Sociale huurwoningen in Nederland: aantallen en soorten

Sociale huurwoningen in Nederland: aantallen en soorten In Nederland zijn er anno 2019 ruim 2,2 miljoen sociale huurwoningen, deze worden bewoond door bijna een op de vier Nederlanders. Het grootste deel van deze woningen bestaat uit etagewoningen, gevolgd door rijtjeshuizen. Alle woningen zijn in 2019 in bezit van ongeveer 320 woningcorporaties. Sociale huurwoningen zijn woningen met een maximale huurprijs van 720,42 per maand.

Definitie van een sociale huurwoning

Een sociale huurwoning is een huurwoning waarvan de huurprijs bij aanvang van het huurcontract onder de huurliberalisatiegrens valt van in 2019 720,42. Is de huurprijs hoger dan deze waarde dan is de woning een vrije-sectorwoning. Daarnaast is het bij een sociale huurwoning mogelijk om huurtoeslag aan te vragen, als de huurder daar gezien de hoogte van zijn inkomen recht op heeft. Een ander kenmerk van een sociale huurwoning is dat een huurder een niet te hoog inkomen mag hebben om het te mogen huren, sociale woningen zijn dus bestemd voor mensen met een laag tot middeninkomen. Doorgaans wordt een sociale huurwoning verhuurd door een woningcorporatie, deze woningcorporatie kan ook huizen in de vrij sector verhuren of huizen te koop aan bieden.

Soorten sociale huurwoningen

Veel sociale huurwoningen behoren tot het type eengezinswoning. Een eengezinswoning is een grondgebonden woning en dus niet gestapeld zoals een meergezinswoning. De directe toegang tot de eengezinswoning ligt dan ook op de begane grond en is meestal direct aan een straat of voetpad gelegen. Tot eengezinswoningen behoren rijtjeshuizen, twee-onder-een-kap-woningen en vrijstaande woningen, maar onder de sociale huurwoningen komt het rijtjeshuis begrijpelijk het meest voor. Een meergezinswoning is veelal een gestapelde woning, dit kan een flat zijn, een bovenwoning, een onderwoning of een maisonnette. Deze woningen hebben vaak een gedeelde toegang zoals een portiek of een galerij. Een uitzondering hierop vormt de onderwoning, deze kan net als een eengezinswoning een tuin hebben en een directe toegang hebben vanaf de straat of trottoir.

Aantal sociale huurwoningen in Nederland

Van alle huurwoningen in bezit van een woningcorporatie waren er in 2017 987.500 eengezinswoningen. Verreweg het grootste deel bestond uit lage etagewoningen (bijvoorbeeld portiekflats) tot en met vier verdiepingen, namelijk 1.261.000. Een aantal van 623.100 van deze lage etagewoningen hadden geen lift en 356.800 woningen wel. Van hoogbouwwoningen (denk aan hoge flats) waren er 281.100 in aantal. Samen met nog eens 153.900 onzelfstandige woningen waren er in 2017 totaal 2.402.400 woongelegenheden in bezit van een woningcorporatie, waarvan er in 2017 2.273.731 sociale huurwoningen waren. De gemiddelde Woz-waarde van de sociale huurwoningen bedroeg in 2017 163.000, het hoogst was dit met 222.000 in Noord-Holland en het laagst in Groningen met 104.000. De gemiddelde huur die huurders moesten betalen lag in 2017 op 531,00 per maand.

Aantal woningcorporaties

In 2014 waren er 363 woningcorporaties met een woningaantal per corporatie variërend van minder dan 50 tot meer dan 50.000 woningen. Eind 2016 stond de teller op 335 corporaties en in 2017 op 320. Het gemiddeld aantal woningen per corporatie steeg, het lag in 2017 op 7740 woningen. Het aantal corporaties is dus sterk afgenomen, in 1997 waren er maar liefst 767, tot en met 2017 is het aantal met bijna 60% afgenomen. In 2017 woonden er 4 miljoen mensen in een woning van een corporatie, dit was bijna een op de vier Nederlanders.

Verkoop sociale huurwoningen

Woningcorporaties verkopen zo nu en dan huizen uit eigen voorraad. Er is sprake van een stijging van de verkoop van woningen, in 2010 waren het er nog 17.400 woningen die verkocht werden, maar in 2014 al 26.500 (waarvan 16.960 aan particulieren). Maar omdat er ook woningen worden bijgebouwd of worden aangekocht is het aantal sociale huurwoningen gestegen van 2.270.900 in 2011 naar 2.298.800 in 2015.

