouwgrond. Landbouwgrond wordt vaak door boeren verkocht aan paardenbezitters, zodat deze er hun paarden/pony's op kunnen laten lopen.

Ieder stukje grond heeft een bestemmingsplan, zo ook landbouwgrond. De bezitter van een stuk grond heeft zich te houden aan het bestemmingsplan. Wanneer het bestemmingsplan bijvoorbeeld wonen is, dan mag het stuk grond alleen gebruikt worden voor woondoeleinden. Landbouwgrond heeft een agrarische waarde: dit wil zeggen dat er niet gebouwd mag worden op landbouwgrond. Om die reden is landbouwgrond vaak veel goedkoper dan bouwgrond. Immers, op bouwgrond mag een woning gebouwd worden, op landbouwgrond niet.

Is landbouwgrond geschikt als weiland voor paarden?

Landbouwgrond mag in principe gebruikt worden om er paarden op te laten grazen of om paarden op te houden. Belangrijk is of het hier om een hobbymatig of bedrijfsmatig houden van paarden gaat. De wet stelt dat het bedrijfsmatig houden van paarden begint bij een aantal paarden van vijf stuks.

Landbouwgrond mag ingezaaid worden met gras: daar is het immers landbouwgrond voor. Vee mag dit gras begrazen. Ook kale landbouwgrond mag bewandeld worden door vee. In principe mag op landbouwgrond een afrastering geplaatst worden zodat het vee niet wegloopt.

Schuilstal of stalling plaatsen in Nederland

Een stalling mag niet zomaar geplaatst worden op landbouwgrond. Voor een stalling is een fundering nodig. Er wordt dan gebouwd. Omdat landbouwgrond een agrarische bestemming heeft en er geen bouwvergunning voor aanwezig is, mag er dus geen stalling op gebouwd worden. Wie dit toch wil doen, zal een bouwblok aan moeten vragen bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of het mogelijk is een vergunning te verlenen voor een bouwblok. Wanneer de vergunning verleend is, mag er op dit bouwblok gebouwd worden. Niet iedere gemeente verleent hier zomaar een vergunning voor. Landbouwgrond dat te koop is inclusief bouwblok, is daarom veelal duurder.

Een schuilstal bestaat uit een simpele bebouwing zonder fundering. Vaak is één zijde geheel open. Veel gemeenten laten het plaatsen van een schuilstal op landbouwgrond wel toe, vaak onder bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden kunnen bestaan uit het materiaal waaruit de schuilstal wordt gebouwd, de open zijde of de minimale afmeting van het perceel waarop de schuilstal komt te staan. Informeer hiernaar bij de gemeente waartoe het perceel hoort.

Regels in België

In België is sinds 2011 en 2012 geen vergunning meer nodig voor het plaatsen van weideafsluitingen en een schuilstal. Voorwaarde is wel dat de schuilstal duidelijk snel af te breken is en er één zijde open is. Bij twijfel kan het beste contact opgenomen worden met de gemeente.

Dubbele bestemming landbouwgrond

Sommige stukken landbouwgrond hebben een dubbele bestemming. Dit is bij aankoop niet altijd even duidelijk, omdat ervan uit wordt gegaan dat alle landbouwgronden de bestemming agrarisch hebben. Een stuk landbouwgrond kan ook de bestemming 'rivierbed' hebben wanneer deze langs een rivier ligt. Rijkswaterstaat heeft deze bestemming dan als secundair bestemmingsplan toegevoegd. Ook kan er de bestemming 'natuur' zijn toegevoegd. Voor iemand die paarden wil houden op dit stuk grond, kunnen er problemen om de hoek komen kijken. Het plaatsen van bomen, afrastering of schuilstal is vaak moeilijk te realiseren op landbouwgronden met deze dubbele bestemming. Vaak heeft de gemeente afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat: wanneer deze toestemming of een vergunning geeft voor bijvoorbeeld het plaatsen van afrastering, dan past de gemeente zich hierop aan.

Wie landbouwgrond gaat kopen, doet er goed aan om zelf te informeren of dit stuk grond een dubbele bestemming heeft. In principe heeft de verkoper een meldingsplicht wat betreft deze dubbele bestemming, tenzij hij aannemelijk kan maken dat hij hier niet van op de hoogte was.

Landbouwgrond kopen met koopcontract en bij de notaris

Vaak wordt landbouwgrond onderhands doorverkocht met of zonder koopcontract. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn wanneer de grond in de familie blijft, maar in de meeste gevallen kan dit wel problemen opleveren. Wanneer landbouwgrond niet bij het kadaster wordt ingeschreven op naam van de nieuwe eigenaar, blijft de oude eigenaar dus verantwoordelijk voor het stuk grond. Bij problemen wordt de oude eigenaar aangesproken. Ook kan de nieuwe eigenaar in het slechtste geval zijn stuk grond kwijt raken, bijvoorbeeld wanneer er beslag op wordt gelegd omdat de oude eigenaar niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. In deze gevallen is de nieuwe eigenaar zijn grond en zijn geld kwijt.

Een koopcontract bevat altijd de afmetingen van het te verkopen perceel en de verkoopprijs. Ook kunnen er ontbindende voorwaarden worden opgenomen in het koopcontract. Verder bevat het koopcontract de verklaring van verkoper dat de grond niet verontreinigd is, dat deze niet verpacht wordt aan derden en dat alle zakelijke lasten zijn voldaan. De beste manier is om het koopcontract te laten passeren bij een notaris, die de stukken in orde maakt evenals de inschrijving bij het kadaster. De totale kosten inclusief de overdrachtsbelasting bedragen ongeveer 8 tot 10 procent van de verkoopprijs.

De financiering van landbouwgrond zal veelal met spaargeld gedaan worden. Banken geven bij privégebruik van landbouwgrond niet snel een hypotheek. Bovendien wegen de kosten voor et afsluiten van een hypotheek niet op tegen het te betalen bedrag voor de grond. Een krediet afsluiten op landbouwgrond is alleen aan te raden wanneer men verwacht dat de grond in waarde zal stijgen of men deze voor een zeer goede prijs kan gaan verhuren, maar in de meeste gevallen zal dit niet zo zijn. Mensen met spaargeld zijn dus het beste af.
© 2013 - 2024 Bibiana, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schuilstal, stal paardenweideHet inrichten van de paardenweide is iets wat veel aandacht vraagt. Een goede inrichting kan jaren mee gaan en is ook vo…
Paardenstallen: alle soorten en variantenBij het kiezen van een paardenstal is het belangrijk dat er genoeg ruimte voor het paard is. Niet elke stal is geschikt…
Ideale weide-indeling voor uw paardBij het kopen van een paard komt veel kijken. Er moeten veel keuzes gemaakt worden en er is nogal wat te kiezen. Als u k…
Wat kost een paardWat kost een paardEen paard of pony heeft iedereen zo gekocht, dat is vaak het probleem niet. Het onderhouden van een paard zijn de groots…

Het huren van een vrije sector woningVanwege de lange wachtlijsten via de woningbouwvereniging worden komen er steeds meer mensen die particulier willen hure…
Je huis verkopen? Nuttige tipsJe huis verkopen? Nuttige tipsNuttige tips voor iedereen die zijn huis verkopen wil. Op deze manier raken bezitters van onroerend goed hun eigendom sn…
Bibiana (1.560 artikelen)
Gepubliceerd: 21-01-2013
Rubriek: Huis en Tuin
Subrubriek: Kopen en huren
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.