WABO; Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WABO; Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Vergunningen voor het bouwen of verbouwen van een woning, schuur of bijgebouw kunnen vanaf 1 oktober 2010 veel eenvoudiger worden aangevraagd. Als alles volgens planning verloopt wordt op die datum de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) ingevoerd. Waar burgers in het verleden bij een bouwaanvraag nog met veel verschillende procedures, ambtelijke loketten, afhandelingstermijnen en toezichthouders te maken hadden, krijgen ze na de invoering van de WABO nog maar te maken met één (digitaal)loket.

Hoe moet je een bouwvergunning aanvragen?

Wie wil gaan bouwen of verbouwen kreeg in het verleden nog te maken met veel verschillende disciplines. Elk type vergunning moest toen apart worden aangevraagd. De vele aanvragen, procedures en bijbehorende voorschriften en termijnen kostten veel tijd en leverden vaak ook de nodige ergernis op. De veelheid aan regelgeving op dat moment was niet altijd even duidelijk en daardoor ook lastig uit te voeren. Dit alles was voor het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) voldoende reden om de bestaande situatie flink te veranderen. De wetgeving is gemoderniseerd. Bovendien gaat de nieuwe situatie de burger en de ondernemer minder geld én tijd kosten.

WABO: Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Het Ministerie van VROM heeft de hele procedure rondom de vergunningen sterk vereenvoudigd. Door de invoering van de nieuwe Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) worden alle verschillende loketten en procedures teruggebracht tot één loket en één procedure. Dit resulteert uiteindelijk in één besluit en één vergunning. Dit alles schept veel duidelijkheid naar de aanvrager. Er is in de toekomst nog maar één aanvraag nodig voor wie wil gaan bouwen, verbouwen of slopen. De huidige onoverzichtelijkheid van 26 vergunningen en 1600 formulieren hoort met de invoering van de WABO tot de verleden tijd.

Wanneer moet je een Omgevingsvergunning aanvragen?

De nieuwe vergunning die na de invoering van de WABO overblijft, krijgt de naam Omgevingsvergunning. Burgers en ondernemers krijgen vanaf 1 oktober 2010 alleen nog maar te maken met de aanvraag van een Omgevingsvergunning, indien zij een vergunning willen aanvragen m.b.t.:
 • Bouwen
 • Wonen
 • Monumenten
 • Ruimte
 • Natuur
 • Milieu
Alle vergunningen en bijbehorende voorschriften worden dan via één aanvraag afgehandeld. Het doel van deze vereenvoudiging is het verkorten van de procedures en het voorkomen van tegenstrijdige voorschriften. Bij de nieuwe Omgevingsvergunning staat de aanvrager centraal. Deze krijgt te maken met één loket en één bevoegd gezag.

Reikwijdte van de Omgevingsvergunning

De bedoeling van het ministerie van VROM is om zoveel mogelijk vergunningen onder te brengen in de nieuwe Omgevingsvergunning. Denk daarbij aan de volgende vergunningen:
 • Aanlegvergunning
 • Bouwvergunning
 • Gebruiksvergunning
 • Kapvergunning
 • Milieuvergunning
 • Monumentenvergunning
 • Reclamevergunning
 • Sloopvergunning
 • Uitritvergunning

Omgevingsloket online

Door het ministerie van VROM is een automatiseringssysteem ontwikkeld, zodat de Omgevingsvergunning door de burger en/of ondernemer online aangevraagd kan worden. Er is een (digitaal) aanvraagformulier ontwikkeld. Dit formulier is opgezet in de vorm van een vragenboom. Wie alle vragen doorloopt stelt als het ware zijn of haar op maat gesneden aanvraagformulier samen. Deze constructie lijkt veel op de wijze waarop de elektronische belastingaangifte is opgezet. Inloggen op Omgevingsloket online doet u overigens ook met uw DigiDcode. Het op maat gesneden aanvraagformulier geeft gelijk aan welke formulieren en tekeningen gelijktijdig met de aanvraag ingediend moeten worden. Ook deze kunnen elektronisch worden verzonden. Vanaf 1 oktober 2010 kunt u uw omgevingsvergunning aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Deze site is zowel voor particulieren als bedrijven.

Online een vergunning check uitvoeren

Weet u niet zeker of er voor uw plannen een vergunning noodzakelijk is? Via Omgevingsloket online kan eerst een zogenaamde vergunning check worden gedaan. Aan de hand van een vragenlijst wordt vastgesteld wat uw plannen zijn. Vervolgens wordt aangegeven of uw aanvraag vergunning plichtig is of niet. Is uw aanvraag vergunning plichtig, dan wordt tevens aangegeven welke informatie u bij uw aanvraag aan moet leveren.

Vergunningsvrij bouwen

In het Besluit Bouwvergunningsvrij en Licht bouwvergunningsplichtige Bouwwerken (BBLB) is het vergunningsvrij bouwen geregeld. Met de komst van de WABO komt daar een einde aan. Aan de WABO is namelijk tevens het Besluit Omgevingsrecht (BOR) verbonden. De BOR bevat de regelgeving voor het vergunningsvrij bouwen, verbouwen en gebruiken. Als bij bouw, aanbouw of verbouw voldaan wordt aan de in de BOR opgenomen regels, dan kan er, zonder toestemming vooraf van het college van Burgemeester en Wethouders, gestart worden met de uitvoering van de werkzaamheden. Met de invoering van de BOR is ook het vergunningsvrij bouwen, vooral op het achtererf, flink uitgebreid. De BOR leest, zeker voor de gemiddelde burger, niet gemakkelijk. Overleg met de eigen gemeente geeft waarschijnlijk meer duidelijkheid.
© 2010 - 2020 Martina, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De Wabo en de omgevingsvergunningDe Wabo en de omgevingsvergunningVroeger moesten mensen voor het kappen van een boom en kapvergunning aanvragen. Voor een schuurtje of een garage moest e…
Omgevingsvergunning, hoe en wat?Omgevingsvergunning, hoe en wat?Per 1 oktober 2010 bestaat er een nieuw vergunning, deze vergunning zal verschillende oude vergunningen vervangen. Maar…
Aanvragen van een omgevingsvergunningAanvragen van een omgevingsvergunningWie een omgevingsvergunning wil aanvragen kan bij de gemeente terecht. U moet een omgevingsvergunning aanvragen in het g…
Bouwen in FrankrijkVeel mensen worden lekker gemaakt door de televisieprogramma's van mensen die naar het buitenland verhuizen. Dat hierbij…

Het betegelen van de badkamerHet betegelen van een badkamer doe je zelf of laat je uitvoeren door een erkend aannemer. Als u zelf uw badkamer wilt be…
Planken, schappen en werkbladen voor de keukenVergeet niet dat de keuken een werkplaats is. Het valt echter niet mee om een keuze te maken uit de verschillende materi…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Hans, Pixabay

Reageer op het artikel "WABO; Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Puts Martine, 05-09-2016 12:27 #1
Ik lees nergens over geluidsoverlast tijdens bouwwerkzaamheden in een woonwijk. Ik lees ook nergens of je altijd maar mag verbouwen in een woonwijk. Wat kun je als buur doen om continu werkoverlast aan te pakken? Notabene in een bijzonder beschermd gebied!
Graag uw reactie.

Infoteur: Martina
Laatste update: 30-01-2016
Rubriek: Huis en Tuin
Subrubriek: Doe het zelf
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!