Wat is een woningcorporatie?
De eerste woningcorporaties ontstonden al in de 19 eeuw, dit waren particuliere initiatieven om met name arbeiders van betere huisvesting te voorzien. Deze woningbouwverenigingen opereerden zonder overheidssteun. Vanaf 1901 kwam die overheidssteun er wel met de eerste Woningwet, deze wet maakte overheidssteun mogelijk. De zogenaamde woningwetwoning was een feit. Vooral na de Tweede Wereldoorlog tijdens de wederopbouw nam het aantal sociale huurwoningen snel toe, en daarmee ook de regulering door de overheid. Eerst bouwden woningbouwverenigingen vooral voor haar eigen leden, maar vanaf de jaren 70 kwam daar verandering in, ze moesten meer voor de hele samenleving gaan bouwen. In 1985 waren er al 1607.000 sociale huurwoningen en in 2000 2.360.000. In de jaren 90 kwam er een ommezwaai, woningbouwverenigingen moesten meer zelfstandige marktgerichte organisaties worden en ook overgaan tot het bouwen van koophuizen en duurdere huurwoningen, de overheid nam dus meer afstand. Hier kwam een eind aan met de herziene Woningwet van 2015 waarin het toezicht op woningcorporaties werd verscherpt en de toewijzing van huizen meer werd afgestemd op het inkomen en grootte van een huishouden.

Aantal huurwoningen van een corporatie vergeleken met alle woningen in Nederland

Volgens het CBS was er in 2018 een totale woningvoorraad van 7.740.984 woningen, waarvan 4.386.769 koopwoningen en 3.275.965 huurwoningen. Van deze huurwoningen waren er 2.268.383 in eigendom van een woningcorporatie en 1.007.582 van overige verhuurders en 78.250 onbekend. Van alle woningen was 4,43% niet bewoond, voor de sociale huurwoningen betrof dit 2,68%.

Toename sociale huurwoningen versus vrije sector huurwoningen

In 2011 was de voorraad sociale huurwoningen 2.270.900 woningen en in 2015 2.298.800, over deze periode was er dus een toename van 27.900, dat is 1,23 %. Over dezelfde periode was er een flinke stijging van het aantal huurwoningen in de vrije sector, van 638.200 naar 1.045.200, een toename van 407.000 oftewel 63,77 %. Er kwamen over die periode dus flink meer woningen bij in de vrije huurwoningmarkt dan in de sociale huurwoningmarkt.
© 2018 - 2020 Blauwevinvis, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Recht op een sociale huurwoning en huurtoeslag?Recht op een sociale huurwoning en huurtoeslag?Als je een woning wilt huren, maar je hebt niet zoveel inkomen, kan het zijn dat je recht hebt op een sociale huurwoning…
Een huis huren in AlkmaarEen huis huren in AlkmaarAlkmaar is een gewilde stad om in te wonen. Veel mensen willen er een huis kopen of huren. Wanneer je een huurwoning in…
Liberalisatiegrens: grens sociale huur en vrije sectorLiberalisatiegrens: grens sociale huur en vrije sectorDe liberalisatiegrens bij huurwoningen is de grens die bepaalt of je huurwoning binnen de sociale huur of de vrije secto…
Hypotheek voor starters: Sociale KoopHypotheek voor starters: Sociale KoopVoor starters op de woningmarkt is het moeilijk om een hypotheek af te sluiten. Een van de mogelijkheden om starters te…

Aantal woningen in Nederland aan het begin van 2020Aantal woningen in Nederland aan het begin van 2020Nederland telde begin 2020 ruim 17 miljoen bewoners van een huis, woonachtig in bijna 7,9 miljoen woningen. Het rijtjesh…
Waaraan denken bij de aankoop van een huis?Waaraan denken bij de aankoop van een huis?Heel wat mensen dromen van hun eigen stekje. De aankoop van een huis is een mooie investering en geeft een relatieve sta…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: CorporatieNL, Flickr (CC BY-2.0)
  • Rapport Cijfers over Wonen en Bouwen 2016, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82900NED/table?dl=1C1CC
  • https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82900NED/table?ts=1522589710239
  • https://datawonen.nl/updates/Cijfers-over-Wonen-en-Bouwen-2019/51
  • https://www.belastingdienst.nl
  • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/verschil-sociale-huurwoning-woning-vrije-sector
  • https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/14/vier-op-de-tien-huishoudens-wonen-in-een-rijtjeshuis
  • https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2013/04/twee-derde-van-alle-woningen-eengezinswoning

Reageer op het artikel "Sociale huurwoningen in Nederland: aantallen en soorten"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Blauwevinvis
Laatste update: 26-04-2019
Rubriek: Huis en Tuin
Subrubriek: Kopen en huren
Bronnen en referenties: 9
Schrijf mee!